Matala kannattavuus Q1:llä herätti keskustelua tulosjulkistustilaisuudessa

30.04.2018

Asiakkaiden korkea aktiivisuus vuonna 2017 jatkui vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä. Valmetin saadut tilaukset olivat 890 miljoonaa euroa, joka oli toiseksi paras vuosineljänneksen tilauskertymä yli kolmeen vuoteen. Saadut tilaukset kasvoivat Automaatio-liiketoimintalinjalla ja pysyivät edellisvuoden tasolla Palvelut-liiketoimintalinjalla. Kartongissa ja paperissa aktiviteetti jatkui korkealla tasolla.

Liikevaihto kasvoi 13 prosenttia pääasiassa Paperit-liiketoimintalinjan tukemana. Valmetin vertailukelpoinen EBITA oli kuitenkin matala: 22 miljoonaa euroa eli 3,0 prosenttia liikevaihdosta. Kannattavuutta verotti 15 miljoonan euron tappio Sellu ja energia -liiketoimintalinjan projektissa. Tässä Pohjoismaissa sijaitsevassa projektissa suunnittelutyö sekä yhden toimittajan toimitus olivat myöhässä, ja Valmetille koitui ylimääräisiä kustannuksia prosessin vauhdittamisesta.

Vaikka vuosi käynnistyi kannattavuuden osalta hitaasti, Valmetin tulosohjeistus pysyi muuttumattomana. Arvioimme, että Valmetin liikevaihto vuonna 2018 pysyy samalla tasolla kuin vuonna 2017, ja että vertailukelpoinen EBITA vuonna 2018 kasvaa vuoteen 2017 verrattuna.

Valmetin saadut tilaukset ylittivät konsensusennusteen ja liikevaihto oli linjassa odotusten kanssa, mutta tulos jäi selvästi analyytikoiden ennusteista. Johdolle tulostilaisuudessa esitetyt kysymykset keskittyivätkin kannattavuuteen. Koska tulosohjeistus vuodelle 2018 pidettiin ennallaan, analyytikot hakivat syitä loppuvuoden paremmalle kannattavuudelle. Talousjohtaja muistutti, että vakaan liiketoiminnan (Palvelut ja Automaatio) liikevaihto on tyypillisesti matalampi Q1:llä. Kun jako vakaan liiketoiminnan ja projektiliiketoiminnan välillä on tavallisesti karkeasti 50-50, kaudella Q1/2018 vakaan liiketoiminnan osuus oli vain 42 prosenttia. Tämä oli 15 miljoonan euron projektitappion lisäksi tärkeä syy matalammalle kannattavuudelle.

Toimitusjohtajan mukaan Valmet on edistynyt laadunhallinnassa. Huolimatta nousevista raaka-ainekustannuksista myös hankinnassa on saavutettu kustannussäästöjä. Näihin alueisiin keskitytään jatkossakin, ja myös myynnin ja hallinnon yleiskustannuksia valvotaan tarkasti. Mitä tulee projektinhallintaan, Paperit-liiketoimintalinjan projektit ovat sujuneet erittäin hyvin, ja myös Sellu ja Energia -liiketoimintayksikössä suurin osa projekteista menee hyvin. Valmet tekee paljon töitä minimoidakseen riskit, mutta projektibisneksessä takaiskujen mahdollisuutta ei voi täysin poissulkea.