Tehdasvierailu Shanghaissa vakuutti Valmetin vahvasta läsnäolosta Kiinassa

24.11.2023

14. marraskuuta 2023 Valmetin sijoittajasuhteet järjesti vierailun Valmetin tehtaalle Jiadingissa, Shanghaissa, tarjoten sijoittajille ja analyytikoille mahdollisuuden syventää ymmärrystään yhtiön toiminnasta Kiinassa. Tilaisuuden isäntinä toimivat Kiinan aluejohtaja Xiangdong Zhu ja Ilkka Jauhiainen, Paperit-liiketoimintalinjan Kiinan toimintojen johtaja, jotka esittelivät Valmetin menestyksekästä taivalta Kiinan markkinoilla.

Valmet viettää tänä vuonna 90-vuotisjuhlaa Kiinassa: ensimmäinen Valmetin paperikone toimitettiin Kiinaan vuonna 1933. Ensimmäinen yhteisyritys Kiinassa avattiin vuonna 1989. Shanghain Jiadingin tuotantolaitos aloitti toimintansa vuonna 2006, ja se toimii nykyään Valmetin Kiinan alueen pääkonttorina. Kaikilla Valmetin viidellä liiketoimintalinjalla on toimintaa Kiinassa, ja ne työllistävät yhteensä 2 350 ihmistä. Valmetilla on Kiinassa seitsemän tuotantoyksikköä, viisi palvelukeskusta, kaksi teknologiakeskusta ja yksi Performance Center.

Viimeisen kahdentoista kuukauden aikana (lokakuu 2022 - syyskuu 2023) Valmetin Kiinan liikevaihto oli 694 miljoonaa euroa, 12 % Valmetin kokonaisliikevaihdosta. Prosessiteknologiat muodostivat 58 %, Palvelut 24 % ja Automaatio 18 % liikevaihdosta. Valmetin saadut tilaukset Kiinasta olivat vastaavana aikana 715 miljoonaa euroa, lähes kolminkertaiset vuoteen 2013 verrattuna. Vuonna 2022 Kiinassa käynnistettiin ennätysmäärä Valmetin toimituksia: 14 pehmopaperituotantolinjaa, viisi kartongin- ja paperintuotantolinjaa sekä neljä selluntuotantolinjaa.

Toimintaympäristö Kiinassa

Valmet on hyvissä asemissa hyötymään Kiinan vahvasta talouskasvusta sekä maan innovaatio-, digitalisaatio-, vihreän siirtymän ja kiertotalouden ohjelmista. Kiinan talouskehitykseen liittyviä mahdollisia riskejä ovat puolestaan esimerkiksi maailmanlaajuinen taantuma, geopoliittiset jännitteet, asuntomarkkinan kriisi, työttömyys sekä vähenevä ja ikääntyvä väestö.

Kiina johtaa maailman paperi- ja kartonkituotantoa 28 prosentin osuudellaan, joka on enemmän kuin koko Euroopan tuotanto. Paperin ja kartongin tuotannon ennustetaan olevan 140 miljoonaa tonnia vuonna 2025 ja kasvavan keskimäärin 2,6 prosentin vuosivauhdilla vuoteen 2035 asti. Kartongin ja paperin kysynnän kasvua ajavat pakkaustarpeet, muovin korvaaminen kertakäyttöpakkauksissa sekä verkkokaupan kasvu. Myös pehmopaperituotteiden kulutus Kiinassa kasvaa, samoin kuin parempilaatuisten pehmopaperituotteiden kysyntä.

Sellun kulutus Kiinassa on kasvanut 21 prosenttia vuodesta 2013, saavuttaen 113 miljoonaa tonnia vuonna 2022. Kartongin, paperin ja pehmopaperin kysynnän kasvaessa kuidun tarvetta kattamaan tarvitaan uutta sellukapasiteettia. Lisäksi kiinalaiset asiakkaat ovat alkaneet ulkoistaa palvelutoimintoja, mikä tarjoaa kasvumahdollisuuksia Valmetin Palvelut-liiketoiminnalle. Kestävä kehitys ja tehokkuuden parantaminen ajavat sekä investointeja uuteen tuotantoteknologiaan että palveluiden kysyntää. Pieniä, saastuttavia tuotantolinjoja korvataan tehokkailla ja ympäristöystävällisillä uusilla tuotantolinjoilla.

Suurimmat toimijat Kiinan sellu- ja paperiteollisuudessa ovat kaikki kiinalaisia yhtiöitä. Viisi suurinta toimijaa kattaa 40 prosenttia Kiinan paperin ja kartongin tuotantokapasiteetista. Alan konsolidoinnin odotetaan kiihtyvän uuden kapasiteetin myötä.

Valmetin markkina-asema ja strategia Kiinassa

Valmet on saavuttanut johtavan markkina-aseman Kiinassa, ja kaikki 25 suurinta sellun- ja paperintuottajaa ovat Valmetin asiakkaita. Merkittäviä kiinalaisia kilpailijoita ei ole, joten Valmetin kilpailijoita Kiinassa ovat muut globaalit toimijat, kuten Andritz ja Voith. Kartongin ja paperin tuotantoteknologiassa Valmetin markkinaosuus on 50 %, selluteknologiassa 35 % ja automaatiojärjestelmissä 45 %. Palvelumarkkina on sirpaleinen, ja Valmetin osuus on noin 10 %.

Valmetin strategia Kiinassa on selkeä ja kunnianhimoinen. Prosessiteknologioissa Valmet keskittyy parantamaan kustannuskilpailukykyä keskikokoisissa laitteissa ja projekteissa, edistämään uutta teknologiaa ja tutkimaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia, esimerkiksi Energia-liiketoiminnassa. Palveluissa yhtiö pyrkii laajentamaan palvelukeskusverkostoaan sekä kehittämään paikallista kyvykkyyttä ja osaamista. Automaatiojärjestelmissä tavoitellaan markkinaosuuden kasvattamista meriteollisuudessa ja uusiutuvan energian alalla, samalla kun pyritään syrjäyttämään kilpailijoita sellu- ja paperiteollisuudessa. Virtauksensäädössä painopiste on kehittää uutta liiketoimintaa uusiutuvassa energiassa ja kaivosteollisuudessa.

Tehdaskierros

Xiangdongin esityksen jälkeen vierailtiin Jiadingin tuotantotiloissa. Tehdasalue kattaa 150 000 neliömetriä ja siellä työskentelee 800 ihmistä. Heistä 70 % työskentelee Paperit-liiketoimintalinjalla, ja loput edustavat Palveluja, Sellua ja energiaa, Automaatiota sekä tukitoimintoja. Kierroksen isäntänä toimi Ilkka Jauhiainen, joka esitteli Valmet Jiadingin vaikuttavaa infrastruktuuria.

Valmistustoimintoja Jiadingissa ovat valimo, hitsaus, koneistus, kokoonpano, puhdistus ja maalaus. Huomionarvoista on, että yli 50 % osista ostetaan alihankkijoilta ja vain vaativimmat valmistetaan itse. Kierroksen aikana vierailijat näkivät muun muassa jyrsimiä, puristimia sekä kartonkikoneen osan esikokoonpantuna. Valimossa he pääsivät näkemään myös valun. Ilkan mukaan oma valimo lisää tuotannon joustavuutta ja tuo Valmetille kilpailuetua. Ilkka esitteli myös dataa tehtaan tuottavuuden kehittymisestä vuosien saatossa. Valmet jatkaa investointeja Kiinaan tuottavuuden parantamiseksi entisestään.

Valmetin vahva läsnäolo Kiinassa yhdistettynä strategiseen näkemykseen ja investointeihin luo hyvät edellytykset Valmetin menestykselle Kiinan dynaamisessa markkinassa myös jatkossa. Kiinan talouden kehittyessä ja sellu- ja paperiteollisuuden kasvaessa Valmet on avainasemassa toimialan tulevaisuuden muokkaamisessa.

 

Katso video tehdasvierailusta täältä. Tilaisuuden esitysmateriaali löytyy täältä.