Oletko vastuullinen sijoittaja?

04.07.2017

Vastuullinen sijoittaminen (SRI, sustainable and responsible investing), eli ympäristöasioiden, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallinnointitavan huomioiminen sijoitustoiminnassa on kasvattanut suosiotaan viimeisen kymmenen vuoden aikana. Yli 1 400 sijoittajaa yli 50 maasta on allekirjoittanut YK:n kuusi vastuullisen sijoittamisen periaatetta, ja näiden sijoittajien yhteenlaskettu varallisuus on 59 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria (YK, PRI -esite 2016). Tuoreimman teettämämme osakkeenomistajakartoituksen (Nasdaq Corporate Solutions) mukaan vastuulliset sijoittajat muodostavat merkittävän osan myös Valmetin osakkeenomistajista. Valmetin instituutionaalisesta omistuksesta noin puolet on joko vastuulliseen sijoittamiseen sitoutuneilla instituutioilla tai sijoittajilla, jotka seuraavat kestävän kehityksen tuloksia. Vastuullisten sijoittajien kokonaismäärä on luultavasti vielä suurempi, sillä myös eurooppalaiset yksityissijoittajat ovat enenevissä määrin kiinnostuneita vastuullisuusasioista (Eurosif, European SRI Study 2016).

Viime vuosina sijoittajat ovat olleet entistä kiinnostuneempia siitä, miten vastuullisuusasioita Valmetilla hoidetaan, ja vastuullisuus on yleinen aihe sijoittajatapaamisissa. Erityisesti tavatessamme sijoittajia, jotka eivät tunne yhtiötä, esittelemme Valmetin kestävän kehityksen ohjelman ja vastuullisesta toiminnasta saamamme tunnustukset. Valmet valittiin kolmantena peräkkäisenä vuotena kestävän kehityksen Dow Jones -indeksiin, joka on maailman arvostetuin kestävän kehityksen indeksi. Lisäksi Valmet on mukana Ethibelin kestävän kehityksen Excellence Europe -indeksissä. Valinnat indekseihin osoittavat, että Valmet ei tyydy vain tekemään perusasioita turvatakseen kestävän arvoketjun, vaan kuuluu maailman johtaviin yrityksiin kestävässä kehityksessä ja tekee kovasti töitä parantaakseen kestävän kehityksen toimintaansa vuosi vuodelta. Kestävä kehitys on olennainen osa Valmetin liiketoimintastrategiaa ja painopisteitä (Must-Wins). Kehittämällä kestävää teknologiaa ja pienentämällä omien toimintojemme hiilidioksidipäästöjä hillitsemme myös ilmastonmuutosta. Toimenpiteemme ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi saivat tunnustusta, kun Valmet pääsi CDP:n vuoden 2016 Climate A -listalle parhaan yhdeksän prosentin joukkoon mukana olleista 2 200 globaalista yrityksestä.

Valmet on raportoinut kestävän kehityksen tuloksistaan jo vuodesta 2002, ja vuodesta 2010 alkaen kolmas osapuoli on varmistanut kestävän kehityksen raportointimme. Olemmekin hyvin valmistautuneita EU:n ei-taloudellisten tietojen raportoinnin direktiiviin, joka yhdistää oleellisten kestävän kehityksen toimintaperiaatteiden, riskien ja tulosten raportoinnin vuosittaiseen taloudelliseen raportointiin vuodesta 2017 alkaen. Uuden raportointimallin ja suorituskykymittareiden (KPI) ansiosta sidosryhmien on jatkossa entistä helpompi seurata Valmetin edistystä kestävässä kehityksessä sekä verrata tuloksiamme muihin yrityksiin. 

 

Lue lisää Valmetista vastuullisena sijoituksena.