Valmet toimittaa täysimittaisen keskusvalvomon simulaattorin Nordic Ren-Gasille Suomeen

Valmet Oyj:n ammattilehdistötiedote 21.3.2024 klo 9.30

Valmet toimittaa täysimittaisen keskusvalvomon simulaattorin Nordic Ren-Gas Oy:lle, Pohjoismaiden johtavalle vihreän vedyn ja e-metaanin hankekehittäjälle Suomeen. Valmetin toimitukseen sisältyy myös Valmet DNA -automaatiojärjestelmä, jolla todennetaan ja testataan kaikki keskusvalvomotoiminnot simuloidussa ja riskittömässä ympäristössä.

Tilaus sisältyi Valmetin vuoden 2023 viimeisen neljänneksen saatuihin tilauksiin. Tilauksen arvoa ei julkisteta. Tarkoituksena on toimittaa tilaus ja saada lopullinen hyväksyntä vuoden 2024 loppuun mennessä.

”Tavoitteenamme on rakentaa pilottijärjestelmä, jonka avulla varmistamme ja validoimme keskusvalvomokonseptin sekä sen toiminnallisuudet ja käyttöliittymät. Pystymme myös testaamaan toimintastrategiaamme kuuluvaa monen tuotantolaitoksen ajoa yhtenä kokonaisuutena. Päädyimme Valmet DNA -automaatiojärjestelmään tarkan valintaprosessin kautta. Haluamme kehittää omaa toimintatapaamme ja täysimittainen simulointiratkaisu mahdollistaa toimintatapojen kehittämisen niin, että olemme valmiita tarjoamaan palveluitamme tuotantolaitoksillemme mahdollisimman hyvin ensimmäisestä päivästä lähtien. Digitalisaatio mahdollistaa uusia tapoja testata ja kehittää toimintaamme, joten teknologiamme lisäksi myös työntekijämme ovat valmiita heti alusta lähtien”, sanoo Nordic Ren-Gas Oy:n automaatiopäällikkö Aleksi Sipilä.

”Simulointiratkaisussa on Valmet DNA -automaatiojärjestelmä, joka kattaa energian- ja tuotannon optimoinnin, kehittyneet prosessisäädöt, informaationhallintajärjestelmät sekä tiedonsiirrot ulkoisiin järjestelmiin kuten sähkömarkkinoille. Simulaattorin avulla Nordic Ren-Gas voi optimoida ja testata dataan pohjautuvia toimintastrategioitaan todenmukaisessa ympäristössä. Käyttäjät voivat myös harjoitella erilaisia skenaarioita ja tilanteita riskittömässä ympäristössä. Toimitus osoittaa, että Valmet on sitoutunut tarjoamaan innovatiivisia ja kestävää kehitystä tukevia ratkaisuja vety- ja Power-to-X-sektoreille”, sanoo Jyri Kaivosoja, Senior Product Manager, Automaatiojärjestelmät, Valmet.


3D-hahmotelma Nordic Ren-Gasin tehtaasta Tampereella

Teknistä tietoa toimituksesta

Valmet toimittaa täysimittaisen keskusvalvomosimulaattorin, jossa on integroituna Valmet DNA -automaatiojärjestelmä varustettuna Valmet DNA User Interface -käyttöliittymällä, Valmet DNA Energy Management System -energianhallintajärjestelmällä, Valmet DNA Advanced Process Controls -säädöillä, Valmet DNA Information Management -informaationhallintajärjestelmällä sekä linkit useisiin kolmansien osapuolten järjestelmiin ja kuuden laitoksen prosessimallinnuksiin.

Tietoa asiakkaasta Nordic Ren-Gas Oy

Nordic Ren-Gas Oy on Suomen johtava vetytalouden hankekehittäjä, joka rakennuttaa Suomeen hajautetun uusiutuvan e-metaanin tuotantoverkoston. Ren-Gasin tuottamat uusiutuvat polttoaineet tulevat vähentämään fossiilisen polttoaineen käyttöä raskaassa maantieliikenteessä ja meriliikenteessä noin 250 miljoonaa litraa vuodessa. Ren-Gasin hankkeiden avulla voidaan vähentää kustannustehokkaasti yli miljoona tonnia hiilidioksidia vuodessa liikenne- ja energiasektorilla. Tuotettavan e-metaanin energialähteeksi Ren-Gas hankkii suomalaista tuulivoimaa. https://ren-gas.com/

VALMET
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Tiina Stenvik, johtaja, suorituskykyratkaisut, Automaatiojärjestelmät, Valmet, puh. 040 821 6886

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Automaatiojärjestelmillämme ja virtauksensäätöratkaisuillamme palvelemme vielä laajempaa prosessiteollisuuden asiakaskuntaa. Yli 19 000 ammattilaistamme työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä.

Yhtiöllä on yli 220 vuoden teollinen historia ja vahva näyttö jatkuvasta parantamisesta ja uudistumisesta. Valmetin liikevaihto vuonna 2023 oli noin 5,5 miljardia euroa.

Valmetin osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä, ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa.

Seuraa meitä valmet.fi X | X (IR) | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | Instagram (IR) |

Henkilötietojen käsittely