Puheenaiheita Q3-tuloksen jälkeen

29.10.2021

Valmetin vuoden 2021 kolmas neljännes oli vahva. Saadut tilaukset kasvoivat kaikilla liiketoimintalinjoilla ja olivat yhteensä 1,1 miljardia euroa. Saatujen tilausten hyvän kehityksen myötä Valmetin tilauskanta nousi jälleen uuteen ennätykseen, 4,2 miljardiin euroon. Liikevaihto kasvoi 12 prosenttia 935 miljoonaan euroon, ja myös vertailukelpoinen EBITA kasvoi. Vertailukelpoinen EBITA-marginaali oli tavoitehaarukassamme, 11,4 prosenttia.

Tulosjulkistusten yhteydessä Valmet antaa markkinanäkymän eri liiketoiminnoilleen raportointikautta seuraavalle kuuden kuukauden jaksolle. Asteikko on hyvä–tyydyttävä–heikko. Palveluiden lyhyen aikavälin markkinanäkymä nostettiin ”hyväksi”, vaikka matkustusrajoitukset ja karanteenit jatkuvat joissakin maissa aiheuttaen alueellista vaihtelua. Asiakkaidemme kapasiteetin käyttöasteet ovat hyvällä tasolla, ja työmäärä Palveluissa on parantunut. Pehmopaperin osalta kuuden kuukauden markkinanäkymä laskettiin “tyydyttäväksi” vähentyneen kysynnän vuoksi. Korkea sellun hinta vähentää niiden pehmopaperintuottajien investointihalukkuutta, jotka käyttävät markkinasellua. Lyhyen aikavälin markkinanäkymä pysyi ”hyvänä” kartongille ja paperille, sellulle, ja automaatiolle, ja ”heikkona” energialle.

Kolmannen neljänneksen loppua kohden globaalit logistiikkaongelmat alkoivat näkyä myös Valmetilla. Toistaiseksi tilanne on vaikuttanut lähinnä Automaatioon, jossa komponenttien saatavuus on ollut haastavaa. Muilla liiketoimintalinjoilla olemme tähän asti onnistuneet saamaan tavarantoimitukset ajoissa projekteihimme.

Toinen yleinen puheenaihe näinä päivinä on kustannusinflaatio. Projektien myyntivaiheessa laadimme kustannusarviot huolellisesti, koska projektimme saattavat kestää useamman vuoden. Vaatii tasapainottelua varautua riittävästi nouseviin kustannuksiin ja samalla pitää tarjous kilpailukykyisenä. Hankintaosastomme tekee paljon työtä tilanteen hallitsemiseksi lisäämällä hankintaa kustannuksiltaan edullisemmista maista sekä kompensoimalla yhden hankintakategorian hintojen nousua muissa kategorioissa. On liian aikaista sanoa, tuleeko raaka-aineiden kustannusinflaatio vaikuttamaan kannattavuuteemme, ja jos, niin paljonko. Työskentelemme lujasti kannattavuuden heikentymisen välttämiseksi. Riski negatiiviseen kannattavuusvaikutukseen on korkein Sellussa ja energiassa, jossa projektit ovat kestoltaan pisimpiä, jopa 3 vuotta.

Vertailukelpoinen EBITA-marginaali parani jälleen, huolimatta viime vuotta heikommasta myyntimixistä vakaan liiketoiminnan ja projektiliiketoiminnan välillä.  Tämä kertoo siitä, että projektimme ovat sujuneet suunnitellusti, ja että projektien toteutus ja hallinta ovat parantuneet. Jatkamme paremman kannattavuuden tavoittelua samoin keinoin kuin aiemminkin: pyrimme korottamaan hintoja; kehittämään uusia, kustannuskilpailukykyisiä tuotteita; kasvattamaan vakaata liiketoimintaa; kehittämään projektinhallintaa sekä hankintaa; ja vähentämään laatukustannuksia.

Tilauskantamme on suuri, mutta pystymme edelleen ottamaan vastaan uusia tilauksia. Toimitusajat ovat luonnollisesti pidentyneet, ja osa tämänhetkisestä tilauskannasta toimitetaan vuonna 2023. Näin on erityisesti Papereissa. Tuloslähetyksessä talousjohtaja Kari Saarinen muistutti, että kirjaamme tilauksen vasta saatuamme ensimmäisen maksuerän tai pankkitakauksen. Siksi asiakkaan on myös hankalaa perua tilaus, ja peruutukset ovatkin hyvin harvinaisia. 

Valmetin tase on vahva, ja se pysyy vahvana myös Neleksen sulauduttua Valmetiin. Webcastissa kysyttiin myös, muuttuuko Valmetin yritysostostrategia Valmetin ja Neleksen sulautumisen myötä.  Toimitusjohtaja Pasi Laine totesi, että Valmetin pitää olla aktiivinen yritysostoissa kaikkien kolmen alueen, teknologioiden, palveluiden ja automaation (sisältäen virtauksensäädön), vahvistamiseksi. Ensi vuonna ykkösasia on kuitenkin varmistaa Neleksen tehokas integrointi.

Sellutilausnäkymät on aihe, joka tulee esiin lähes jokaisessa keskustelussamme analyytikoiden ja sijoittajien kanssa, eikä tämä kerta ollut poikkeus. Sellun hinnan lyhytaikainen vaihtelu ei juuri vaikuta liiketoimintaamme, koska Valmetin laitteita on tarkoitus käyttää vuosikymmenten ajan. Hiljattain selluntuottajat ovat tehneet useita suuria investointipäätöksiä, joten megatehtaiden tilausten osalta edessä saattaa olla lyhyt hiljainen jakso. Meillä on kuitenkin nyt hyvä tilauskanta sellussa, joten työmäärä tulee olemaan hyvä seuraavan vuoden tai kaksi. Toimitusjohtaja Laineen mukaan keskipitkällä aikavälillä selluinvestoinnit jatkuvat vahvojen megatrendien ansiosta.