Sulautuminen Neleksen kanssa

Valmetin ja Neleksen liiketoimintojen yhdistäminen suoritettiin 1.4.2022.

Yhteenveto sulautumisesta

  • Valmet Oyj:n ja Neles Oyj:n hallitukset ovat 2. heinäkuuta 2021 allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen ja sulautumissuunnitelman yhtiöiden yhdistämiseksi sulautumisella.

  • Valmetin ja Neleksen ylimääräiset yhtiökokoukset päättivät hyväksyä sulautumisen 22. syyskuuta 2021.

  • Yhdistynyt yhtiö tulee olemaan johtava yhtiö, jolla on ainutlaatuinen tarjooma prosessiteollisuudelle maailmanlaajuisesti. Yhdistyneen yhtiön havainnollistava yhdistetty liikevaihto oli noin 4,3 miljardia euroa vuonna 2020. Lisäksi sillä tulee olemaan kansainvälisesti laaja 17 000 ammattilaisen asiantuntijaorganisaatio.

  • Ehdotettu yhdistyminen toteutetaan osakeyhtiölain mukaisella absorptiosulautumisella, jossa Neles sulautuu Valmetiin. Yhdistyneen yhtiön nimeksi tulee Valmet Oyj.

  • Täytäntöönpanon myötä Neleksen osakkeenomistajat (pois lukien Valmet sekä Neles omistamiensa omien osakkeiden osalta) saavat sulautumisvastikkeena 0,3277 Valmetin uutta osaketta kutakin täsmäytyspäivänä omistamaansa Neleksen osaketta kohti, jolloin nykyisten liikkeelle laskettujen osakkeiden lukumäärän perusteella Neleksen osakkeenomistajat (pois lukien Valmet sekä Neles omistamiensa omien osakkeiden osalta) omistaisivat tällöin noin 18,8 prosenttia ja Valmetin osakkeenomistajat noin 81,2 prosenttia yhdistyneen yhtiön osakkeista ja äänistä.

  • Sulautumisen täytäntöönpanon odotettiin tapahtuvan 1.1.2022 ehdollisena kaikkien täytäntöönpanon edellytysten täyttymiselle. Koska viranomaisprosessit kestivät kauemmin kuin aikaisemmin arvioitiin, Valmet tiedotti, että sulautumisen täytäntöönpanon tavoitellaan tapahtuvan viimeistään 1.4.2022.

  • 21. maaliskuuta 2022 Valmet tiedotti, että Valmet ja Neles ovat saaneet kaikki kilpailuviranomaisten hyväksynnät koskien Neleksen sulautumista Valmetiin – täytäntöönpanon odotetaan tapahtuvan 1.4.2022.

  • Valmet Oyj tiedotti 1.4.2022, että Neles Oyj:n sulautuminen Valmetiin on rekisteröity kaupparekisteriin sulautumisen täytäntöönpanopäivänä 1.4.2022. Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröimisen johdosta Neles on purkautunut. Neles konsolidoidaan Valmetiin 1.4.2022 alkaen.

 

Ylimääräinen yhtiökokous

Valmet Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 22. syyskuuta 2021. Ylimääräinen yhtiökokous päätti hyväksyä Valmet Oyj:n ja Neles Oyj:n sulautumisen sekä sulautumiseen liittyvät, ylimääräiselle yhtiökokoukselle tehdyt päätösehdotukset. Lue lisätietoja täältä.

 

Linkkejä:

 

Sulautumiseen liittyvät asiakirjat:

 

 

 

 

Vähemmistöosuus Neles Oyj:stä (2020)

 

Neles Aikajana nettisivuille - FI.png

29.9.2020 - Valmet ehdotti Valmetin ja Neleksen sulautumista Neleksen hallitukselle

Valmet tiedotti 17. kesäkuuta 2020 hankkineensa Solidium Oy:ltä 14,88 prosenttia Neleksen osakkeista. Heinä–syyskuun 2020 aikana Valmet vähitellen kasvatti omistustaan 29,5 prosenttiin.  

Valmet näkee, että näiden kahden yhtiön yhdistäminen loisi erinomaista arvoa Valmetin ja Neleksen osakkeenomistajille pitkällä aikavälillä. Sulautumisehdotus perustuu vahvaan teolliseen logiikkaan ja pitkän aikavälin omistaja-arvonäkökulmaan. Sekä Valmet että Neles ovat johtavia aloillaan, yhtiöillä on yhteistä historiaa, ne palvelevat suurelta osin samanlaisia globaaleja asiakasteollisuuksia ja hyötyvät samoista globaaleista megatrendeistä. Yhdessä Valmet ja Neles muodostaisivat pohjoismaisen globaalisti johtavan yhtiön, jolla on ainutlaatuinen tarjooma prosessiteollisuuden aloille sekä yli 16 000 ammattilaisen globaalisti tasapainoinen, maailmanlaajuinen asiantuntijaorganisaatio.

 

Valmetilla ja Neleksellä on suurelta osin samanlainen asiakaskunta, yhteistä historiaa ja niitä tukevat pitkän aikavälin megatrendit. Näemme että näiden kahden yhtiön sulautuminen olisi erittäin hyödyllistä sekä Valmetin että Neleksen osakkeenomistajille. Se loisi globaalisti johtavan yhtiön, jolla olisi hyvät mahdollisuudet kannattavaan kasvuun ja erinomaiseen omistaja-arvoon.

Olemme menestyksekkäästi vieneet Valmetia eteenpäin vuodesta 2013. Tänään Valmet on vahva, jatkuvasti kehittyvä yhtiö, jolla on vankat näytöt arvonluonnista osakkeenomistajilleen, asiakkailleen ja työntekijöilleen. Menneiden vuosien aikana olemme tehneet harkittuja ja menestyksekkäästi integroituja yritysostoja, jotka ovat istuneet hyvin Valmetin strategiaan. Näemme, että myös Valmet ja Neles sopivat strategisesti erinomaisesti yhteen. Automaatioliiketoimintamme menestyminen vuonna 2015 tapahtuneen yhdistymisen jälkeen osoittaa, että Valmet on taitava säilyttämään yhdistyvien liiketoimintojen keskeiset kilpailuedut ja kehittämään niitä entistä parempaan menestykseen.

Pasi Laine, Valmetin toimitusjohtaja, 29.9.2020

 

17.6.2020 - Valmet hankki 14,9 prosentin omistusosuuden Neleksestä

Valmet sopi 17.6.2020 ostavansa 22 374 869 osaketta Neles Oyj:stä Solidium Oy:ltä. Tämä vastaa 14,88 % Neleksen kaikista osakkeista ja äänistä. Valmetin ja Solidiumin välinen kauppa tapahtui 1. heinäkuuta 2020. Sovittu ostohinta oli 8,00 euroa osakkeelta, joka vastaa 179 miljoonan euron kokonaiskauppahintaa allekirjoitushetkellä. Hinnasta 100 % maksettiin käteisellä.

Neles Oyj luotiin Metson osittaisjakautumisessa, jossa Metson Flow Control -liiketoiminnasta muodostui itsenäinen Neles Oyj jatkamaan Metson listausta Nasdaq Helsingissä. Osittaisjakautuminen tapahtui 30. kesäkuuta 2020.

 

Neles on hyvä ja laadukas globaali yhtiö, jonka liiketoiminnasta suuri osa on toistuvaa, ja jolla on vahva asema sellu- ja paperiteollisuudessa. Yhtiö on osoittanut pystyvänsä hyvään kasvuun, ja sillä on edellytyksiä kasvaa edelleen. 

Pasi Laine, Valmetin toimitusjohtaja, 17.6.2020

 

Neles lyhyesti:

 

Neles on globaalisti johtava venttiili-, venttiiliautomaatio- ja palveluyhtiö jolla on vahva asema sellu- ja paperiteollisuudessa. Noin 70 % Neleksen liikevaihdosta tulee luonteeltaan toistuvasta liiketoiminnasta. Neleksen liiketoiminta kattaa useita prosessiteollisuuden aloja ja maantieteellisiä alueita, ja 26 % yhtiön liikevaihdosta tulee sellu- ja paperiteollisuudesta. Vuodesta 2011 lähtien Neleksen saadut tilaukset ovat kasvaneet noin 5 % vuosittain, ja kannattavuus on parantunut.

 

Lukujen lähde: Neles CMD 2020

 

Lisätietoja:

Valmet Oyj:n pörssitiedote 12.10.2020
Valmetin ehdotus Valmetin ja Neleksen sulautumisesta: Audiocastin tallenne ja presentaatio (englanniksi)
Valmet Oyj:n pörssitiedote 29.9.2020
Valmet Oyj:n Lehdistötiedote 13.7.2020
Valmet Oyj:n Lehdistötiedote 1.7.2020
Valmet Oyj:n Pörssitiedote 17.6.2020
Audiocast koskien Neles-osuuden ostoa 17.6.2020 (englanniksi)
Neles Virtual Capital Markets Day 2020 – Esitysmateriaalit (englanniksi)