Nämä teemat askarruttivat analyytikoita eniten Valmetin Q2/2022 tulosjulkistuksessa

10.08.2022

Valmetin Q2 tulos oli melko hyvä suoritus ottaen huomioon haastavat olosuhteet. Kustannusinflaatiosta, logistiikkaongelmista, Kiinan sulkutoimista, Ukrainan sodasta sekä Jyväskylän tehtaan tulipalosta huolimatta monet numeroista ylittivät analyytikoiden odotukset.

Tässä kolme aihetta, joista Valmetin johto sai eniten kysymyksiä tuloswebcastissa

Marginaalin lasku Prosessiteknologioissa

Prosessiteknologiat-segmentin vertailukelpoinen EBITA laski 24 % vuosineljänneksen aikana, ja marginaali laski toisella kvartaalilla viime vuoden 8,0 %:sta 5,2 %:iin. Tämä aiheutti luonnollisesta huolta analyytikoiden keskuudessa. Syy heikentyneelle kannattavuudelle oli kustannusinflaatio, joka iski joidenkin Sellu ja energia -liiketoimintalinjan projektien marginaaleihin. Esimerkiksi logistiikkakustannukset ovat nousseet.

Sellu- ja energiaprojektien valmistumisessa kestää tyypillisesti useita vuosia, ja niistä saatava liikevaihto kirjataan asteittain projektin edistyessä. Siten on mahdollista, että kustannusinflaatiolla tulee olemaan negatiivinen vaikutus joihinkin sellu- ja energiaprojekteihin myös toisella vuosipuoliskolla. Yritämme lieventää kustannusinflaation vaikutusta parantamalla tuottavuutta sekä etsimällä säästöjä hankinnoista.

Palveluiden vahvuus

Palvelut-segmentin tilaukset, liikevaihto sekä vertailukelpoinen EBITA kasvoivat kaikki ≥20 % toisella vuosineljänneksellä, ylittäen odotukset kirkkaasti. Saadut tilaukset kasvoivat kaikissa Valmetin palveluliiketoiminnoissa ja kaikilla maantieteellisillä alueilla Kiinaa lukuun ottamatta. Mikä aiheutti näin vahvan kehityksen Palveluissa?

Ensinnäkin olemme nostaneet hintoja kustannusinflaation vuoksi. Toimitusjohtaja Pasi Laine kehui Palveluiden tiimiä heidän tekemästään kovasta työstä sitten vuoden alun, jolloin hinnat olivat jääneet jälkeen nousseista kustannuksista. Toisekseen, kysyntä on ollut vahvaa, kun kartongin ja sellun tuottajien kapasiteetin käyttöasteet ovat korkeat. COVID-ajoilta on myös jonkin verran patoutunutta kysyntää. Kolmas syy on asiakkaiden muuttunut ostokäyttäytyminen. He tekevät tilauksia nyt aikaisemmin kuin ennen, koska toimitusajat ovat pidentyneet.

Muutokset lyhyen aikavälin markkinanäkymissä

Tulosten yhteydessä Valmet antaa arvionsa seuraavan puolen vuoden markkinanäkymistä seitsemälle liiketoiminnalleen. Tällä kertaa markkinanäkymiin tehtiin kaksi muutosta.

Energiamarkkinan lyhyen aikavälin näkymä nostettiin tyydyttävästä hyväksi. Energian tilaukset kasvoivat ensimmäisen vuosipuoliskon aikana ja työkuorma on hyvällä tasolla. Asiakkaat ovat aktiivisia ja kattiloiden tilauskanta on hyvä, etenkin Euroopassa. CO2-neutraalin energiantuotannon tarjontamme ansioista Valmetilla on hyvä asema nykyisessä toimintaympäristössä. Tavoitteenamme on kasvattaa energialiiketoimintaa vuonna 2022.

Valmetin rikkipesureiden myynti oli puolestaan olematonta ensimmäisellä vuosipuoliskolla, emmekä ole vielä nähneet merkkejä pesurimarkkinan aktivoitumisesta. Valmet ei odota merkittävää tilausvirtaa rikkipesureista tänä vuonna.

Sellun aikaisemmin hyvä lyhyen aikavälin markkinanäkymä on nyt hyvä/tyydyttävä. Syy kaksijakoiselle näkymälle on se, että työkuorma ja asiakasaktiviteetti vaihtelevat liiketoimintayksiköiden välillä. Siinä missä useimmilla selluyksiköillä on hyvä työkuorma ja markkinatilanne, yhdellä yksiköllä on heikkoutta molemmissa. Pienten ja keskikokoisten projektien markkina on aktiivinen kolmelle neljästä yksiköstä. Pitkällä aikavälillä odotamme myös suurempia selluinvestointeja.

Kiitämme analyytikoita hyvistä kysymyksistä ja vilkkaasta keskustelusta!