Valmetin paperiliiketoiminta pyörii kovilla kierroksilla

29.03.2018

Valmet on globaalisti johtava kartonki-, paperi- ja pehmopaperikoneiden valmistaja. Maailman paperista ja kartongista n. 40 % on valmistettu Valmetin koneilla. Viime vuosi oli poikkeuksellisen hyvä Valmetin Paperit-liiketoimintalinjalle, ja Valmetin lyhyen aikavälin markkinanäkymä vuoden 2018 ensimmäiselle puoliskolle on pehmopaperin, kartongin ja paperin osalta hyvä*.  

Vuonna 2017 Paperit-liiketoimintalinjan saadut tilaukset kasvoivat 44 % ja olivat yli miljardi euroa. Tästä 43 % tuli kartongista, 21 % paperista ja 35 % pehmopaperista. Maantieteellisesti eniten tilauksia tuli Kiinasta (38 %), EMEA-alueelta (31 %) ja Pohjois-Amerikasta (27 %).

Kartongin kulutusta lisää verkkokaupan kasvu, sekä siirtyminen uusiutuvaan ja kierrätettävään pakkausmateriaaliin. Maailmanlaajuisesti verkkokaupan on ennustettu kasvavan jopa 140 % vuodesta 2016 vuoteen 2021. Muovin osuus koko pakkausmarkkinasta on edelleen 40 %, joten kuitupohjaisilla pakkausmateriaaleilla on hyvät kasvumahdollisuudet. Kartonginvalmistajat pyrkivät myös kevyempään kartonkiin samoilla vahvuusominaisuuksilla. Muita trendejä kartonki- ja paperimarkkinoilla ovat lajinvaihto, sekä ruokapakkausten ja etiketöinnin lisääntyvä kysyntä.  

 

Maaliskuussa 2018 Valmet järjesti institutionaalisille sijoittajille ja analyytikoille tehdasvierailun Valmetin kartonki- ja paperiliiketoiminnan pääpaikkaan, Jyväskylän Rautpohjaan. Kartonki ja paperit -liiketoimintayksikön osuus koko Valmetin saaduista tilauksista oli n. 1/5 vuonna 2017. Karkeasti puolet tästä on uusia koneita, ja puolet uusintoja sekä koneen osia. Rautpohjassa on n. 1 400 työntekijää, ja se on Valmetin toimipisteistä suurin. Valmet on myös Jyväskylän alueen suurin teollinen työnantaja. Teollinen toiminta Rautpohjassa alkoi jo 1930-luvulla, jolloin siellä valmistettiin tykkejä.

Nykyään Rautpohjassa on Valmetin kartonki- ja paperikoneiden ja -laitteiden suunnittelu-, myynti-, projektinhallinta-, valmistus-, hankinta- ja logistiikkatoiminnot. Myös Paperit- ja Palvelut-liiketoimintayksiköiden teknologiakeskukset sijaitsevat Rautpohjassa, ja siellä toimii myös valimo. Paperiteknologiakeskuksessa Valmetilla on kaksi pilottipaperikonetta sekä laboratorio omaan ja asiakkaiden kanssa yhteistyössä tehtävään kehitystyöhön, asiakkaiden testikäyttöön ja koulutukseen. Keskuksessa voidaan järjestää noin 70 tuotannon testausta vuosittain, ja ne kestävät yleensä neljä päivää.

Lisäksi Rautpohjassa toimii Valmetin suorituskykykeskus kartongille ja paperille. Suorituskykykeskukset ovat tärkeä osa Valmetin teollisen internetin tarjoomaa. Niissä Valmetin asiantuntijat valvovat etänä asiakkaiden koneita ja tuotantoprosessia, analysoivat dataa, tekevät ennaltaehkäisevää huoltoa yhteistyössä asiakkaan tehtaan työntekijöiden kanssa sekä tukevat tarvittaessa.

 

Valmet on keskittänyt kartonki- ja paperikoneiden tärkeimpien komponenttien valmistuksen Rautpohjaan. Vaikka paperi on yksinkertainen lopputuote, on paperinvalmistus hyvin herkkä prosessi, mikä asettaa tuotantolaitteille korkeat vaatimukset. Teknologia- ja markkinajohtajana Valmetilla on hyvät edellytykset hyötyä kasvavasta kysynnästä.

* Valmet käyttää lyhyen aikavälin markkinanäkymässään asteikkoa heikko-tyydyttävä-hyvä.

Katso päivän kohokohdat ja tutustu esitysmateriaaliin.