Tampereen tehdasvierailun 2015 kohokohtia

30.11.2015

Valmet järjesti sijoittajille ja analyytikoille suunnatun tehdasvierailun Tampereelle 26. marraskuuta 2015. Vierailun teemana oli Valmetin äskettäin ostama automaatioliiketoiminta. Tampere on Valmetin automaatioliiketoiminnan keskus, ja se työllistää lähes 500 automaatioammattilaista.

Päivä alkoi Sakari Ruotsalaisen, Automaatio-liiketoimintalinjan johtajan esityksellä. Valmet on maailmanlaajuinen markkinajohtaja sellu- ja paperiautomaatiossa, sekä niche-johtaja biotuote-  ja jätteestä energiaksi –voimalaitosten automaatiossa. Automaatiopalvelut ovat osa Automaatio-liiketoimintalinja, ja niiden osuus on noin 45 prosenttia Automaatio-liiketoimintalinjan liikevaihdosta. Palveluliiketoiminta on kasvanut tasaisesti vuosien aikana, sillä asiakkaat ovat vähentäneet omia ylläpitoresursseitaan, ja samanaikaisesti heidän täytyy kehittää prosessien laatua ja suorituskykyä.

Ollakseen maailmanlaajuinen johtaja myös tulevaisuudessa, Automaatio-liiketoimintalinja on lisännyt tutkimus- ja kehitysinvestointeja 50 prosentilla viimeisen viiden vuoden aikana, ja ne ovat noin 8 prosenttia liikevaihdosta. Automatio-liiketoimintalinjan kannattavuus on ollut vakaata, ja EBITA-marginaali on ollut 10-12 prosenttia.

Jukka T. Pulkkinen, energia- ja prosessijärjestelmien johtaja jatkoi esittelemällä energia- ja prosessiautomaatiota, joiden osuus on noin 35 prosenttia Automaatio-liiketoimintalinjan liikevaihdosta. Valmetilla on vahva asema biotuote- ja jätteestä energiaksi –markkinalla, joista jälkimmäisellä Englanti on hyvin vahva markkina. Jotkut vieraista näyttivät yllättyneen Valmetin vahvasta asemasta merenkulkuteollisuudessa, jossa Valmetilla on johtava asema risteilijöiden automaatiossa. Yli 600 laivaa purjehtii Valmetin teknologialla varustettuina. Kasvuajureita energia- ja prosessiautomaatiolle on uusiutuvan energian kysyntä. Voimantuotantokapasiteetti kasvaa Kiinassa ja Intiassa sekä muualla Aasian ja Tyynenmeren alueella. Valmetin kasvava asennettu automaatiokanta kasvattaa myös kysyntää Valmetin automaatiopalveluille.

Päivä päättyi Juha Koistisen, valvonta- ja mittausjärjestelmien johtajan esitykseen Valmetin sellu- ja paperiautomaatiosta, jonka osuus koko Automaatio-liiketoimintalinjan liikevaihdosta on 65 prosenttia. Valmet on vahva tällä markkinalla, sillä se on ainut toimittaja, joka tarjoaa prosessiteknologiaa, palveluita ja automaatiota. Markkinoille pääsyn esteet ovat korkeat. Suurin kasvutekijä on se, että laitekannan vanhentuessa maailmanlaajuisesti, automaatiouusintojen markkinan odotetaan olevan aktiivinen. Vuosina 2010-2014 Valmet korvasi noin 200 alun perin kilpailijan toimittamaa laatusäätöjärjestelmää ja profilointilaitetta. Samana aikana kilpailijat korvasivat Valmetin alun perin toimittamia laitteita alle 10 kappaletta.

Kiitämme osallistujia mielenkiintoisesta vierailusta! Katso myös tiivistelmävideo päivästä.