Sellu ja energia

Wood handling

Sellu ja energia -liiketoimintalinja toimittaa tehtaita ja prosessilaitteita kemialliseen ja mekaaniseen massanvalmistukseen sekä biomassaa ja jätettä polttoaineena käyttäviä voimalaitoksia, voimakattilayksiköitä ja niihin liittyviä ympäristöjärjestelmiä.

Liiketoimintalinjan asiakkaita ovat pääasiassa massan tuottajat sekä sähkön- ja lämmöntuottajat. Tärkeimmät maantieteelliset markkinat ovat Eurooppa, Etelä-Amerikka ja Aasia.

Valmetin massanvalmistuksen ratkaisut on suunniteltu tehostamaan raaka-aineiden käyttöä ja vähentämään kemikaalien ja veden kulutusta. Sellua käytetään pääasiassa raaka-aineena kartongin, pehmopaperin, painopaperin ja muiden paperilajien valmistuksessa. Sitä käytetään myös muissa sovelluksissa, kuten tekstiili- ja hygieniatuotteissa.

Valmetin energiatuotteita ovat muun muassa kattilat, kaasutinlaitteet, ympäristönsuojelujärjestelmät ja teknologian uusinnat. Valmet on johtava biomassaan perustuvien lämmön- ja sähköntuotantoratkaisujen maailmanlaajuinen toimittaja. Yhtiö toimittaa myös keskikokoisia täysimittaisia lämpö- ja voimalaitoksia, joissa poltetaan biomassaa ja lajiteltua jätettä.

Valmetin päästöjenhallintaratkaisut on suunniteltu varmistamaan turvallinen toiminta pienillä päästöillä. Sellu- ja energiasovellusten lisäksi yhtiö on kehittänyt teknologiaa meriteollisuuden pakokaasupäästöjen puhdistamiseen.

Lue lisää Sellu ja energia -liiketoiminnasta