Valmet juhlii 10-vuotissyntymäpäiväänsä pörssilistattuna yhtiönä

02.01.2024

Tiistai 2.1.2024 ei ole ihan tavallinen vuoden aloitus Valmetin sijoittajasuhteiden näkökulmasta. Se on juhlapäivä: on kulunut tasan kymmenen vuotta siitä, kun kaupankäynti Valmetin osakkeella alkoi NASDAQ OMX Helsingin pörssilistalla.

Metson ylimääräinen yhtiökokous 1.10.2013 päätti jakaa Metso Oyj:n kahdeksi erilliseksi pörssiyhtiöksi. Jakautumisen jälkeen Kaivos ja maarakennus ja Automaatio -liiketoiminnat jäivät osaksi Metsoa, ja Massa, Paperi ja Voimantuotanto -liiketoiminnat muodostivat uuden yhtiön, Valmet Oyj:n. Kaupankäynti Valmetin osakkeella Helsingin Pörssin virallisella listalla alkoi 2.1.2014.

Pasi Laine soittaa kelloa kaupankäynnin avaamisen merkiksi Helsingin pörssissä

Toimitusjohtaja Pasi Laine soittaa kelloa kaupankäynnin avaamisen merkiksi Helsingin pörssissä 2.1.2014.

Valmetlaisia Times Squarella

Valmetlaisia Times Squarella New Yorkissa 21.5.2014.

Kymmenen vuoden matka pörssiyhtiönä on ollut ikimuistoinen ja käänteitä täynnä. Varsinkin Prosessiautomaatiojärjestelmät-liiketoiminnan osto sekä sulautuminen Neleksen kanssa ovat olleet hetkiä, jotka ovat muuttaneet Valmetia.

Prosessiautomaatiojärjestelmien hankinta Metsolta saatiin päätökseen 1.4.2015, ja se muodosti Valmetin neljännen liiketoimintalinjan, Automaation (nykyään Automaatiojärjestelmät). Sulautuminen Neleksen kanssa taas toteutui 1.4.2022, ja syntyi Valmetin viides liiketoimintalinja, Virtauksensäätö. Nämä liiketoimintalinjat ovat nyt tärkeä osa Valmetia ja muodostavat Automaatio-segmentin, joka erottaa Valmetin kilpailijoista.

Valmet näyttää myös taloudellisten lukujen valossa hyvin erilaiselta kuin kymmenen vuotta sitten. Vuonna 2013 Valmetin liikevaihto oli 2 613 miljoonaa euroa ja EBITA 54 miljoonaa euroa. Viimeisen raportoidun 12 kuukauden (Q4/2022 – Q3/2023) aikana Valmetin liikevaihto oli 5 573 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen EBITA 632 miljoonaa euroa. Erityisesti Palvelut- ja Automaatio-segmenteistä koostuva vakaa liiketoiminta  on kasvanut hyvin kuluneen vuosikymmenen aikana, kun sen saadut tilaukset ovat kasvaneet vuoden 2014 1 055 miljoonasta eurosta viimeisen neljän raportoidun kvartaalin 3 118 miljoonaan euroon. Lukuja tarkasteltaessa voidaan todeta, että Valmetin taloudellinen kehitys viimeisen kymmenen vuoden aikana on ollut erinomaista.

Liikevaihdon ja vertailukelpoisen EBITAn kehitys

Liikevaihdon ja vertailukelpoisen EBITAn kehitys vuodesta 2013 lähtien.

Hyvä taloudellinen tulos yhdistettynä Valmetin teknologian ja palveluiden kysyntää tukeviin suotuisiin megatrendeihin on heijastunut myös osakkeen kehitykseen. Valmetin osakkeen päätöskurssi ensimmäisen listautumispäivän lopussa kymmenen vuotta sitten oli 6,65 euroa. Vuoden 2023 lopussa osakkeen arvo oli 26,11 euroa. Jos osakkeenomistaja olisi ostanut Valmetin osakkeita 2.1.2014 ja myynyt ne vuoden 2023 lopussa, hän olisi saanut alkuperäiselle sijoitukselleen 293 % tuoton. Kun lisätään tähän Valmetin osakkeenomistajilleen tänä aikana maksamat osingot, saadaan sijoituksen kokonaistuotoksi 391 %. Se on melkoinen luku!

Valmetin osakkeen kehitys verrattuna markkinaindeksiin.

Valmetin osakkeen kehitys verrattuna markkinaindeksiin.

Myös Valmetin omistajakunta on muuttunut paljon sinä aikana, kun osakkeilla on käyty kauppaa pörssissä. Valmetilla oli jakautumisen jälkeen vajaat 60 000 osakkeenomistajaa. Aluksi määrä laski tasaisesti, ollen vuosina 2018 ja 2019 alle 45 000. Tämän jälkeen osakkeenomistajien määrän kasvu on kuitenkin ollut nopeaa, ja marraskuussa 2023 Valmetin osakkeenomistajien lukumäärä oli ensimmäistä kertaa yli 100 000. Suomessa on tällä hetkellä vain 12 muuta yhtiötä, joilla on yli 100 000 osakkeenomistajaa.

Yksi selitys osakkeenomistajien määrän kasvulle on osakesijoittamisen yleistyminen suomalaisten keskuudessa viimeisen kymmenen vuoden aikana. Myös me Valmetin sijoittajasuhteissa olemme lisänneet kohdennettua viestintää yksityissijoittajille esimerkiksi avaamalla sijoittajasuhteiden oman Instagram-tilin sekä julkaisemalla sijoittajille suunnattuja blogeja ja videoita Valmetin sijoittajasivuilla.

Valmetin ulkomaisen omistuksen määrä oli pitkään noin 50 %:n tasolla, mutta viime aikoina määrä on laskenut noin 40 %:iin. Tämä on saman kolikon kääntöpuoli, sillä yksityissijoittajat ovat pääosin suomalaisia. Hiljattain olemme myös saaneet Valmetille suuren suomalaisen institutionaalisen omistajan, kun Oras Invest on kasvattanut omistusosuuttaan 9,05 %:iin. Oras Invest on nyt Valmetin toiseksi suurin omistaja Solidiumin jälkeen.

Valmetin omistusrakenteen kehitys

Valmetin omistusrakenteen kehitys.

Valmetin yli 220-vuotiseen historiaan verrattuna kymmenen vuotta on lyhyt aika. Kuten huomaamme, moni asia on kuitenkin jo muuttunut Valmetin pörssivuosikymmenen aikana. Katsotaan, mitä seuraavat kymmenen (tai 220!) vuotta tuovat tullessaan.