Vahva Q2 ja valmistautumista Valmetin pääomamarkkinapäivään

26.07.2018

Valmetin vuoden 2018 toisen vuosineljänneksen tulos ylitti analyytikoiden odotukset saaduille tilauksille, liikevaihdolle ja vertailukelpoiselle EBITA:lle. Saadut tilaukset kasvoivat 9 prosenttia 865 miljoonaan euroon, joka on korkein toisen neljänneksen tilausmäärä ja kolmanneksi korkein kaikista vuosineljänneksistä sitten vuoden 2014 puolivälin. Saatujen tilausten kasvu oli voimakkainta Paperit-liiketoimintalinjalla, kun asiakasaktiviteetti varsinkin kartonki- ja paperimarkkinassa on ollut korkealla tasolla. Paperit-liiketoimintalinjan rullaavan 12 kuukauden tilaukset ylittävät nyt 1,1 miljardia euroa. Toisella neljänneksellä saadut tilaukset kasvoivat myös Palvelut-liiketoimintalinjalla. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla Valmetin saadut tilaukset pysyivät edellisvuoden tasolla.

Liikevaihto kasvoi 15 prosenttia toisella vuosineljänneksellä ja oli 844 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi kaikilla liiketoimintalinjoilla, ja kasvu oli voimakkainta Paperit-liiketoimintalinjalla aiempien neljännesten korkeiden saatujen tilausten seurauksena. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla liikevaihto oli 14 prosenttia korkeampi kuin viimevuoden vastaavana aikana.

Vertailukelpoinen EBITA kasvoi toisella neljänneksellä, ja marginaali parani 7,2 prosenttiin. Matalasta ensimmäisestä neljänneksestä johtuen ensimmäisen vuosipuoliskon vertailukelpoinen EBITA on samalla tasolla kuin vuosi sitten.

Tilauskanta oli 2,6 miljardia euroa ja 37 miljoonaa euroa korkeampi kuin edellisen neljänneksen lopussa. Odotamme noin 55 prosenttia tilauskannasta tuloutuvan vuoden 2018 aikana.

Valmet nosti ohjeistustaan liikevaihdon osalta ennen tulosjulkistusta 17. heinäkuuta 2018. Nyt odotamme, että liikevaihto vuonna 2018 kasvaa verrattuna vuoteen 2017. Ohjeistus vertailukelpoiselle EBITA:lle pysyi muuttumattomana, eli odotamme vertailukelpoisen EBITA:n kasvavan. Myös lyhyen aikavälin markkinanäkymät pysyivät muuttumattomina. Näkymä on ’hyvä’ neljälle Valmetin kuudesta toimintamarkkinasta: palveluille, automaatiolle, kartongille ja paperille, sekä pehmopaperille. Näkymä energialle on ’tyydyttävä’ ja sellulle ’heikko’, koska selluasiakkaat eivät vieläkään ole julkistaneet suuria investointeja.

Valmetin pääomamarkkinapäivä lähestyy, ja olemme nyt avanneet CMD-nettisivut (englanninkieliset). Sivuilta löytyy kaikki tieto tapahtumaa koskien, ja lisäksi siellä on myös lyhyet videot, joissa liiketoimintalinjojen johtajat esittelevät liiketoimintansa. Ota varaslähtö Valmetin pääomamarkkinapäivään ja katso videot! Tapahtuma Helsingissä on tarkoitettu vain institutionaalisille sijoittajille ja analyytikoille, mutta voit seurata esityksiä suorana webcast-lähetyksenä 18. syyskuuta. Sitä ennen Valmetin sijoittajassuhdetiimi toivottaa hyvää kesää.