Shanghain tuotantolaitosvierailun kohokohtia

23.12.2014

Valmetin neljäs tuotantolaitosvierailu järjestettiin 10. joulukuuta 2014, ja se suuntautui Kiinaan, Shanghaihin, Jiadingin tuotantolaitokselle. Vierailu oli osa Nordic Engineering Roadshowta, joka järjestettiin yhdessä Konecranesin kanssa. Valmetin Kiinan toimintoja esitteli Kiinan alueen johtaja Aki Niemi.

Valmetin ensimmäiset toimitukset Kiinaan on tehty jo 1930-luvulla. Nykyään Valmetilla on Kiinassa neljä tuotantolaitosta ja kolme palvelukeskusta sekä vahva, asennettu konekanta. Vuonna 2013 Kiina oli Valmetin suurin yksittäinen maa liikevaihdolla mitattuna ja kolmanneksi suurin saatujen tilausten osalta.

Kiinan vahvasta asemasta huolimatta saadut tilaukset ja liikevaihto ovat laskeneet finanssikriisin jälkeisistä huippuvuosista. Finanssikriisin aikana jälkeen Kiina elvytti talouttaan vahvasti, mikä johti investointibuumiin ja ylikapasiteettiin monella teollisuuden alalla, kuten myös paperi-, kartonki- ja pehmopaperiteollisuudessa. Vuonna 2013 Valmetin liikevaihto Kiinassa oli laskenut 43 prosenttia vuoteen 2010 verrattuna, ja saadut tilaukset jopa 63 prosenttia.

Kysyntä markkinoilla on siirtynyt suurista, räätälöidyistä malleista keskikokoisiin laitteisiin, avainkomponentteihin ja uudistuksiin. Hidastanut talouskasvu Kiinassa on vaikuttanut kulutukseen, esimerkiksi kartongin osalta, ja paino- ja kirjoituspaperin kulutusta painaa alaspäin digitaalisen median roolin kasvu.

Merkkejä markkinoiden elpymisestä on kuitenkin jo näkyvissä, ja pitkällä tähtäimellä markkinan odotetaan kasvavan maltillisesti. Valmetin saadut tilaukset Kiinassa ovatkin vuoden 2014 kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana kasvaneet 24 prosenttia vuoteen 2013 verrattuna. Edessä on uusi, hitaamman kasvun aika.

Kaupungistuminen, elintason nousu sekä talouden ja viennin elpyminen vaikuttavat positiivisesti erityisesti pehmopaperin ja kartongin kulutukseen, joiden ennustetaan kasvavan. Tässä on selvää kasvupotentiaalia, sillä esimerkiksi Kiinassa käytetään tällä hetkellä pehmopaperia noin 4 kiloa henkilöä kohden, kun Pohjois-Amerikassa vastaava määrä on noin 24 kiloa per henkilö. Vaikka ylikapasiteetti vaikuttaa vielä markkinoihin lyhyellä aikavälillä, ovat asiakkaat alkaneet suunnitella investointeja pehmopaperi- ja kartonkikoneisiin sekä kuitulinjoihin. RISI:n mukaan ylikapasiteetti purkautuukin vuoteen 2015 mennessä.

Valmetilla on vahva asema Kiinassa projektiliiketoiminnan puolella. Sellussa Valmet on markkinajohtaja 37 prosentin markkinaosuudella. Papereissa Valmetin markkinaosuus on 30 prosenttia, ja se on markkinajohtaja kartongissa ja toinen pehmopaperissa. Markkinoiden muutoksen myötä myös kilpailu on kiristynyt, ja kustannuskilpailukyvyn sekä paikallisen läsnäolon merkitys kasvaa. Sellussa Valmetin suurin kilpailija Kiinassa on Andritz, paperissa ja kartongissa Voith ja Andritz ja pehmopaperissa Andritz sekä A Celli. Myös paikallisten kilpailijoiden merkitys on suuri.

Huoltoliiketoiminnan kasvua tukevat erityisesti kuluneen viidentoista vuoden aikana merkittävästi kasvanut uuden kapasiteetin määrä, ja asennetun kannan ikääntyminen. Vuosina 2006–2014 noin 80 prosenttia uusista kartonki- ja paperikoneinvestoinneista globaalisti meni Kiinaan. Valmetin palveluliiketoiminnan liikevaihto Kiinassa onkin kasvanut 57 prosenttia neljässä vuodessa vuodesta 2010 lähtien ja esimerkiksi pitkäaikaiset sopimukset ovat lähteneet kasvuun kuluneen kahden vuoden aikana.

Palvelu- ja huoltokulttuuri on vasta kehittymässä Kiinaan ja palvelumarkkinan odotetaankin kasvavan tulevaisuudessa. Valmetin markkinaosuus palveluiden kohdemarkkinasta Kiinassa on tällä hetkellä 8 %, ja Andritzin ja Voithin osuudet ovat samansuuruiset. Kilpailu palvelumarkkinalla on projektiliiketoimintaa pirstaleisempaa ja toimijoiden määrä on suurempi.

Kannattavuuden parantaminen on tällä hetkellä Valmetin yksi tärkeimmistä tavoitteista myös Kiinassa. Kiinassa kannattavuuden parantumista tukevat kilpailukykyiset raaka-aine- ja muut hankintakustannukset. Muun muassa Valmetin modulaarinen tuotanto ja lean-toimintatavan implementointi, laatukustannusten vähentäminen ja kapasiteettikustannusten optimointi auttavat Valmetia saavuttamaan kannattavuustavoitteensa Kiinassa.