Katsaus Valmetin pehmopaperiliiketoimintaan

11.12.2017

Kartongin, pehmopaperin ja paperin valmistuksen teknologioiden ja ratkaisujen toimittajana Valmet on globaali markkinajohtaja. Tässä liiketoiminnassa Valmetilla on selvä teknologinen etumatka, ja toisin kuin kilpailijansa, Valmet voi toimittaa koneisiin myös automaation. Vuonna 2016 Valmetin Paperit-liiketoimintalinjan liikevaihto oli 647 miljoona euroa, eli 22 prosenttia koko Valmetin liikevaihdosta. Pehmopaperiliiketoiminnan osuus Paperit-liiketoimintalinjasta oli 40 prosenttia.

Paperimarkkina on ollut hyvin aktiivinen jo useamman vuosineljänneksen ajan. Tammi–syyskuussa 2017 Paperit-liiketoimintalinjan saadut tilaukset kasvoivat 76 prosenttia vuoden 2016 vastaavasta kaudesta. Pehmopaperin ja kartongin valmistajat ovat investoineet uusiin koneisiin, ja aktiivisimpia alueita ovat olleet Kiina, Pohjois-Amerikka sekä EMEA (Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka). Aktiviteetti on todella ollut poikkeuksellisen korkealla tasolla, ja Valmetin johdon näkemyksen mukaan ei pidä olettaa saatujen tilausten määrän kovin pitkään pysyvän näin korkealla tasolla. Kolmannen vuosineljänneksen tulosjulkistuksen yhteydessä Valmet antoi lyhyen aikavälin markkinanäkymän (maaliskuun 2018 loppuun), jossa näkymä kartongille ja paperille sekä pehmopaperille on ”hyvä” (asteikolla heikko-tyydyttävä-hyvä).

28. marraskuuta 2017 Valmet järjesti institutionaalisille sijoittajille ja analyytikoille tehdasvierailun Ruotsin Karlstadiin, joka on Valmetin pehmopaperiteknologian keskus. Karlstadissa on 570 työntekijää, ja sieltä toimitetaan kokonaisia pehmopaperitehtaita, laitteita ja palveluja pehmopaperiteollisuudessa toimiville asiakkaille ympäri maailman. Karlstadin lisäksi Valmetilla on pehmopaperitoimintaa Kiinassa, Italiassa ja USA:ssa.

Pehmopaperin globaali kysyntä kasvaa noin kolme prosenttia vuodessa. Kasvu on voimakkainta kehittyvissä maissa, joissa väestön kasvu, parantuva elintaso ja ostovoima, sekä kaupungistuminen ajavat wc-paperin, nenäliinojen ja käsipyyhkeiden kysyntää. Pehmopaperin kysyntä kasvaa kuitenkin myös länsimaissa, ja kuluttajilla on yhä korkeammat vaatimukset pehmopaperin laadulle. Pehmopaperin tuottajat puolestaan haluavat tehostaa raaka-aineiden ja energian kulutusta tuotannossaan. Nämä megatrendit tuovat kasvua Valmetin pehmopaperiliiketoiminnalle. Lisäksi, pehmopaperia korvaavia tuotteita ei juuri ole. Kun pehmopaperia tottuu käyttämään, on sitä ilman vaikea elää. 

Valmetin tarjooma pehmopaperin valmistajille kattaa kokonaiset pehmopaperitehtaat, pehmopaperin tuotantolinjat sekä uusinnat ja yksittäiset tuotteet. Tähän päivään mennessä Valmet on myynyt yhteensä 248 pehmopaperikonetta ympäri maailman. Valmet toimittaa kolmentyyppisiä pehmopaperikoneita. Advantage DCT-teknologia on kustannustehokas ja luotettava vaihtoehto korkealaatuisen perinteisen pehmopaperin valmistukseen. Advantage NTT -teknologia on joustavampaa, ja sillä voi valmistaa niin perinteistä kuin kuvioituakin pehmopaperia. Advantage NTT:llä asiakas saa myös isomman kapasiteetin ja säästää merkittävästi energiaa. Kolmas teknologia on nimeltään Advantage Thru-Air. Sillä voidaan tuottaa erityisen korkealaatuista, erittäin imukykyistä ja pehmeää pehmopaperia. Yleisintä tämä teknologia on Pohjois-Amerikassa, jossa kuluttajilla on erittäin korkeat vaatimukset pehmopaperin laadulle.

Teollinen internet tarjoaa kasvumahdollisuuksia Valmetille. Jo nyt asiakkaat käyttävät laajasti teollisen internetin ratkaisujamme. Valmetilla on mm. 540 online-yhteyttä asiakkaidensa kanssa ja 90 suorituskykysopimusta etäyhteyksillä. Suorituskykykeskuksissamme, joista yksi sijaitsee Karlstadissa, asiantuntijamme seuraavat ja analysoivat etänä asiakkaiden koneista ja prosesseista tulevaa dataa, antavat asiantuntija-apua ja tekevät ennaltaehkäisevää huoltoa. Teollisen internetin ratkaisut parantavat asiakkaiden prosessien luotettavuutta ja suorituskykyä, mutta myös Valmetin oman toiminnan tehokkuutta: asiantuntijoiden ei aina tarvitse matkustaa asiakkaan luo, kun he voivat ratkoa ongelmia etänä.

Tehdasvierailulla sijoittajat näkivät Valmetin pilottipehmopaperikoneen toiminnassa. Asiakkaat käyttävät pilottikonetta tuotannon testaamiseen, ja Karlstadissa on tehty yli tuhat asiakastestiä. Pilottikonetta käytetään myös yhteiseen tuotekehitystyöhön asiakkaiden kanssa, asiakaskoulutuksiin sekä Valmetin omaan tutkimus- ja kehitystyöhön. Sijoittajat kävivät myös kierroksella tuotannossa, jossa he tutustuivat pehmopaperikoneiden asennukseen, kuivatussylintereiden valmistukseen sekä telojen päällystykseen.

Kiitos kaikille vierailuun osallistuneille! Toivottavasti vierailu tarjosi uutta mielenkiintoista tietoa sekä pehmopaperimarkkinasta että Valmetin toiminnasta ja teknologioista.