Usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia Q1/2015-osavuosikatsauksesta

05.05.2015

Miksi EBITA-marginaali kasvoi verrattuna kauteen Q1/2014?

Olemme työskennelleet kovasti parantaaksemme kannattavuutta ja sisäistä tehokkuutta esimerkiksi vähentämällä laatukustannuksia ja läpimenoaikoja. Volyymi oli kaudella Q1/2015 korkeammalla tasolla Palvelut- ja Sellu ja energia -liiketoimintalinjoilla verrattuna kauteen Q1/2014. Suureen, yksittäiseen selluprojektiin liittyvä noin 10 miljoonan euron kustannusvaraus vaikutti negatiivisesti vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen tulokseen.

Miksi liikevaihto ja EBITA-marginaali laskivat verrattuna kauteen Q4/2014?

• Projektien valmistusasteiden mukaisten osatuloutuspisteiden ajoitus vaikutti negatiivisesti liikevaihtoon Paperit-liiketoimintalinjalla

• Palvelut-liiketoimintalinjalla liikevaihto on tyypillisesti matalampi vuoden ensimmäisellä kuin toisella puoliskolla (keskimäärin 45 prosenttia liikevaihdosta toteutuu ensimmäisellä ja 55 prosenttia toisella vuosipuoliskolla)

• Matalampi liikevaihto vaikutti EBITA-marginaaliin

• Bruttokate kuitenkin parani

Miten bruttokatemarginaali muuttui verrattuna kausiin Q4/2014 ja Q1/2014?

• Bruttokatemarginaali parantui verrattuna sekä kauteen Q4/2014 että Q1/2014 (bruttokatemarginaali oli 20,1 prosenttia kaudella Q1/2015, 18,5 prosenttia Q4/2014 ja 18,7 prosenttia Q1/2014)

Kuinka valuuttakurssimuutokset vaikuttivat lukuihin kaudella Q1/2015?

• Valuuttakurssimuutokset kasvattivat liikevaihtoa noin 20 miljoonalla eurolla

• Valuuttakurssimuutokset kasvattivat saatuja tilauksia Palvelut-liiketoimintalinjalla noin 16 miljoonalla eurolla

Seuraava taulukko kuvaa sitä, miten valuuttakurssimuutokset vaikuttivat saatuihin tilauksiin, liikevaihtoon, EBITA:an ja myynnin ja hallinnon yleiskustannuksiin (miljoonaa euroa, ellei toisin ilmoitettu):

Miksi saadut tilaukset laskivat jopa 47 prosenttia verrattuna kauteen Q1/2014?

• Saadut tilaukset olivat poikkeuksellisen korkeat kaudella H1/2014 projektiliiketoiminnassa, joten saatujen tilausten laskua osattiin odottaa

• Saadut tilaukset kasvoivat 10 prosenttia (4 prosenttia kiintein valuuttakurssein) Palvelut-liiketoimintalinjalla

• Suuret sellutilaukset ovat aina epätasaisia ja hyvin riippuvaisia ajoituksesta

Kuinka uusien tilausten hinnoittelu on kehittynyt?

• Hinnoitteluympäristössä ei ole tapahtunut muutoksia

• Uudet tilaukset on myyty markkinahinnoin

Myynnin ja hallinnon yleiskustannukset kasvoivat 3 miljoonaa euroa – alkavatko kustannukset kasvaa?

• Odotamme kapasiteettikustannusten pysyvän samalla tasolla kuin vuonna 2014 poislukien valuuttakurssivaikutukset ja Automaation

• Valuuttakurssimuutokset kasvattivat myynnin ja hallinnon yleiskustannuksia 3 miljoonalla eurolla

• Kaudella Q1/2014 tehtiin lomautuksia, mikä vähensi myynnin ja hallinnon yleiskustannuksia vertailukaudella

• Keskitymme jatkossakin kustannusten hallintaan

Metson Q1/2015 -osavuosikatsaukseen perustuen ostamanne liiketoiminta (Prosessiautomaatiojärjestelmät) teki tappiota, vaikka olette viestineet, että se on vakaa liiketoiminta. Miksi se teki tappiota? Onko hankkimanne liiketoiminta odottamaanne heikompi?

• Koska Prosessiautomaatiojärjestelmät (josta tuli 1.4.2015 Valmetin neljäs liiketoimintalinja nimeltään Automaatio) oli osa Metsoa kaudella Q1/2015, emme voi kommentoida kehitystä, mutta normaalin kausivaihtelun mukaisesti Q1 on tyypillisesti heikko vuosineljännes Automaatiolle

• Niihin oletuksiin, joita meillä oli automaatioliiketoimintaa ostaessa, ei ole tullut muutoksia hallussamme olevaan informaatioon perustuen, ja näkymä on muuttumaton

• Automaatioliiketoiminta on vuositasolla vakaata

Miksi nostitte sellun lyhyen aikavälin markkinanäkymän hyväksi (aikaisemmin tyydyttävä)?

• Näemme asiakasaktiviteetin lisääntyneen markkinalla

Koska nostitte lyhyen aikavälin markkinanäkymää sellussa Äänekosken tilauksen jälkeen, onko kohtuullista odottaa, että markkinalla on odotettavissa muitakin potentiaalisia tilauksia?

• Äänekoski vaikutti lyhyen aikavälin markkinanäkymän nostamiseen

• Yksi potentiaalinen asiakassopimus ei ole riittävä nostamaan lyhyen aikavälin markkinanäkymää

• Tilausten ajoitusta on kuitenkin vaikea ennustaa

Miksi laskitte lyhyen aikavälin markkinanäkymää energiassa heikoksi (aikaisemmin tyydyttävä)?

• Energialiiketoiminnassa on enemmän epävarmuutta, osittain johtuen öljyn hinnan nopeasta laskusta

• Asiakkaiden päätöksenteko on hidastunut

• Vaikutuksia liiketoimintaamme ja asiakkaisiimme on vaikea arvioida: tyypillisesti asiakkaat harkitsevat investointeja pitkällä tähtäimellä, mutta pitkän aikavälin hintakehityksen ennustaminen voi olla melko vaikeaa epävakaassa ympäristössä

Mitä oletuksia liittyy tulosohjeistukseenne vuodelle 2015?

• Tulosohjeistus perustuu tilauskantaamme ja sisäisiin ennusteisiin vuodelle 2015