Virtauksensäätö-liiketoimintalinja

Virtauksensäätö-liiketoimintalinjan venttiilit, pumput ja venttiiliautomaatio tunnetaan laadustaan, luotettavuudestaan ja turvallisuudestaan. Ne auttavat asiakkaita parantamaan prosessiensa suorituskykyä ja ympäristötehokkuutta sekä varmistamaan turvalliset materiaalivirrat. Asiakkaamme toimivat prosessiteollisuuden eri aloilla, mukaan lukien sellu-, paperi- ja biotuoteteollisuus, uusiutuva energia, öljyn- ja kaasunjalostus, kaivos- ja metallijalostusteollisuus sekä kemianteollisuus. Virtauksensäätöratkaisujemme avulla asiakkaamme tuottavat materiaaleja, jotka pitävät yhteisömme ja infrastruktuurimme toiminnassa. Venttiileitä tarvitaan aina, kun nestettä tai kaasua siirretään putkessa. Venttiileillämme on prosessien toiminnan kannalta kriittinen rooli prosessilaitosten tuottavuudessa ja turvallisuudessa.

Vuoden 2023 lopussa liiketoimintalinja työllisti yli 2 800 alan ammattilaista ja palveli asiakkaita yli 100 maassa hyvässä yhteistyössä myynti- ja palvelukumppanien kanssa. Suurimmat markkina-alueet ovat Pohjois-Amerikka ja Eurooppa.

Virtauksensäätö-liiketoimintalinja muodostui 1.4.2022, kun Neles yhdistyi Valmetiin. Virtauksensäätö-liiketoimintalinja on mukana Valmetin taloudellisessa raportoinnissa 1.4.2022 alkaen. Virtauksensäätö kuuluu Automaatio-segmenttiin. Katso myös seuraavat englanninkieliset materiaalit: Virtauksensäätö-liiketoimintalinja lyhyesti video sekä Virtauksensäädön esitys pääomamarkkinapäivältä 2023.

Avainluvut
Valmet Virtauksensäätö-liiketoimintalinja vuonna 2023

Valmet Virtauksensäätö liiketoimintalinja toimialoittain vuonna 2023

Markkina-ajurit

Toimiala

 

Markkina-asema*

 

Markkinan koko ja kasvu* 

 

Markkinatekijät

Jalostus ja kemikaalit   #5-10  

~ 9 mrd. euroa

~ 3 % - 4 %

 

• Laaja asennettu laitekanta, jossa kysyntää venttiilien ylläpito- ja korjauspalveluille
• Investoinnit uusiin projekteihin ja uusintainvestoinnit, joilla lisätään kapasiteettia tai uudistetaan ja korvataan olemassaolevaa laitekantaa
• Asiakkaiden tuotteiden ja prosessien kasvavat vaatimukset kestävälle kehitykselle, esimerkiksi biopolttoaineiden käyttö ja tuotannon päästöjen vähentäminen
• Lisääntyvän automaation ja digitalisaation myötä investointeja suunnataan venttiiliautomaatioon/ohjausventtiileihin ja niihin liittyviin palveluihin
Sellu ja paperi   #1  

~ 1 mrd. euroa

~ 1 % - 3 %

 

Metallit ja kaivosala   #5-10  

~ 2 mrd. euroa

~ 3 % - 5 %

 

Uusiutuva energia ja kaasut   #1-2 (teollisuuskaasut)  

~ 3 mrd. euroa

>5 %

 

*Pääomamarkkinapäivän 2023 materiaalien mukaan. Lähde: sisäiset analyysit. Kaikki luvut arvioita.

Virtauksensäätö-liiketoimintalinja lyhyesti (video englanniksi)