Automaatiojärjestelmät-liiketoimintalinja

Automaatiojärjestelmät-liiketoimintalinja toimittaa ja kehittää automaation ja tiedonhallinnan järjestelmiä, sovelluksia ja palveluja sellu-, kartonki-, pehmopaperi-, paperi-, energia- ja muille prosessiteollisuuden yrityksille sekä meriteollisuudelle. Päätuotteitamme ja ratkaisujamme ovat automaatiojärjestelmät (DCS), teollisuuden sovellukset, laadunhallintajärjestelmät (QMS), analysaattorit ja mittaukset, teollisen internetin ratkaisut ja automaatiopalvelut. Valmet tarjoaa elinikäistä järjestelmien yhteensopivuutta ja jatkuvaa tukea, joka perustuu asiakkaiden prosessien tuntemukseen.

Valmetin automaatioratkaisut on suunniteltu maksimoimaan asiakkaiden liiketoimintojen kannattavuutta ja vastuullisuutta parantamalla tuotannon suorituskykyä, laadunhallintaa sekä kustannus-, energia- ja materiaalitehokkuutta. Olemme toimittaneet lähes 5 000 automaatiojärjestelmää ja yli 100 000 analysaattoria ja mittausta. Yli 1 200 voimalaitosta eri puolilla maailmaa hyödyntää Valmetin prosessiautomaatiota. Liiketoimintalinja työllisti yli 2 300 ammattilaista yli 30 maassa vuoden 2023 lopussa.

Automaatiojärjestelmät-liiketoimintalinjan tärkein maantieteellinen markkina-alue on EMEA. Pohjois-Amerikka on toiseksi suurin alue liikevaihdossa mitattuna. Lähes puolet liiketoiminnasta koostuu palveluista. Noin 20 prosenttia liiketoimintalinjan liikevaihdosta tulee automaation myynnistä osana Valmetin prosessiteknologian projektitoimituksia. Loput 80 prosenttia tulee ratkaisujen ja palvelujen myynnistä suoraan asiakkaille.

Automaatiojärjestelmät-liiketoimintalinja muodostettiin 1. huhtikuuta 2015, kun Metson Prosessiautomaatio-järjestelmät -liiketoiminnan osto saatiin päätökseen. Automaatiojärjestelmät-liiketoimintalinja on liitetty Valmetin raportointiin tammi-kesäkuun 2015 osavuosikatsauksesta lähtien.

Automaatiojärjestelmät-liiketoimintalinja kuuluu Automaatio-segmenttiin. Katso myös Automaatiojärjestelmät lyhyesti video sekä Automaatiojärjestelmien esitys vuoden 2023 pääomamarkkinapäivältä (englanniksi).

Avainluvut vuonna 2023

Valmet Automaatiojärjestelmät vuonna 2023

 

Valmet Automaatiojärjestelmät liiketoiminnoittain 2023

Markkinatekijät

 
Toimiala Markkina-asema* ja -osuus Markkinan koko* ja kasvu Markkinatekijät
Sellu ja paperi #1-3

26 %

 

~ 2,1 mrd. euroa

~ 3 %

• Ikääntyvät koneet ja asennetut automaatiojärjestelmät
• Investoinnit uusiin sellun ja paperin tuotantolinjoihin sekä teollisuuden hiilestä irtautumiseen
• Kysyntä raaka-aineiden säästölle, prosessien tehostamiselle ja kestävälle kehitykselle
• Teollisen internetin ratkaisujen kysyntä, jota asiakkaiden digitalisaatio edistää
Energia ja prosessi #2-4

14 %

*Kuten vuoden 2023 pääomamarkkinapäivän materiaaleissa. Markkina-asema ja relevantin markkinan koko ARC 2021-2026 materiaalin mukaan