Valmet vahvisti Ympäristöjärjestelmät-liiketoimintaansa kahdella yritysostolla

Valmet allekirjoitti 9. kesäkuuta 2021 sopimukset saksalaisen EWK Umwelttechnik GmbH:n ja suomalaisen ECP Groupin yritysostoista. Yritysostoista tiedotettiin 10.6.2021 ja ne saatiin päätökseen 1.7.2021. Yrityskauppojen arvoja ei julkistettu. 

Nämä yritysostot täydentävät Valmetin asiakkailleen tarjoamia ympäristöteknologioita ja -palveluja. Yrityskauppojen toteuduttua Valmetin Ympäristöjärjestelmät-liiketoiminnan tarjooma sisältää teknologioita ja palveluja kuivaan ja märkään savukaasujen puhdistukseen, savukaasujen rikinpoistoon, typpipäästöjen vähentämiseen ja poltinratkaisuja energia- ja prosessiteollisuuksille sekä rikkipesureita laivoihin.

EWK Umwelttechnik ja ECP Group sisällytetään Valmetin taloudelliseen raportointiin vuoden 2021 kolmannesta neljänneksestä alkaen.

EWK Umwelttechnik

EWK Umwelttechnik valmistaa ja toimittaa ilmapäästöjen hallintaratkaisuja ja asennuksen jälkeisiä palveluja. Yhtiön päätoimipaikka on Kaiserslautern Saksassa. EWK Umwelttechnikin päästöjenhallintatarjooma sisältää sähkösuodattimia, pesureita, katalyyttisia puhdistusjärjestelmiä, lämmöntalteenottojärjestelmiä ja jätevedenpuhdistustuotteita. Yhtiö palvelee useita asiakassegmenttejä, kuten levy-, lasi-, mineraalivilla-, ja terästeollisuutta. 

EWK Umwelttechnik tuli osaksi Valmetin Sellu ja energia -liiketoimintalinjaa.

Avaintiedot yritysostosta

Liikevaihto vuonna 2020

~ 22 milj. euroa

Työntekijät

~ 50

Yrityskaupan arvo

Ei julkistettu

Yhdistämällä Valmetin ja EWK Umwelttechnikin päästöjenhallintatarjooman täydennämme ratkaisuvalikoimaamme ja laajennamme toimialoja, joita ratkaisumme palvelevat. Tämä luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia Ympäristöjärjestelmät-liiketoiminnallemme.

Bertel Karlstedt, johtaja, Sellu ja energia -liiketoimintalinja, Valmet
1. heinäkuuta 2021 

 

ECP Group

ECP Group on suomalainen voimalaitoksiin sekä sellu- ja paperiteollisuuteen keskittyvä sähkösuodattimien (ESP) valmistaja ja ylläpitäjä. Yhtiön tarjooma koostuu sähkösuodattimien valmistuksesta ja modernisoinneista sekä huolto- ja kunnossapitopalveluista. Näitä palveluja ovat muun muassa tarkastukset, vuosihuollot, varaosat ja suorituskyvyn parantaminen. Sähkösuodatin on ilmansuojelulaite, joka poistaa kiinteitä partikkeleita ja pölyä eri polttoprosesseissa syntyvistä savukaasuista.

ECP Group tullaan raportoimaan Valmetin Palvelut -liiketoimintalinjassa.

Avaintiedot yritysostosta

Liikevaihto vuonna 2020

~ 6 milj. euroa

Työntekijät

~ 20

Yrityskaupan arvo

Ei julkistettu

ECP Groupin yrityskauppa merkitsee selkeää muutosta kyvyissämme tarjota ympäristöjärjestelmiä tukevia palveluja. Yhdessä ECP Groupin tarjooman ja kompetenssin kanssa voimme vahvistaa huolto- ja varaosatoimintaamme ja auttaa asiakkaitamme parantamaan ja ylläpitämään päästöjenhallintaansa.

Jussi Sinisalo, johtaja, Valmetin Sellu- ja energia -liiketoimintalinjan ympäristöjärjestelmät, Valmet
10. kesäkuuta 2021 

 

Lisätietoja:

Valmet Oyj:n lehdistötiedote 10.6.2021

Valmet Oyj:n lehdistötiedote 1.7.2021