Q3/2017: Kasvu jatkui Paperit-liiketoimintalinjalla ja kannattavuus parani

24.10.2017

Valmetin kolmannen vuosineljänneksen tuloksen kohokohdat olivat Paperit-liiketoiminnan kasvun jatkuminen sekä Valmetin kannattavuuden parantuminen. Myös liikevaihto ja tilauskanta kasvoivat verrattuna viimevuoden vastaavaan kauteen.

Valmetin kannattavuus parani kolmannella vuosineljänneksellä johtuen korkeammasta liikevaihdosta sekä matalammista myynnin ja hallinnon yleiskustannuksista. Vertailukelpoinen EBITA-marginaali oli 7,9 prosenttia, mikä on korkein vuosineljänneksen marginaali Valmetille itsenäisenä yhtiönä ja lähellä Valmetin 8–10 prosentin pitkän aikavälin marginaalitavoitteen alarajaa. Tammi–syyskuun 6,8 prosentin marginaali osoittaa kuitenkin, että kannattavuudessa on edelleen parantamisen varaa.

Tilauskanta on tällä hetkellä 2 523 miljoonaa euroa, eli 15 prosenttia korkeampi kuin vuosi sitten. Saatujen tilausten kasvu oli 11 prosenttia tammi–syyskuussa. Saadut tilaukset kasvoivat Paperit- ja Palvelut-liiketoimintalinjoilla, pysyivät edellisvuoden tasolla Automaatio-liiketoimintalinjalla ja laskivat Sellu ja energia ‑liiketoimintalinjalla.

Paperit-liiketoimintalinjan saadut tilaukset olivat 275 miljoonaa euroa kolmannella neljänneksellä. Tammi-syyskuussa liiketoimintalinjan saadut tilaukset kasvoivat peräti 76 prosenttia edellisvuoden vastaavasta kaudesta. Kasvua on ollut Kiinassa, Pohjois-Amerikassa sekä EMEA-alueella, ja niin kartonki ja paperi- kuin myös pehmopaperiliiketoiminnassa. Viimeisen 12 kuukauden saadut tilaukset ylittivät miljardi euroa. Kun Paperit-liiketoimintalinjan kehitystä tarkastelee pidemmällä aikavälillä, on helppo huomata, että viimeiset neljä vuosineljännestä ovat olleet poikkeuksellisen aktiivisia.

Paperit-liiketoimintalinja

Palvelut-liiketoimintalinjan saadut tilaukset kasvoivat 7 prosenttia sekä kolmannella neljänneksellä että tammi–syyskuussa, kun taas liikevaihto on pysynyt edellisvuoden tasolla tai hieman jopa laskenut. Tämä on herättänyt ihmetystä sijoittajien keskuudessa. Syynä kehitykselle on, että saadut tilaukset ovat kasvaneet eniten Energia ja ympäristö- sekä Tehdasparannukset-liiketoimintayksiköissä, joissa tilausten tuloutus on usein hitaampaa kuin muissa palveluliiketoiminnoissa.

Valmet pitää ennallaan tulosohjeistuksensa, jonka mukaan sekä liikevaihto että tulos (vertailukelpoinen EBITA) vuonna 2017 kasvavat verrattuna vuoteen 2016. Yhtiön arvion mukaan lyhyen aikavälin markkinanäkymä seuraavalle puolelle vuodelle on laskenut tyydyttävälle tasolle energialiiketoiminnassa (aikaisemmin hyvällä tasolla). Muiden Valmetin toimintamarkkinoiden näkymät pysyivät muuttumattomina. Palvelu-, kartonki ja paperi- sekä pehmopaperimarkkinoiden näkymät ovat käsityksemme mukaan hyvät, automaatiomarkkinan näkymä tyydyttävä, ja sellumarkkinan näkymä heikko (asteikolla hyvä-tyydyttävä-heikko).

Kolmannella neljänneksellä Valmet vahvisti myös asemaansa vastuullisena sijoituksena, kun se valittiin neljättä vuotta peräkkäin Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin (DJSI) maailman 320 vastuullisimman yhtiön joukossa. Valmet myös valittiin uudelleen Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe -indeksiin, jossa on mukana 200 vastuullisuustyössään parhaiten suoriutunutta eurooppalaista pörssiyhtiötä.