Usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia Q2-osavuosikatsauksesta

01.08.2014

Miksi kannattavuus parani verrattuna samaan ajankohtaan viime vuonna (Q2/2013)?

• Toteutuneiden kustannussäästötoimien ansioista

Miksi kannattavuus parani verrattuna edelliseen vuosineljännekseen (Q1/2014)?

• Toteutuneiden kustannussäästötoimien ansioista

Saadut tilaukset olivat vahvoja – onko kyseessä suurempi muutos markkinassa vai liittyykö tämä enemmän viivästymisiin Q4/H2:lta?

• Jotkut tilaukset lykkääntyivät H2:lta ja ovat näkyneet saaduissa tilauksissa vuoden 2014 aikana

• Sellun osalta saatujen tilauksien määrä vaihtelee merkittävästi: suuria yksittäisiä tilauksia, joilla on suuri vaikutus vuosineljänneksen tulokseen

• Kartonki ja paperi- sekä energialiiketoiminnan aktiviteetti on parantunut, kuten kerroimme tilinpäätöstiedotteessa (julkaistu 6.2.2014)

Oletteko voittaneet uusia tilauksia alennetuilla hinnoilla?

• Lähtökohta vuoteen 2014 oli heikko, kun tilauskanta oli matalalla tasolla, vain 1,4 miljardia

• Olemme voittaneet tilauksia markkinahinnalla, hinnoitteluympäristö on säilynyt haasteellisena

• Uusien tilauksien osalta tavoitteenamme on olla valikoiva, erityisesti kun tämä on mahdollista tilanteissa, jossa on kohtuullinen tilauskanta

Onko tilauskannan katemarginaali parantunut?

• Mahdollisuutemme valikoida uusia tilauksia ovat parantuneet

• Hinnoitteluympäristö on säilynyt haasteellisena

Minkälainen hinnoittelu on ollut uusissa tilauksissa?

• Ei muutosta hinnoitteluympäristössä

• Uudet tilaukset myyty markkinahintaan

Tarvitaanko lisää kustannusleikkauksia?

• Hyvät saadut tilaukset vuonna 2014 auttavat tietenkin: useimmissa yksiköissä kohtuullinen tilauskanta

• Valmet keskittyy kuitenkin kustannuskilpailukykyyn myös 100 miljoonan euron ohjelman jälkeen

• Meillä on tarvittaessa mahdollisuus jatkaa lomautuksia Suomessa

Kuinka paljon 100 miljoonan euron kustannussäästöistä oli nähtävissä toisella neljänneksellä/ensimmäisellä vuosipuoliskolla?

• Myynnin ja hallinnon yleiskustannukset laskivat 34 miljoonaa euroa ensimmäisellä vuosipuoliskolla verrattuna samaan ajankohtaan viime vuonna (23 miljoonaa toisella vuosineljänneksellä)

• Säästöt myynnin ja hallinnon yleiskustannuksissa ovat täysimääräisesti näkyvissä

Minkä vuoden kulutasoon säästöjä verrataan?

• Vuoden 2013 ensimmäiseen vuosipuoliskoon

Kapasiteetin käyttöaste on vuonna 2014 saatujen tilausten myötä nyt parantumassa. Koska lyhyen aikavälin markkinanäkymät ovat tyydyttävät useimmissa toiminnoissa, onko kohtuullista olettaa, että odotatte asiakasaktiviteetin heikentyvän?

• Saadut tilaukset ovat olleet vahvat vuoden ensimmäisellä puoliskolla ja uskomme ettei aktiviteetti voi jatkua samalla tasolla ikuisesti

• Useita neuvotteluja on kuitenkin edelleen käynnissä kaikilla liiketoiminta-alueilla

Miksi nyt nostitte lyhyen aikavälin markkinanäkymiä kartongin ja paperin osalta hyvälle tasolle?

• Pääasiallisesti parantuneeseen, sopeutettuun kapasiteetin käyttöasteeseemme: Valmetin kapasiteetin käyttöaste on parantunut oman kapasiteetin vähentämisen ja hyvien vuonna 2014 saatujen tilausten johdosta

• Toiseksi, perustuen odotuksiimme asiakasaktiviteetista

Mitä taustaoletuksia vuoden 2014 tulosohjeistukseen liittyy?

• Ohjeistus perustuu tilauskantaamme sekä sisäiseen ennusteeseen vuodelle 2014