Tehdasvierailu Virtauksensäätö-liiketoimintaan

01.12.2022

Valmetin sijoittajaviestintä järjesti tehdasvierailun Virtauksensäätö-liiketoimintalinjan tehtaalle Vantaalle 29.11.2022. Simo Sääskilahti, Virtauksensäätö-liiketoimintalinjan johtaja, isännöi 16 analyytikon, institutionaalisen sijoittajan ja pankkiirin ryhmää yhdessä tehtaan johtohenkilöiden kanssa.

Simo aloitti esityksellä Virtauksensäätö-liiketoimintalinjasta. Valmet valmistaa erilaisia venttiilejä, toimilaitteita ja venttiiliohjaimia useiden eri teollisuudenalojen tarpeisiin. Venttiili- ja venttiiliautomaatiomarkkinan koko on noin 40 miljardia euroa (McKinsey). Valmet on vahvasti edustettuna venttiiliohjain- ja toimilaitemarkkinassa, ja on mukana myös venttiili-instrumentointimarkkinassa, sekä pumpuissa ja kompressoreissa. Valmet keskittyy prosessin kannalta kriittisiin venttiileihin.

Virtauksensäätömarkkina on hyvin pirstaloitunut, ja eri toimijoita on noin tuhat. Kymmenen suurinta toimijaa hallitsevat 22 % markkinasta, ja suurimman 50 toimijan yhteenlaskettu markkinaosuus on 46 % (Resolute Market Research, McKinsey). Valmet on karkeasti kymmenenneksi suurin toimija virtauksensäädössä, ja sillä on 2 % markkinaosuus. Sellu- ja paperiteollisuudessa Virtauksensäätö-liiketoimintalinja on markkinoiden ykkönen 20 %:n osuudella. Teollisuuskaasuissa markkina-asemamme on 1.–2., öljynjalostuksessa ja kemianteollisuudessa olemme top 10:n joukossa.

Mitä tulee talouslukuihin, Virtauksensäädön saadut tilaukset viimeisen 12 kuukauden ajalta (Q4/2021–Q3/2022) olivat 753 miljoonaa euroa, ja liikevaihto 699 miljoonaa euroa. Saaduista tilauksista 47 % tuli jalostuksesta & kemikaaleista, 29 % sellu- & paperitoimialalta, 7 % uusiutuvasta energiasta ja kaasuista, 7 % metalli- ja kaivosalalta, ja loput 9 % muilta teollisuuden aloilta (esim. lääke- ja elintarviketeollisuudesta). Virtauksensäädön asiakaskanta on siis paljon monialaisempi kuin muun Valmetin. Maantieteellisesti 37 % tilauksista tuli Pohjois-Amerikasta, 32 % EMEA-alueelta, 12 % Aasian ja Tyynenmeren alueelta, 11 % Kiinasta ja 8 % Etelä-Amerikasta.

Vuoden 2022 toisesta kvartaalista lähtien liiketoiminta on ollut osa Valmetia, ja kannattavuus raportoidaan vain segmenttitasolla. Automaatio-segmentin, jossa on mukana sekä Virtauksensäätö- että Automaatiojärjestelmät-liiketoimintalinjat, vertailukelpoinen EBITA oli 17,6 % kaudella Q3/2022. Vertailukaudella Q3/2021 Neleksen raportoima oikaistu EBITA-marginaali virtauksensäädölle oli 15,5 %, kun taas Automaatiojärjestelmät-liiketoiminnan marginaali oli 20,5 %.

Virtauksensäätöliiketoiminnan markkina-ajureilla on paljon yhteistä muun Valmetin kanssa. Sellu- ja paperiteollisuudessa markkina-ajureita ovat uusiutuvien pakkausmateriaalien ja pehmopaperin kasvava kysyntä sekä ympäristöystävällisempien prosessien tarve. Kestävän kehityksen mukaiset ja tehokkaammat prosessit ovat kysynnän ajureita myös jalostus- ja kemikaalialalla. Muita venttiilimarkkinan ajureita ovat investoinnit kestävämpään energiantuotantoon, vetyyn, hiilidioksidin talteenottoon sekä digitalisaatioon ja prosessien optimointiin. 

Mitkä sitten ovat Valmetin kilpailuedut virtauksensäädössä? Brändit ovat tällä toimialalla hyvin tärkeitä. Tuotebrändimme Neles™, Jamesbury™, Neles Easyflow™, Stonel™, Valvcon™ ja Flowrox™ ovat tunnettuja ja arvostettuja luotettavuudestaan, korkeasta suorituskyvystään sekä laadustaan. Meidät tunnetaan myös huipputason insinööri- ja sovellusosaamisesta tärkeimmillä toimialoillamme. Karkeasti 70 % myynnistä tulee huollosta ja korjauksesta, ja palveluita myydään isoon osaan laitekantaa. Valmetin virtauksensäätöpalvelut kattavat asiakkaan tehtaan koko elinkaaren.

Virtauksensäätö-liiketoimintalinja toimii maailmanlaajuisesti. Sen 2 830 työntekijästä 390 työskentelee Vantaan tehtaalla. Vuosittain Vantaan tehtaalla valmistetaan yhteensä 130 000 venttiiliä, toimilaitetta tai venttiiliohjainta, ja ne toimitetaan eri prosessiteollisuuden aloilla toimiville asiakkaille ympäri maailmaa.

Simon esityksen jälkeen ryhmä vieraili demohuoneessa, jossa pääsimme näkemään venttiilijärjestelmän eri osia ja kuulemaan niiden ominaisuuksista. Valmet myy sekä kokonaisia venttiilijärjestelmiä että niiden osia (venttiilejä, toimilaitteita ja venttiiliohjaimia). Venttiilejä on lukuisia erilaisia, ja niitä voidaan muuntaa käyttökohteen mukaan. Venttiilien koko vaihtelee suuresti, ja ne voivat painaa kahdesta kilosta 40 tonniin. Suurin Vantaan tehtaalta toimitettu venttiili oli halkaisijaltaan 62 tuumaa! Asiakaskohtaisista räätälöinneistä riippuen toimitusajat voivat olla 1– 36 viikkoa, ja myös venttiilin hintahaitari on laaja: sadasta eurosta kymmeniin tuhansiin euroihin.

Vantaa on yksi Valmetin tärkeimmistä virtauksensäädön teknologiakeskuksista, ja alueella on valmistettu venttiileitä jo vuodesta 1956.  Tehdas koostuu kahdesta yksiköstä, projektitilaustehtaasta ja suuria määriä valmistettavien venttiilien vakiotuotetehtaasta. Tehdaskierroksen aikana vierailimme 25 000 neliön kokoisella projektitehtaalla sekä asennoitintehtaalla. Kaikki Valmetin asennoittimet tehdään täällä. Projektitehtaalla näimme mm. eri valmistusvaiheessa olevia venttiilien osia, pallohiontaa, sekä huoneet hiekkapuhallukseen ja venttiilien maalaukseen. 

Venttiileillä on merkittävä vaikutus tuotantoprosessin turvallisuuteen ja ympäristöystävällisyyteen. Venttiilit eivät saa vuotaa eivätkä pettää missään olosuhteissa. Siksi venttiilituotteille ja niiden testaukselle asettavat vaatimuksia paitsi asiakkaat, myös lainsäädäntö ja kansainväliset standardit. Kierroksen aikana näimme venttiiliosan 3D-mittausta ja kryogeniikkalaboratorion, jossa venttiilejä voidaan testata äärimmäisen kylmissä olosuhteissa (-196 °C) tai kovan paineen alla. Laboratoriossa myös mitataan venttiilien kapasiteettia ja melutasoa, sekä prosessipainetta ja kavitaatiota. Vieraat näkivät myös venttiilin liekkien keskellä paloturvallisuustestissä. Prosessilaitteiston tulee kestää myös mahdollinen tulipalo asiakkaan tehtaalla.

Vieraat kysyivät paljon kysymyksiä. Opimme isänniltämme muun muassa, että jotkin venttiilit pitää uusia vuosittain, kun taas toiset, vähemmällä käytöllä olevat venttiilit, kuten hätäsulkuventtiilit, voivat pysyä kunnossa jopa vuosikymmeniä. Tilausten koosta saimme käsitystä, kun kuulimme, että 10 miljoonan euron tilaus on Virtauksensäätö-liiketoimintalinjalle suuri kauppa, ja muutaman miljoonan euron tilauskin on kooltaan jo hyvä. Lukumääräisesti iso tilaus voi sisältää kymmeniä tai satoja venttiilejä.  

Vieraat olivat tyytyväisiä konkreettiseen ja perusteelliseen tehdaskierrokseen. Valmetin Virtauksensäätö-liiketoiminnan edustajat todellakin vakuuttivat meidät insinööri- ja sovellusosaamisestaan! Kiitos kaikille vieraille, sekä omistautuneille isännillemme tehtaalla!

 

Katso Simon esitys (ppt)

Katso video vierailusta!

 

 

 

 

Katso vierailun kohokohdat