Vahva 2017 antoi hyvät lähtökohdat kuluvalle vuodelle

06.02.2018

Yksi vuosineljännes on liian lyhyt aikajakso Valmetin taloudellisen kehityksen arvioimiseen, mutta vuoden 2017 viimeinen neljännes ansaitsee kuitenkin muutaman huomion: liikevaihdon ja tuloksen osalta kvartaali oli ennätyksellinen. Loka-joulukuun liikevaihto oli Valmetin toistaiseksi korkein yhdeltä vuosineljännekseltä, 936 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen EBITA-marginaali ylsi ensimmäistä kertaa pitkän aikavälin marginaalitavoitteemme haarukkaan (8–10 %) ja oli 8,1 %. Liikevaihto kasvoi kaikilla liiketoimintalinjoilla verrattuna vuoden 2016 viimeiseen neljännekseen, ja kokonaisuudessaan liikevaihto kasvoi 19 %.

Myös koko vuosi 2017 oli Valmetille hyvä. Kuten joka vuosi jakautumisen jälkeen, myös vuonna 2017 sekä absoluuttinen vertailukelpoinen EBITA että vertailukelpoinen EBITA-marginaali kasvoivat edellisestä vuodesta. Saadut tilaukset olivat samalla tasolla kuin vuonna 2016 (+4 %), ja liikevaihto kasvoi 8 %. Erityisesti Paperit-liiketoimintalinja kasvatti saatuja tilauksia ja liikevaihtoa, kun sekä kartonki ja paperi – että pehmopaperiliiketoiminta kasvoivat selvästi. Kun vuonna 2016 saaduista tilauksista 22 % tuli Paperit-liiketoimintalinjalta, osuus vuonna 2017 oli 32 %. Saadut tilaukset kasvoivat myös vakaassa liiketoiminnassa, eli Automaatiossa ja Palveluissa. Sellu- ja energia -liiketoimintalinjan saadut tilaukset puolestaan laskivat.

Maantieteellisesti Kiinan osuus saaduista tilauksista kasvoi verrattuna edellisvuoteen ja oli nyt 17 %. Vuoden aikana Valmetilta tilattiin Kiinaan mm. useita pakkauskartonkikoneita. EMEA:n (Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka) ja Pohjois-Amerikan osuus Valmetin vuoden 2017 saaduista tilauksista oli 67 %.

Vertailukelpoinen sitoutuneen pääoman tuotto vuonna 2017 oli 16 % ja sekin ylsi Valmetin pitkän aikavälin tavoitehaarukkaan (15–20 %). Osakekohtainen tulos kasvoi 53 % ja oli 0,84 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle 0,55 euron osinkoa.

Valmetin tilauskanta vuoden 2017 lopussa oli 2,3 miljardia euroa, eli samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Tilauskannasta Palvelut- ja Automaatio-liiketoimintalinjat muodostavat noin ¼, ja projektiliiketoiminta noin ¾, samoin kuin vuoden 2016 lopussa. Noin 80 % tilauskannasta odotetaan tuloutuvan vuonna 2018.

Tilinpäätöstiedotteessaan Valmet ei antanut tulosohjeistusta vuodelle 2018 johtuen IFRS 15 -tilinpäätösstandardin aiheuttamista muutoksista myyntituottojen kirjaamiseen. Valmet julkistaa uuden laskentaperiaatteen mukaiset vertailuluvut vuodelle 2017 viimeistään maaliskuussa 2018, ja tulosohjeistus annetaan samassa yhteydessä. Lyhyen aikavälin markkinanäkymät ensimmäiselle vuosipuoliskolle ovat hyvät suurimmalle osalle Valmetin toimintamarkkinoista (palvelut, automaatio, kartonki ja paperi, pehmopaperi). Markkinanäkymä energialle on edelleen tyydyttävä ja sellulle heikko.