Sellu ja energia -liiketoimintalinja

Tästä osiosta löytyy lisää tietoa Sellu ja energia -liiketoimintalinjasta, kuten avainluvut ja markkina-ajurit. Sellu ja energia -liiketoimintalinja kuuluu Prosessiteknologiat-segmenttiin. Katso myös Sellu ja energia -liiketoimintalinja lyhyesti video sekä Sellu ja energia -liiketoimintalinjan esitys vuoden 2023 pääomamarkkinapäivältä (englanniksi).

Sellu- ja energia -liiketoimintalinja toimittaa sellutehtaita ja prosessilaitteita sellun ja mekaanisen massan valmistukseen sekä biomassaa ja jätettä polttoaineena käyttäviä voimalaitoksia, voimakattilayksiköitä ja niihin liittyviä ympäristöjärjestelmiä. Asiakkaat ovat pääosin selluntuottajia sekä sähkön- ja lämmön tuottajia. Tärkeimmät markkinat ovat Eurooppa, Etelä-Amerikka ja Aasia.Valmetin ratkaisut sellun tuotantoon on suunniteltu tehostamaan raaka-aineiden käyttöä ja vähentämään kemikaalien ja veden kulutusta. Sellua käytetään pääasiassa eri paperilaatujen, kuten kartongin, pehmopaperin ja painopaperin valmistuksessa. Sitä käytetään myös muissa sovelluksissa, kuten tekstiili- ja hygieniatuotteissa.

Energiatuotteitamme ovat muun muassa kattilat, kaasuttimet, ympäristönsuojelujärjestelmät, teknologian uusinnat ja polttoaineiden muutosprojektit. Valmet on maailman johtava biomassaan perustuvien lämmön- ja sähköntuotantoratkaisujen toimittaja. Yhtiö toimittaa myös keskisuuria lämpö- ja voimalaitoksia, joissa käytetään polttoaineena biomassaa ja lajiteltua jätettä.

Päästöjenhallintaratkaisumme varmistavat turvallisen toiminnan pienillä päästöillä. Sellu- ja energiasovellusten lisäksi Valmetilla on teknologiaa erilaisiin teollisiin prosesseihin ja meriteollisuuden pakokaasupäästöihin.

Avainluvut

Valmetin sellu ja energia vuonna 2023

Valmet sellu ja energia liiketoiminnoittain vuonna 2023

Markkina-ajurit

 

Liiketoiminta

Markkina-asema ja -osuus*

Arvioitu markkinan koko*

Markkinatekijät

Sellu

#2

30-35 %

2,0 - 3,0 mrd. euroa • Kasvava kysyntä vastuullisille pakkauksille, pehmopaperille, hygieniatuotteille ja tekstiileille
• Ympäristötietoisuuden lisääntyminen ja säännösten tiukentuminen
• Muovin korvaaminen kuitupohjaisilla tuotteilla
• Kysyntä toisen sukupolven bioetanolille ja biokemikaaleille
• Energiantuotannon hiilestä irtautuminen
• Biomassa ja jäännösjäte lämmön ja prosessihöyryn tuotannossa
• Ilmastopäästöjä koskevan lainsäädännön sekä direktiivien tiukentuminen
Energia

#1-3

15-25 %

1,5 - 2,0 mrd. euroa • Energiantuotannon hiilestä irtautuminen
• Biomassa ja jäännösjäte lämmön ja prosessihöyryn tuotannossa
• Ilmastopäästöjä koskevan lainsäädännön sekä direktiivien tiukentuminen

*Vuoden 2023 pääomamarkkinapäivän materiaalien mukaan