Valmet lyhyesti

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Automaatiojärjestelmillämme ja virtauksensäätöratkaisuillamme palvelemme vielä laajempaa prosessiteollisuuden asiakaskuntaa.

Yli 19 000 ammattilaistamme työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä. Yhtiöllä on yli 220 vuoden teollinen historia ja vahva näyttö jatkuvasta parantamisesta ja uudistumisesta.

Valmetin liikevaihto vuonna 2023 oli noin 5,5 miljardia euroa. Valmetin osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä, ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa.

Valmetin liiketoiminta on jaettu viiteen liiketoimintalinjaan ja viiteen maantieteelliseen alueeseen. Liiketoimintalinjat ovat Palvelut, Virtauksensäätö, Automaatiojärjestelmät, Sellu ja energia sekä Paperit. Maantieteelliset alueet ovat Pohjois-Amerikka, Etelä-Amerikka, EMEA (Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka), Kiina ja Aasian ja Tyynenmeren alue. Alueet vastaavat myynnistä, asiakkaiden tarpeet täyttävien palvelujen tarjoamisesta ja projektitoimitusten tukemisesta omalla alueellaan.

Valmet on vakiintunut markkinajohtaja ja sillä on vankka markkina-asema kaikissa liiketoiminnoissaan.

Palvelut-liiketoimintalinja tarjoaa asiakkaille joustavia, käyttötarkoitukseen sopivia palveluja, jotka parantavat prosessin suorituskykyä ja luotettavuutta koko elinkaaren ajan. Tarjoomamme parantaa asiakkaidemme tuotantoprosessien ympäristö- ja kustannustehokkuutta sekä varmistaa niiden turvallisuuden ja toimintavarmuuden.

Virtauksensäätö-liiketoimintalinja toimittaa kriittisiä virtauksensäätöratkaisuja ja -palveluja jatkuvasti kehittyvien prosessiteollisuuksien tarpeisiin. Autamme asiakkaitamme parantamaan prosessiensa suorituskykyä ja varmistamaan turvalliset materiaalivirrat. 

Automaatiojärjestelmät-liiketoimintalinja toimittaa automaatioratkaisuja, joihin kuuluvat niin yksittäiset mittaukset kuin tehdaslaajuiset prosessiautomaatiojärjestelmät. Ne on suunniteltu maksimoimaan asiakkaiden liiketoimintojen kannattavuutta ja vastuullisuutta tehostamalla raaka-aineiden kestävää käyttöä sekä parantamalla tuotannon suorituskykyä, laadunhallintaa, energiatehokkuutta ja kustannustehokkuutta.

Sellu ja energia -liiketoimintalinja tarjoaa teknologiaratkaisuja sellun ja energian tuotantoon sekä biomassan jalostukseen ja päästöjen hallintaan. Teknologiamme maksimoivat uusiutuvien raaka-aineiden arvon, tehostavat tuotantoa ja vähentävät ympäristövaikutuksia.

Paperit-liiketoimintalinja toimittaa kokonaisia tuotantolinjoja, koneuusintoja ja prosessikomponentteja kartongin, pehmopaperin ja paperin valmistukseen. Teknologiamme edistävät prosessi- ja ympäristötehokkuutta, mahdollistavat joustavat tuotannon muutokset ja ovat luotettavia sekä turvallisia. Ratkaisumme ovat pitkälle modularisoituja ja standardoituja, mikä tekee niistä helppokäyttöisiä ja kustannustehokkaita.

Valmetin yritysidentiteetti kiteyttää yhtiön strategian ja vision
Valmet-nimi on sidosryhmillemme jo historiasta tuttu ja sillä on erinomainen laatu- ja luotettavuusmielikuva. Tämä antaa meille hyvät lähtökohdat yhtiön tunnettuuden ja mielikuvan rakentamiselle globaalisti.

Valmetin yritystunnus – eteenpäin suuntaava vihreä nuolimerkki ja teräksenharmaa sana Valmet - viestivät asiakassuuntautuneesta ja vahvasta yrityksestä, jonka toiminta edistää kestävää kehitystä ja rakentaa tulevaisuutta.

Strategian ydintä on yhtiön vahva sitoutuminen asiakkaiden menestyksen edistämiseen. Valmetin visiona on tulla maailman parhaaksi asiakkaidensa palvelussa.

Asiakaslupauksemme on ’Forward’. Tämä heijastaa vahvaa sitoutumistamme asiakkaidemme menestyksen edistämiseen sekä tulevaisuuden ratkaisuihin. Valmet suuntaa eteenpäin, sen liiketoiminta edistää kestävää kehitystä ja olemme vahvasti mukana asiakkaidemme tuloksellisuuden parantamisessa.

Valmetin arvot muodostavat pohjan kaikelle toiminnalle. 

 

Arvot:

  • tukevat visiotamme ja strategiaamme,
  • ohjaavat käyttäytymistämme ja päätöksentekoamme,
  • yhdistävät meitä valmetlaisina ja
  • innostavat meitä työyhteisönä.

 

ASIAKKAAT

Parannamme asiakkaidemme
suorituskykyä

UUDISTUMINEN

Edistämme tuoreita ajatuksia ja luomme tulevaisuutta

ERINOMAINEN TOIMINTA

Parannamme suoritustamme joka päivä saavuttaaksemme tavoitteemme

IHMISET

Teemme tuloksia yhdessä