Etelä-Amerikka

Tästä osiosta löytyy tietoa Valmetin liiketoiminnasta Etelä-Amerikassa

Avainluvut

Valmet Etelä-Amerikassa

 

Markkinan erityispiirteet

 • Palveluissa kasvua ajaa kysyntä paremmalle saatavuudelle ja luotettavuudelle, alemmille käyttökustannuksille, ympäristönäkökulmille, sopimuspohjaiselle liiketoiminnalle sekä uuden asennetun kapasiteetin palveluille 
 • Prosessiteknologialiiketoimintaa tehostavat laajat sellutehdasinvestoinnit sekä uusintojen ja parannusprojektien jatkuva kysyntä
 • Kysyntä pehmopaperin ja kartongin uusissa tuotantolinjoissa ja uusinnoissa
 • Automaatiojärjestelmien kysyntä paperi- ja selluteollisuudessa
 • Virtauksensäädön kysyntä paperi- ja sellu- sekä metalli- ja kaivosteollisuudessa

Valmetin asema

 • Valmetilla on vahva asema sellun ja paperin prosessiteknologiassa
 • Vakiintunut asema palveluissa ja automaatioliiketoiminnassa
 • Suurissa investointiprojekteissa kilpailua paikallisilta toimijoilta ja globaaleilta kilpailijoilta
 • Paikallinen läsnäolo tärkeää etenkin Brasiliassa tullien vuoksi

Valmet Etelä-Amerikassa

 • 2 tutkimus- ja tuotekehityskeskusta
 • 5 palvelukeskusta
 • 3 tuotantoyksikköä
 • 8 myyntikonttoria
 • 1 164 työntekijää
(Lähde: Valmetin vuosikatsaus 2023)