Toimet ja aktiviteetit kaudella Q1/2015

07.04.2015

Valmet kävi aktiivisesti roadshow-kiertueilla ensimmäisellä vuosineljänneksellä vieraillen Kööpenhaminassa, Tukholmassa, Oslossa, Singaporessa, Tokiossa, Amsterdamissa ja Lontoossa. Roadshow-kiertueiden lisäksi Valmet isännöi toisen Pääomamarkkinapäivänsä Lontoossa maaliskuussa. Yhteenvetovideo, esitysmateriaali sekä webcast-tallenne löytyvät täältä. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana Valmet isännöi myös varsinaisen yhtiökokouksensa. Tallenne toimitusjohtajan katsauksesta sekä esitysmateriaali löytyvät täältä.

Tässä on lista useimmin kysytyistä kysymyksistä ensimmäisen kvartaalin aikana sekä vastaukset niihin:

Miksi ostitte Prosessiautomaatiojärjestelmät-liiketoiminnan ja mitä tämä liiketoiminta tekee?

Liiketoiminnan osto sopii erinomaisesti strategiaan. Ensinnäkin, Valmetin ja prosessiautomaatiojärjestelmien (PAS) yhdistäminen luo ainutlaatuisen tarjooman asiakkaille, kun Valmetista tulee teknologia- ja palveluyhtiö, jolla on kattava automaatiotarjooma. Toiseksi, PAS on itsessään vahva, vakiintunut liiketoiminta pitkäaikaisilla asiakassuhteilla ja korkeatasoisella teknologialla ja asiantuntemuksella. Kolmanneksi, PAS tekee Valmetista liiketoiminnaltaan aiempaa tasaisemman ja kannattavamman.

PAS, josta tuli Valmetin neljäs liiketoimintalinja nimeltään Automaatio, tarjoaa ja kehittää automaatio- ja informaationhallintajärjestelmiä, -sovelluksia ja -palveluja. Tarjooma pitää sisällään muun muassa hajautettuja ohjausjärjestelmiä, laadunhallintajärjestelmiä sekä erilaisia analysaattoreita ja mittauslaitteita. Yksinkertaistettuna, automaatioratkaisut auttavat asiakkaita hallitsemaan, valvomaan, analysoimaan ja mittaamaan prosessejaan.

Oletteko muuttaneet tai oletteko muuttamassa taloudellisia tavoitteitanne liiketoiminnan oston myötä?

Taloudelliset tavoitteet ovat muuttumattomat. Taloudelliset tavoitteet ovat osa vuosittaista strategiaprosessiamme, ja hallitus tarkastaa tavoitteet vuosittain. Tyypillisesti strategiaprosessi alkaa keväällä ja saatetaan päätökseen syksyyn mennessä.

Miksi saadut tilaukset kasvoivat palveluliiketoiminassa 17 % kaudella Q4/2014?

Palvelujen kasvu on strategisesti tärkeää Valmetille ja on ollut yksi pääasiallinen fokusalue Valmetin johdolle. Koska palveluliiketoiminnan kehitys ei kaudella H1/2014 ollut yhtä hyvää kuin olisimme toivoneet, liiketoimintaan keskityttiin enemmän kesän ja syksyn aikana.

Minkälainen kehitys on ollut hankinnoissa ja laatukustannuksissa?

Hankinnoissa tavoite on säästää 10 % vuoden 2016 loppuun mennessä (verrattuna vuoteen 2013). Painopiste on ollut maailmanlaajuisessa tuotehallinnassa, suunnittelun kulujen vähentämisessä sekä matalamman kustannustason maiden hankinnoissa. Vuoden 2014 säästötavoite ylitettiin, mutta jatkamme hyvin alkanutta työtämme.

Laatukustannuksiin liittyen tavoite on vähentää laatukustannuksia 50 % vuoden 2016 loppuun mennessä (verrattuna vuoden 2012 tilanteeseen). Vuonna 2014 laatukustannuksen kehittyivät odotusten mukaisesti ja ne vähenivät sekä absoluuttisesti että suhteessa liikevaihtoon.

Mikä on teidän valuutta-altistumanne?

Yleisellä tasolla liikevaihto ja kulut eri valuutoissa ovat melko tasapainossa. Valmetilla on euroissa hieman enemmän kuluja kuin liikevaihtoa, ja Yhdysvaltain dollarin osalta toisin päin. Vuoden 2014 liikevaihdosta 44 % oli euroissa, 20 % Ruotsin kruunuissa ja 20 % Yhdysvaltain dollareissa. Saman vuoden kuluista 52 % oli euroissa, 14 % Ruotsin kruunuissa ja 14 % Yhdysvaltain dollareissa. Lisää tietoja ja lukuja valuuttariskeistä löytyy talousjohtaja Markku Honkasalon esityksestä Pääomamarkkinapäivänä, sivuilta 18-21.

Valmetin politiikka on suojata transaktioriski. Jos euron oletetaan vahvistuvan tai heikkenevän 10 prosenttia kaikkiin muihin valuuttoihin nähden, tämän vaikutus vuoden 2014 lopun valuuttakohtaisesta nettopositiosta laskettuna ja verovaikutus huomioituna olisi -/+ 1,5 miljoonaa euroa.