Kysymyksiä ja vastauksia tilinpäätöstiedotteesta 2015

10.02.2016

Miksi kannattavuus (EBITA-%) kasvoi verrattuna kauteen Q4/2014?

 • Kannattavuus parani Palvelut- ja Paperit-liiketoimintalinjojen liikevaihdon kasvusta, parantuneesta bruttokatteesta ja Automaation ostosta johtuen.

Miksi kannattavuus (EBITA-%) kasvoi verrattuna kauteen Q3/2015?

 • Korkeampi liikevaihto erityisesti vakaassa liiketoiminnassa.

Miksi kannattavuus (EBITA-%) kasvoi vuonna 2015? (Verrattuna vuoteen 2014)

 • Kannattavuus parani Palvelut- ja Paperit-liiketoimintalinjojen liikevaihdon kasvusta, parantuneesta bruttokatteesta ja Automaation ostosta johtuen.

Miksi rahavirta vuonna 2015 oli vuotta 2014 heikompi?

 • Nettokäyttöpääoman muutos ilman yrityshankintojen ja -myyntien vaikutusta oli lyhennetyssä konsernin rahavirtalaskelmassa -121 miljoonaa euroa (103 milj. euroa) vuonna 2015. Suurten projektien maksuaikatauluilla on merkittävä vaikutus nettokäyttöpääoman kehitykseen.

Miksi Palvelut-liiketoimintalinjan saadut tilaukset laskivat vertailukelpoisilla valuutoilla 7 %?

 • Saadut tilaukset kasvoivat Pohjois-Amerikassa ja laskivat muilla alueilla.
 • Saadut tilaukset kasvoivat Telat-liiketoimintayksikössä, pysyivät vakaina suhteessa kauteen Q4/2014 Kudokset- ja Prosessiosat-liiketoimintayksiköissä ja laskivat muissa liiketoimintayksiköissä.
 • Vertailukauden luvut korkeat.
 • Avaintekijöitä palveluliiketoiminnan kasvattamiseen on lisätä pitkäaikaisia sopimuksia ja olla lähellä asiakkaita.
 • Pitkän aikavälin näkymät palveluliiketoiminnalle muuttumattomia, palveluliiketoiminnan kasvu on Valmetille strateginen prioriteetti.

Mitkä ovat aktiivisimmat alueet maantieteellisestä näkökulmasta?

 • Aktiviteetin taso on yleisesti hyvä, saadut tilaukset kasvoivat kaikilla alueilla kaudella Q4/2015.
 • Kiina oli vahva kaudella Q4/2015, saadut tilaukset kolminkertaistuivat vertailukauteen nähden, Pohjois-Amerikka lähes kaksinkertaistui, EMEA-alue suurin euroissa mitattuna.
 • Vaihtelut vuosineljännesten välillä ovat olleet ja ovat myös jatkossa suuria.

Onko tilauskannan marginaali parantunut?

 • Kun tilauskanta on kohtuullinen, meillä on paremmat mahdollisuudet oli valikoiva uusissa tilauksissa.
 • Hinnoitteluilmapiiri on pysynyt haastavana.

Millaista on ollut uusien tilausten hinnoittelu?

 • Ei muutosta hinnoitteluilmapiirissä.
 • Uudet tilaukset myydään markkinahintaan.

Hallinnon ja myynnin yleiskustannukset kasvoivat 141 miljoonaan euroon (109 milj. euroa kaudella Q4/2014), kuinka paljon tästä kuului Automaatio-liiketoimintalinjalle? Ovatko kustannukset kasvussa?

 • Kasvu ilman Automaatiota oli 1 miljoona euroa.
 • Keskitymme jatkuvasti kustannusten hallintaan.
 • Olemme keskittäneet osaamistamme lähelle asiakkaita.

Mitä oletuksia liittyy vuoden 2016 tulosohjeistukseen?

 • Tulosohjeistus perustuu tilauskantaamme ja sisäisiin ennusteisiin vuodesta 2016.
 • Sisäiset ennusteet perustuvat vuoden lopun valuutoihin.

Mitkä ovat avainajurit korkeamalle EBITA:lle vuonna 2016?

 • Automaatio mukana Valmetin luvuissa koko vuoden 2016 osalta.
 • Painopisteiden (Must-Wins) toteuttaminen.
 • Parempi sisäinen tehokkuus, parempi projektinhallinta, säästöjä laatu- ja hankintakustannuksissa.

Kuinka paljon uusia tilauksia voitte ottaa tämänhetkiseen kapasiteettin perustuen?

 • Kapasiteetin tilanne vaihtelee liiketoiminta-alueittain, mutta meillä on mahdollisuuksia ottaa lisää tilauksia.