Valmet Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun pykälän 5 mukainen ilmoitus: Swedbank Robur Fonder AB:n omistus Valmetissa on ylittänyt 5 prosenttia

Valmet Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun pykälän 5 mukainen ilmoitus: Swedbank Robur Fonder AB:n omistus Valmetissa on ylittänyt 5 prosenttia

 

Valmet Oyj:n pörssitiedote 11.3.2024 klo 16.30

 

Valmet Oyj (”Valmet”) on 11.3.2024 vastaanottanut Swedbank Robur Fonder AB:ltä seuraavan arvopaperimarkkinalain (muutoksineen, ”AML”) mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Swedbank Robur Fonder AB:n omistus- ja ääniosuus Valmetissa on 8.3.2024 noussut yli 5 prosentin rajan.

 

Valmetilla on yksi osakesarja, jossa kullakin osakkeella on yksi ääni. Osakkeiden kokonaismäärä on 184 529 605.

 

Swedbank Robur Fonder AB:n (Swedbank Robur Nordenfond, Swedbank Robur Fokus, Swedbank Robur Europafond, Swedbank Robur Småbolagsfond Norden, Swedbank Robur Globalfond, Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige, Swedbank Robur Sverige, Swedbank Robur Transfer 50) kokonaisosuus ilmoituksen mukaan:

 

 

% osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä)

% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B:n yhteismäärä)

Yhteenlaskettu

%-osuus (A+B)

Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen

5,09041 %

-

5,09041 %

Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)

-

-

-

 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

 

A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja/ osakelaji

ISIN-koodi

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

Suora (AML 9:5)

Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)

Suora (AML 9:5)

Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)

FI4000074984

9 393 316

-

5,09041 %

-

A YHTEENSÄ

9 393 316

5,09041 %

 

 

Lisätietoja antaa:

Pekka Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet, puh. 010 672 0020

 

VALMET

 

Katri Hokkanen

talousjohtaja

 

Pekka Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtaja

 

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.valmet.fi

 

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Automaatiojärjestelmillämme ja virtauksensäätöratkaisuillamme palvelemme vielä laajempaa prosessiteollisuuden asiakaskuntaa. Yli 19 000 ammattilaistamme työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä.

 

Yhtiöllä on yli 220 vuoden teollinen historia ja vahva näyttö jatkuvasta parantamisesta ja uudistumisesta. Valmetin liikevaihto vuonna 2023 oli noin 5,5 miljardia euroa.

 

Valmetin osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä, ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa.

 

Seuraa meitä valmet.fi | X | X (IR) | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | Instagram (IR) |

 

Henkilötietojen käsittely