Sundsvallin tuotantolaitosvierailun kohokohtia

15.09.2015

Katso video Sundsvallin tuotantolaitosvierailun kohokohdista!

Valmet järjesti sijoittajille ja analyytikoille suunnatun tuotantolaitosvierailun Sundsvalliin, Ruotsiin 10.9.2015. Vierailun aiheena olivat Valmetin selluliiketoiminta, siihen liittyvät palvelut ja bioteknologiat. Valmetin toiminta Sundsvallissa on keskittynyt sellu- ja bioliiketoimintaan, ja siellä toimii myös huoltokeskus. Valmet työllistää noin 410 henkilöä Sundsvallissa.

Päivä alkoi Stefan Mattsonin, kuidunkäsittelyn johtajan esityksellä Valmetin selluliiketoiminnasta. Valmetilla on vahva markkina-asema sellussa, ja Valmet voi toimittaa joko kokonaisen sellutehtaan tai osia siitä. Sellun kysyntä on kasvanut pakkaamisen ja pehmopaperin kulutuksen kasvun seurauksena, ja tämän trendin odotetaan jatkuvan. Maailmanlaajuisesti paperin ja kartongin kysynnän odotetaan RISIn ennusteiden mukaan kasvavan 1,8 prosenttia vuosivauhtia vuosien 2015-2019 aikana. Kartongin osuus kokonaiskysynnästä on tällä hetkellä noin 52 prosenttia ja pehmopaperin 8 prosenttia.

Markkinamassan maailmanlaajuisen tuotantokapasiteetin odotetaan kasvavan 9,5 miljoonan tonnin eli 2,7 prosentin vuosivauhtia vuosina 2015-2019. Etelä-Amerikan osuuden odotetaan kasvavan entisestään. Uusien sellutehdas- ja linjainvestointien lisäksi potentiaalia on myös tehdasuudistuksissa, -parannuksissa sekä konversioissa. Esimerkiksi 88 prosenttia Pohjois-Amerikan tuotantokapasiteetista on yli 30 vuotta vanhaa.

Valmetin palveluliiketoimintaa esitteli Lars Eklund, palveluliiketoiminnan johtaja. Sellun ja energiaan liittyvät palvelut kasvavat Valmetin palveluliiketoiminnasta nopeiten. Prosessiosat on yksi Valmetin viidestä Palvelut-liiketoimintalinjan liiketoimintayksiköstä, ja sen osuus Palvelut-liiketoimintalinjan liikevaihdosta oli 25 prosenttia vuonna 2014. Prosessiosat ovat vara- ja prosessiosia, ja Valmet tekee yli 100 000 tällaista toimitusta vuodesta, eli yhden joka kuudes minuutti.

Prosessiosien markkina on suuri, kasvava ja hyvin kilpailtu. Valmetin kilpailuetu perustuu nopeuteen ja luotettavuuteen varaosatoimituksissa sekä parantuneeseen suorituskykyyn. Näin Valmet on onistunut kasvattamaan markkinaosuuttaan. Valmetin markkinaosuus palveluissa on vain 13 prosenttia, ja globaalien, täyden tarjonnan kilpailijoiden lisäksi Valmet kilpailee tiettyihin tuotteisiin erikoistuneiden kilpailijoiden kanssa. eServices on Valmetin prosessieosien verkkokauppa, joka tekee hankintaprosessin helpommaksi asiakkaalle.

Päivän kolmas esitys  keskittyi bioteknologioihin ja ympäristöjärjestelmiin. Rickard Andersson, bioliiketoiminnan johtaja kertoi Valmetin biomassan muuntoteknologiatarjonnan keskittyvän lignoselluloosaan ja energiajätteeseen. Bioteknologioiden kasvupotentiaalia ajavat muun muassa biopohjaisten tuotteiden kysyntä ja jätevirtojen hyödyntäminen arvon lisäämiseksi. Bioteknologioihin perustuva liiketoiminta on vielä pientä Valmetille.

Innovaatiot ja teknologinen johtajuus olivat vahvasti läsnä Sundsvallissa. Ryhmä vieraili InnoGardenissa, tilassa, joka on tehty uusien ideoihin luomista ja kehittämistä varten, sekä PULSE-huoneessa, jossa luodaan uusia tutkimus- ja kehitysprojekteja lean-ajatteluun perustuen. Kuituteknologiakeskus tarjosi myös hyvän näkymän siihen, miten Valmetin tutkimus- ja kehitystyötä tehdään käytännössä. Yhdistettynä palvelutyöpajan ja työpajan vierailuihin, ryhmälle tarjoutui laaja katsaus selluun liittyvään toimintaan Sundsvallissa.

Haluasimme kiittää kaikkia osallistujia vierailusta. Seuraava tuotantolaitosvierailumme järjestetään 24. syyskuuta 2015 Shanghaihin, Kiinaan.