Vähemmistöosuuden hankinta tulevasta Neleksestä herätti kysymyksiä analyytikoissa ja sijoittajissa

23.06.2020

Keskiviikkona 17. kesäkuuta Valmet ilmoitti ostavansa 22,4 miljoonaa tulevan Neleksen osaketta Solidiumilta, mikä vastaa 14,88 % kaikista Neleksen osakkeista ja äänistä. Valmetin ja Solidiumin välisen kaupan odotetaan tapahtuvan 1. heinäkuuta 2020. Sovittu ostohinta on 8,00 euroa osakkeelta ja kokonaiskauppahinta 179 miljoonaa euroa. Koko kauppahinta maksetaan käteisenä.

Valmet järjesti aiheesta tiedotustilaisuuden analyytikoille, sijoittajille ja medialle, ja lisäksi päivän aikana käytiin useita muitakin keskusteluja analyytikoiden kanssa. Tähän on koottu yleisimmät kysymykset vastauksineen.

 

K: Miksi Valmet hankkii 14,9 % Neleksestä?
V: Neles on hyvä ja laadukas globaali yhtiö, jonka liiketoiminnasta suuri osa on toistuvaa, ja jolla on vahva asema sellu- ja paperiteollisuudessa. Yhtiö on osoittanut pystyvänsä hyvään kasvuun, ja sillä on edellytyksiä kasvaa edelleen. Olemme sopineet hankkivamme vähemmistöosuuden Neleksestä, ja tavoitteenamme on kasvattaa omistusta, kun Neleksen osakkeen hinta tukee lisäosakkeiden ostoa. Valmetin tavoitteena on olla mukana Neleksen kehityksessä aktiivisesti ja pitkällä aikajänteellä. Osakkeiden hankinnan strategisia perusteita tukee myös se, että Valmetilla ja Neleksellä on yhteistä historiaa, palvelemme samoja globaaleja teollisuudenaloja ja hyödymme samoista megatrendeistä, kuten tarpeesta tehostaa resurssien käyttöä ja vähentää päästöjä, digitalisaatiosta ja automatisoitumisesta, sekä kaupungistumisesta ja nousevasta elintasosta.

K: Mitkä ovat Neleksen kasvuodotukset tulevaisuudessa?
V: Vuodesta 2011 lähtien Neleksen saadut tilaukset ovat kasvaneet noin 5 % vuosittain, ja kannattavuus on parantunut. Vuodesta 2016 lähtien Neles on kasvanut toimialaansa nopeammin, ja edellytykset kasvun jatkumiselle ovat hyvät.

K: Miksi Valmet ei hankkinut Automaatiota ja Nelestä jo vuonna 2013 Metsosta jakautumisen yhteydessä?
V: Vuonna 2013 Metson strategiana oli kehittää automaatio- ja virransäätöliiketoimintaa. Metson strategia on kuitenkin muuttunut sen jälkeen.

K: Miksi Valmet on parempi omistaja Nelekselle kuin Metso?
V: Noin 26 % Neleksen liikevaihdosta tulee sellu- ja paperiteollisuudesta. Valmetilla ja Neleksellä suurempi osuus liikevaihdosta tulee samalta toimialalta kuin Metso Mineralsilla ja Neleksellä.

K: Onko Valmet suuri asiakas Nelekselle? Ovatko venttiilit kriittisiä osia Valmetin koneissa?
V: Valmet ei ole suuri asiakas Nelekselle. Venttiilit ovat kriittisiä osia sekä sellutehtaissa että paperikoneissa, mutta tyypillisesti asiakkaat ostavat venttiilit suoraan Nelekseltä.

K: Iso osa Neleksen liiketoiminnasta on öljy- ja kaasuteollisuudessa. Kuinka tämä sopii Valmetiin ja Valmetin vastuulliseen liiketoimintaan?
V: Vastuullisuus on osa Neleksen strategiaa ja integroitu läpi koko arvoketjun. Neleksen venttiilit varmistavat turvalliset toiminnot asiakkaiden tehtailla.

K: 70 % Neleksen liiketoiminnasta ei liity selluun tai paperiin. Kuinka nämä toiminnot liittyvät Valmetin strategiaan?
V: Sellu ja paperi ovat Neleksen ydinliiketoimintaa. Neleksen asiakaskunnassa on yhtäläisyyksiä Valmetin Automaatio-liiketoimintalinjan asiakaskunnan kanssa.

K: Aikooko Valmet hankkia myös loput Neleksen osakkeet?
V: Olemme sopineet hankkivamme vähemmistöosuuden Neleksestä, ja tavoitteenamme on kasvattaa omistusta, kun Neleksen osakkeen hinta tukee lisäosakkeiden ostoa. Valmetin tavoitteena on olla mukana Neleksen kehityksessä aktiivisesti ja pitkällä aikajänteellä.

K: Paljonko Valmet on valmis maksamaan Neleksen osakkeista tulevaisuudessa?
V: Valmet ostaa Neleksen osakkeita vain sellaisella hinnalla, joka tukee pitkäaikaista omistaja-arvoa Valmetin osakkeenomistajille.

K: Kuinka Neles tullaan käsittelemään Valmetin taloudellisessa raportoinnissa?
V: Tämä riippuu siitä, kuinka Valmetin omistus tulevassa Neleksessä kehittyy, ja saisimmeko jossain vaiheessa paikan Neleksen hallituksessa. Yksi vaihtoehto on raportoida Neles osakkuusyrityksenä pääomaosuusmenetelmää käyttäen. Tämä tarkoittaisi, että Valmetin osuus Neleksen nettotuloksesta sisällytettäisiin Valmetin vertailukelpoiseen EBITA:aan. On kuitenkin myös mahdollista, että Valmetin sijoitus Neleksessä arvostetaan käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta, jolloin sillä ei olisi vaikutusta Valmetin vertailukelpoiseen EBITA:aan.

K: Kuinka Neles sopii Valmetin missioon muuntaa uusiutuvista raaka-aineista kestäviä ja vastuullisia tuloksia?
V: Noin 30 % Neleksen liikevaihdosta tulee sellu- ja paperiteollisuudesta, mikä sopii missioomme hyvin. Lisäksi Neleksen strategiana on olla luotettava kumppani, joka tarjoaa asiakastoimialoilleen vastuullisia ratkaisuja materiaalivirran turvallisuuden varmistamiseen. Neles saavuttaa tämän kehittämällä jatkuvasti tuotteidensa laatua, materiaalitehokkuutta ja toimintojaan. Osana strategiaansa Neles jatkaa vastuullisuuden integrointia läpi arvoketjun.

K: Oliko kaupalla ostohinnan (8 euroa/osake) lisäksi muita ehtoja?
V: Kyllä. Hintaa tarkistetaan riippuen Neleksen osakkeen hinnan kehityksestä tietyn rajoitetun ajanjakson aikana Metson osittaisjakautumisen loppuunsaattamisen jälkeen. Valmet maksaa tai vastaanottaa mahdollisen tarkistussumman käteisenä. Sovittu tarkistussumma on tavanomainen ja rajoitettu, eikä sillä tule olemaan merkittävää vaikutusta kaupan arvoon. Sopimukseen sisältyy vuoden mittainen luovutusrajoitus (ns. "lock-up"), jonka aikana Valmet voi luopua Neles-osakkeista ainoastaan Solidiumin suostumuksella. Solidiumilla on etuosto-oikeus kolmen vuoden ajan kaupantekopäivästä lukien. Sopimuksessa on myös ehto, jonka mukaan Solidiumilla voi olla oikeus lisäkauppahintaan kolmen vuoden ajan tietyissä tilanteissa, jos Valmet ostaa tai myy Neleksen osakkeita korkeammalla hinnalla.

K: Miksi sopimus sisältää sellaisia ehtoja kuten vuoden mittainen luovutusrajoitus ja oikeus lisäkauppahintaan?
V: Sopimus on aina neuvotteluiden tulos. Mielestämme ehdot olivat hyvät ja hyväksyttävät. Solidium halusi varmistaa parhaan mahdollisen tulevaisuuden Nelekselle pitkällä aikavälillä . Valmet haluaa kehittää Nelestä pitkäjänteisesti, eikä kolme vuotta ei ole pitkä aika tässä kontekstissa.