GL&V

Valmet osti GL&V:n 1. huhtikuuta 2019.

Lataa factsheet tästä. 

Mitä Valmet ostaa, ja mitä kauppaan ei sisälly?

GL&V (http://www.glv.com) on teknologioiden, parannus- ja optimointipalvelujen, koneuusintojen ja varaosien toimittaja sellu- ja paperiteollisuudelle maailmanlaajuisesti – erityisesti kemiallisen sellun valmistuksessa, massanvalmistuksessa, paperinvalmistuksessa ja -viimeistelyssä.

GL&V:n päätoimipaikat ovat Nashua (New Hampshire), Lenox (Massachusetts) ja Hudson Falls (New York) Yhdysvalloissa, Trois-Rivières (Quebec) Kanadassa, Tukholma Ruotsissa, Pune Intiassa ja Campinas Brasiliassa.

Kaupan piiriin eivät kuulu GL&V:n Ruotsin Karlstadissa sijaitsevat kemiallisen sellun valmistuksen massan pesu-, happidelignifiointi- ja valkaisutoiminnot sisältäen Compact Press® puristinteknologian, pumppu- ja sekoitinteknologiat sekä näihin liittyvän tuotekeskuksen.

Miksi Valmet ostaa GL&V:n?

Tämä yritysosto sopii erinomaisesti Valmetin strategiaan – se kasvattaa Valmetin globaalia palveluliiketoimintaa, täydentää Valmetin teknologiatarjoomaa sekä vahvistaa Valmetin paikallista läsnäoloa ja osaamista erityisesti Pohjois-Amerikassa.

Valmetin maailmanlaajuinen läsnäolo ja GL&V:n tuote- ja palvelutarjooma kemiallisen sellun valmistukseen ja paperin tuotantoon luovat yhdessä hyvän pohjan uusille liiketoiminta-mahdollisuuksille ja mahdollistavat asiakkaidemme palvelemisen entistäkin paremmin.

Mitkä ovat ostettujen toimintojen taloudelliset avainluvut?

Ostettujen toimintojen liikevaihto oli noin 160 miljoonaa euroa vuonna 2018. Liikevaihdosta noin 70 prosenttia tulee Pohjois-Amerikasta, 20 prosenttia EMEA-alueelta (Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka) ja loput Aasian ja Tyynenmeren alueelta, Etelä-Amerikasta sekä Kiinasta.

Ostettujen toimintojen EBITA-marginaali vuonna 2018 oli noin 11 prosenttia, eli korkeampi kuin Valmetin vuoden 2018 vertailukelpoinen EBITA-marginaali 7,7 prosenttia.

Ostetut toiminnot työllistävät noin 630 henkilöä, joista noin 65 prosenttia työskentelee Pohjois-Amerikassa, ja loput pääosin Euroopassa, Etelä-Amerikassa ja Intiassa.

Milloin yritysosto toteutuu, ja miten ostetut toiminnot sisällytetään Valmetin raportointiin?

Kauppa toteutui 1. huhtikuuta 2019. Suurin osa ostetuista toiminnoista raportoidaan Valmetin Palvelut-liiketoimintalinjassa.

 GL&V avaintiedot

 

Lue lisää: