Paluu pääomamarkkinapäivään

21.11.2018

Nyt kun Valmetin pääomamarkkinapäivästä on kulunut kaksi kuukautta, on hyvä hetki kerrata tapahtuman pääviestit. Päivä sisälsi toimitusjohtajan, talousjohtajan ja liiketoimintalinjojen johtajien esitykset, sekä pienryhmätapaamiset teollisen internetin ja kestävän kehityksen teemoista. Ohjelmassa keskityttiin strategian toteuttamiseen sekä toimenpiteisiin, joilla Valmet tavoittelee kasvua ja parempaa kannattavuutta. Valmetin taloudelliset tavoitteet pysyivät muuttumattomina.

Toimitusjohtaja Pasi Laine avasi päivän esittelemällä kaksi kasvun kiihdyttäjää Valmetin strategiaan: kenttäpalvelut sekä teollinen internet ja digitalisaatio. Osana Palvelut-liiketoimintalinjaa kenttäpalvelut kattavat päivittäisen kunnossapidon, huoltoseisokit sekä prosessituen asiakkaan tehtaalla. Asiakkaiden kysyntää kenttäpalveluille lisää mm. seisokkien ulkoistaminen kokonaisuudessaan, turvallisuuden parantaminen, digitalisaatio sekä ikääntyvä henkilöstö. Kenttäpalvelumarkkinan nykyiseksi kooksi arvioidaan karkeasti
1 miljardi euroa, ja Valmet pyrkii kasvattamaan tämän liiketoiminnan nykyisestä 100 miljoonasta 200 miljoonaan euroon.

Toinen kasvun kiihdyttäjä on teollinen internet ja digitalisaatio. Tällä alueella Valmetin vahvuus on prosessidatan analysointi. Prosessidataa voi kerätä yhtiö-, tehdas-, prosessi- tai laitetasolla. Kerätyn tiedon pohjalta asiakkaat voivat vähentää raaka-aineen ja energian kulutusta, seisokkia ja suunnittelemattomia tuotannon keskeytyksiä, sekä parantaa kunnossapidon ennakointia ja tuotteen laatua. Valmetin saadut tilaukset teollisen internetin ratkaisuista ovat arviolta
15 miljoonaa euroa vuonna 2018. Tilauskasvun ja tarjonnan laajentamisen lisäksi olennaista on, miten paljon teollinen internet voi kiihdyttää esim. varaosien ja palveluiden myynnin kasvua ja auttaa Valmetia voittamaan projektitilauksia.

Liiketoimintalinjojen johtajat esittelivät toimenpiteensä kasvun aikaansaamiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi. Kenttäpalveluiden kasvattamisen lisäksi Palvelut-liiketoimintalinjan painopistealueita ovat pitkäaikaiset yhteistyösopimukset asiakkaiden kanssa, palvelukyvykkyyden parantaminen paikallisesti sekä parempi projektinhallinta. Automaatio-liiketoimintalinja tulee teollisen internetin lisäksi edelleen keskittymään kilpailijakorvauksiin sekä uusiin asiakasteollisuuksiin, kuten nesteytetyn maakaasun tuottajiin.

Paperit-liiketoimintalinjalla toimenpiteet kasvun aikaansaamiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi ovat tuotekustannusten alentaminen, teknologiajohtajuuden säilyttäminen sekä liiketoiminnan kasvattaminen niillä alueilla ja niissä tuotteissa, joilla on matala markkinaosuus. Pitkällä aikavälillä Valmetin Paperit-liiketoimintalinjan kysyntää ajavat suuret trendit, kuten nettikauppa ja nouseva elintaso.

Lokakuussa Valmet allekirjoitti kirjeen saadusta tilauksesta (LoA) koskien sellutuotannon avainteknologian toimittamista ARAUCO:n uuteen suureen tuotantolaitokseen Chileen. Sellun hinta on ennätyskorkealla tasolla ja markkinoilla on tilaa lisäkapasiteetille, joten selluntuottajat tulevat todennäköisesti tekemään lisää investointipäätöksiä. Valmet pyrkii luonnollisesti voittamaan suuria sellutehdasprojekteja, mutta keskittyy edelleen myös pieniin ja keskisuuriin toimituksiin. Projektinhallinta ja -toteutus vaativat jatkuvaa parantamista.

Energialiiketoiminnassa Valmet pyrkii löytämään kasvua Aasian ja Tyynenmeren alueilta sekä Kiinasta, jossa on kysyntää biomassaa ja jätettä energiaksi muuntaville sovelluksille. Pääomamarkkinapäivä nosti esiin myös laivojen rikkipesurit, jotka kuuluvat Valmetin energialiiketoiminnan tarjoomaan. Kansainvälisen merenkulun järjestön IMO:n sääntely koskien laivojen rikkipitoisen polttoöljyn käyttöä näkyy kovana kysyntänä rikkipesurimarkkinoilla. Maapuolen sovellustensa ansiosta Valmetilla on tarvittava osaaminen, ja olemmekin aktiivinen toimija pesurimarkkinoilla. Vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä Valmetin saamien rikkipesuritilausten arvo oli yhteensä noin 100 miljoonaa euroa.

Valmetin pääomamarkkinapäivä on herättänyt sijoittajissa paljon kiinnostusta. Olemme huomanneet tämän webcast-tallenteen ja nettivisujemme katselutilastoista, ja myös sijoittajatapaamissa on esitetty paljon CMD:hen liittyviä kysymyksiä.

 

Pääomamarkkinapäivän esitykset ja webcast-tallenteen löydät Valmetin CMD-nettisivulta (englanniksi).