Kysymyksiä ja vastauksia Q3/2015 osavuosikatsauksesta

28.10.2015

Miksi kannattavuus (EBITA-%) kasvoi verrattuna kauteen Q3/2014?

 • Kannattavuus parantui korkeamman liikevaihdon, parantuneen bruttokatteen ja Automaation oston johdosta.

Miksi kannattavuus (EBITA-%) laski verrattuna edelliseen neljännekseen (Q2/2015)?

 • Matalammat volyymit vakaassa liiketoiminnassa

Mitä kannattavuus oli ilman Automaatiota?

 • Emme raportoi liiketoimintalinjojen kannattavuutta erikseen
 • Automaation kehitys vakaata kaudella Q3

Miksi saadut tilaukset laskivat vertailukelpoisilla valuutoilla 1 prosentin Palvelut-liiketoimintalinjalla vahvan ensimmäisen vuosipuoliskon jälkeen?

 • Saadut tilaukset kasvoivat Kiinassa, pysyivät vertailukauden tasolla Pohjois-Amerikassa, EMEA-alueella ja Aasian ja Tyynenmeren alueella, ja laskivat Etelä-Amerikassa. Valuutta on kuitenkin tukenut raportoituja lukuja Pohjois-Amerikassa.
 • Saadut tilaukset kasvoivat Tehdasparannukset- ja Kudokset-liiketoimintayksiköissä, pysyivät vertailukauden tasolla Prosessiosat-liiketoimintayksikössä ja laskivat Energia ja ympäristö- sekä Telat-liiketoimintayksiköissä.
 • Avaintekijät palveluliiketoiminnan kasvattamiseen liittyvät pitkäaikaisten palvelusopimusten kasvuun ja läsnäoloon lähellä asiakkaita.
 • Pitkän aikavälin näkymä palveluliiketoiminnalle muuttumaton, palveluliiketoiminnan kasvu on Valmetin strategisesti etusijalla.

Miksi laskitte kartonki- ja paperimarkkinan näkymää tyydyttäväksi (aiemmin hyvä)?

 • Asiakkaiden päätöksenteko vaikuttaa kestävän aiempaa kauemmin

Onko energiamarkkinalla kehitystä, kun sen lyhyen aikavälin näkymä on heikko?

 • Asiakkaiden päätöksenteko kestää pitkän aikaa, selvää kehitystä ei havaittavissa
 • Vaikea arvioida vaikutusta liiketoimintaamme ja asiakkaisiimme: tyypillisesti asiakkaat miettivät investointeja pitkällä tähtäimellä, mutta voi olla melko vaikeaa ennustaa pitkän aikavälin hintakehitystä