Hallituksen palkitseminen

Yhtiökokous päättää hallituksen ja hallituksen valiokuntien jäsenille maksettavista palkkioista yhdeksi toimikaudeksi kerrallaan. Hallituksen valintaa ja palkitsemista koskevat asiat valmistelee Valmetin nimitystoimikunta, joka antaa ehdotuksensa hallitukselle. Nimitystoimikunta voi käyttää valmistelutyössä apuna myös ulkopuolisia asiantuntijoita palkitsemisen tason määrittämisessä. Työjärjestyksensä mukaisesti nimitystoimikunta esittää ehdotuksensa ja raportoi toiminnastaan yhtiökokoukselle. Tarkempaa tietoa palkitsemiseen liittyvässä valmistelutyössä käytetyistä menettelytavoista löytyy täältä.

Hallituksen jäsenten palkitseminen koostuu vuosipalkkiosta ja kokouskohtaisista palkkioista. Hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan lisäksi erillinen vuosipalkkio. Hallituksen jäsenet saavat matkakorvauksia ja päivärahaa Valmetin matkustuskäytännön mukaisesti. Hallituksen henkilöstön edustaja on oikeutettu kokouspalkkioon niistä kokouksista, joihin hän on saanut kutsun ja osallistunut.

Hallitukselle on päätetty maksaa vuosipalkkioita varsinaisen yhtiökokouksen 2025 päättymiseen saakka kestäväksi toimikaudeksi seuraavasti:

  • Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 150 000 euroa
  • Varapuheenjohtajalle 82 500 euroa
  • muille jäsenille 66 000 euroa

Lisäksi vuoden 2024 yhtiökokous päätti, että peruspalkkiona maksetaan valiokuntatyöstä seuraavasti:

  • 16 700 euroa tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle
  • 7 300 euroa jokaiselle tarkastusvaliokunnan jäsenelle
  • 8 500 euroa palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle
  • 4 200 euroa jokaiselle palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenelle

Edellisten lisäksi, jokaisesta hallituksen tai hallituksen valiokunnan kokouksesta maksetaan osallistuneille seuraavat kokouspalkkiot:

  • 750 euroa kokoukselta niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa
  • 1 500 euroa kokoukselta niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa
  • 3 000 euroa kokoukselta niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella

Kokouksista, joihin hallituksen jäsen osallistuu etäyhteyden kautta, mukaan lukien hallituksen valiokunnan kokoukset, maksetaan hallituksen jäsenelle 750 euron kokouspalkkio. Lisäksi hallituksen matkakokouksista maksetaan hallituksen jäsenille 1 500 euron kokouspalkkio.

Yhtiökokous päätti myös, että vuosipalkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 40 prosentilla kiinteästä vuosipalkkiostaan Valmetin osakkeita säännellyllä markkinalla Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla muodostuvaan hintaan, ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1. tammikuuta – 31. maaliskuuta 2024 on julkaistu.