Kysymyksiä ja vastauksia tammi-maaliskuun 2016 osavuosikatsaukseen liittyen

27.04.2016

Miksi kannattavuus (EBITA-%) kasvoi vertailukaudesta (Q1/2015)?

 • Kannattavuus parani Paperit- ja Palvelut-liiketoimintalinjojen liikevaihdon kasvusta, parantuneesta bruttokatteesta ja Automaation ostosta johtuen

Miksi kannattavuus (EBITA-%) heikkeni edellisestä vuosineljänneksestä (Q4/2015)?

 • Matalampi liiketoiminnan voluumi erityisesti vakaassa liiketoiminnassa
 • Automaatio-liiketoimintalinjalla ensimmäinen neljännes on tyypillisesti heikoin neljännes

Tekikö Automaatio tappiota kaudella Q1/2016 kuten kaudella Q1/2015?

 • Ei, olemme tyytyväisiä Automaation kehitykseen kaudella Q1/2016

Miksi kassavirta oli niin heikko kaudella Q1/2016, vain 3 miljoonaa euroa?  

 • Suurten projektien maksuaikatauluilla on merkittävä vaikutus nettokäyttöpääoman kehitykseen: suuria maksuja toimittajille kaudella Q1/2016

Miksi Palvelut-liiketoimintalinjan saadut tilaukset kasvoivat 7 prosenttia?

 • Saadut tilaukset kasvoivat Kiinassa ja Etelä-Amerikassa ja pysyivät vertaiilukauden tasolla EMEA-alueella, Pohjois-Amerikassa ja Aasian ja Tyynenmeren alueella
 • Saadut tilaukset kasvoivat Tehdasparannukset-, Prosessiosat- ja Kudokset-liiketoimintayksiköissä, pysyivät vertailukauden tasolla Telat-liiketoimintayksikössä ja laskivat Energia ja ympäristö -liiketoimintayksikössä
 • Avaintekijöitä palveluliiketoiminnan kasvuun ovat pitkät palvelusopimukset ja läsnäolo lähellä asiakkaita

Mitkä maantieteelliset alueet ovat aktiivisimmat Palvelut-liiketoimintalinjan näkökulmasta?

 • Saadut tilaukset kasvoivat Kiinassa ja Etelä-Amerikassa ja pysyivät vertaiilukauden tasolla EMEA-alueella, Pohjois-Amerikassa ja Aasian ja Tyynenmeren alueella

Myynnin ja hallinnon yleiskustannukset kasvoivat 130 miljoonaan euroon, kuinka suuri osa niistä liittyy Automaatio-liiketoimintalinjaan?

 • Kasvua liittyen Automaation hankintaan.
 • Keskitymme jatkuvasti hallitsemaan kustannuksia