Pohjois-Amerikka

Tästä osiosta löytyy tietoa Valmetin liiketoiminnasta Pohjois-Amerikassa

Avainluvut

Valmetin tunnusluvut Pohjois-Amerikassa

Markkinan erityispiirteet

 • Kypsä markkina, jossa laaja ikääntyvä asennettu laitekanta luo kysyntää palveluille ja automaatiolle sekä uudistuksille ja uusinnoille
 • Uusintojen ja uuden kapasiteetin kysyntä kartongeissa ja pehmopapereissa. Sellussa uusintojen ja parannusprojektien kysyntä
 • Asiakkaat keskittyvät edelleen tehtaiden käytettävyyteen, luotettavuuteen, tuotantokustannuksiin sekä energian- ja ympäristösäästöihin
 • Virtauksensäädön kysyntä eri prosessiteollisuuksissa samalla, kun palveluja laajennetaan asennetun laitekannan hallinnalla

Valmetin asema

 • Johtava asema sellun ja paperin prosessiteknologiassa
 • Vakiintunut asema palvelu- ja automaatioliiketoiminnassa

Valmet Pohjois-Amerikassa

 • 4 tutkimus- ja tuotekehityskeskusta
 • 29 palvelukeskusta
 • 18 tuotantoyksikköä
 • 11 myyntikonttoria
 • 2 273 työntekijää
(lähde: Valmetin vuosikatsaus 2023)