Tuloksellinen 2018 ja vahva tilauskanta kuluvalle vuodelle

08.02.2019

Viimeinen vuosineljännes on tyypillisesti vahvin kvartaali Valmetille, ja näin oli myös vuonna 2018. Q4/2018 oli historiallinen myös viimeiseksi neljännekseksi, kun liikevaihto, vertailukelpoinen EBITA ja EBITA-marginaali olivat kaikki korkeampia kuin koskaan. 11,5 prosentin EBITA-marginaali ylitti myös Valmetin pitkän aikavälin kannattavuustavoitteen (8–10 %). Saadut tilauksetkin olivat hyvin korkeat, ja tilauskanta on nyt ennätykselliset 2 829 miljoonaa euroa.

Yksi vuosineljännes on kuitenkin liian lyhyt aika arvioida Valmetin menestystä, joten tarkastellaanpa koko vuotta. Vuonna 2018 Valmetin saadut tilaukset kasvoivat 14 prosenttia 3 722 miljoonaan euroon. Vakaan liiketoiminnan saadut tilaukset kasvoivat 6 prosenttia. Projektiliiketoiminnassa Paperit-liiketoimintalinjalla oli jälleen poikkeuksellisen vahva vuosi, ja myös Sellu ja Energia -liiketoimintalinja sai tilauksia 1 miljardin euron arvosta. Energialiiketoiminnassa oli erittäin hyvä vuosi, osin 190 miljoonan euron laivojen rikkipesuritilausten ansiosta. Sellupuolella Valmet sai ison tilauksen uuteen selluntuotantolinjaan Chilessä.

Liikevaihto kasvoi 9 prosenttia vuonna 2018 ja oli 3 325 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi projektiliiketoiminnassa ja pysyi edellisvuoden tasolla vakaassa liiketoiminnassa. EMEA-alueen osuus liikevaihdosta oli 46 prosenttia ja Pohjois-Amerikan 20 prosenttia. Kiinan osuus kasvoi 16 prosenttiin ja Aasian ja Tyynenmeren alueen osuus 12 prosenttiin. Etelä-Amerikan osuus liikevaihdosta oli 5 prosenttia. Valmetin liikevaihdosta 42 prosenttia tuli kehittyviltä markkinoilta.

Vertailukelpoinen EBITA kasvoi 18 prosenttia 257 miljoonaan euroon. Kuten aiempina vuosina, myös vuonna 2018 Valmet paransi kannattavuuttaan edellisvuodesta, ja vertailukelpoinen EBITA-marginaali nousi 7,7 prosenttiin. Vertailukelpoinen sitoutuneen pääoman tuotto parani 20 prosenttiin, eli Valmetin tavoitehaarukan (15–20 %) ylärajalle.

Osakekohtainen tulos kasvoi 25 prosenttia 1,01 euroon. Hallitus esittää osingoksi 0,65 euroa, joka on 10 senttiä ja 18 prosenttia enemmän kuin vuodelta 2017.

Ennätyskorkea 2,8 miljardin euron tilauskanta antaa Valmetille hyvät lähtökohdat vuoteen 2019. Noin 70 prosenttia tilauskannasta odotetaan tuloutuvan vuonna 2019, ja vakaan liiketoiminnan osuus tilauskannasta on noin 25 prosenttia.

Valmet odottaa liikevaihdon vuonna 2019 pysyvän vuoden 2018 tasolla ja vertailukelpoisen EBITA:n kasvavan verrattuna vuoteen 2018. Tammi–kesäkuun 2019 markkinanäkymän Valmet pitää hyvänä kartongille ja paperille, palveluille sekä automaatiolle, ja tyydyttävänä sellulle sekä energialle. Näkymän pehmopaperimarkkinalle Valmet laski hyvästä tyydyttäväksi.