Usein kysyttyjä kysymyksiäja vastauksia Q1-osavuosikatsauksesta

05.05.2014

Miksi EBITA laski niin paljon verrattuna samaan ajankohtaan viime vuonna (Q1/2013)?

• Liikevaihto laski, koska tilauskannan taso viime vuoden lopulla oli matala

• Hyvää kehitystä ensimmäisen kvartaalin saaduissa tilauksissa, tuloutumisessa 3-6 kuukauden viive

• EBITA laski projektiliiketoiminnassa, palveluiden puolella EBITA vakaa

• Suureen, yksittäiseen selluprojektiin liittyvä noin 10 miljoonan euron kustannusvaraus vaikutti negatiivisesti vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen tulokseen.

Palveluiden osalta saadut tilaukset laskivat ensimmäisessä kvartaalissa, miksi? Voiko trendin odottaa jatkuvan?

• Pohjois-Amerikassa heikkoutta, asiakkaiden päätöksenteon viivästyminen vaikuttaa erityisesti Tehdasparannuksiin

• Pitkän aikavälin näkymä palveluille muuttumaton

Palveluiden liikevaihto laski verrattuna vastaavaan ajankohtaan ensimmäisellä neljänneksellä. Voiko trendin odottaa jatkuvan?

• Laskua EMEA-alueella • Laskua Energia ja ympäristö-liiketoimintayksikössä

• Pitkän aikavälin näkymä palveluille muuttumaton

Mikä on sellutehdasprojektin tilanne Brasiliassa?

• Suureen, yksittäiseen selluprojektiin liittyvä noin 10 miljoonan euron kustannusvaraus vaikutti negatiivisesti vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen tulokseen.

• Projektiin liittyy vielä joitakin avoimia asioita, ja tämä on paras arviomme tällä hetkellä

• Tehdas on valmis ja käynnissä, mikä rajoittaa riskejä

Saadut tilaukset olivat vahvoja – onko kyseessä suurempi muutos markkinassa vai liittyykö tämä enemmän viivästymisiin Q4/H2:lta?

• Jotkut tilaukset lykkääntyivät H2:lta ja näkyvät saaduissa tilauksissa nyt ensimmäisessä kvartaalissa.

• Sellun osalta saatujen tilauksien määrä vaihtelee merkittävästi: suuria yksittäisiä tilauksia, joilla on suuri vaikutus vuosineljänneksen tulokseen

• Kartonki ja paperi- sekä energialiiketoiminnan aktiviteetti on parantunut, kuten kerroimme tilinpäätöstiedotteessa (julkaistu 6.2.2014)

Onko tilauskannan katemarginaali parantunut?

• Mahdollisuutemme valikoida uusia tilauksia ovat parantuneet

• Hinnoitteluympäristö on säilynyt haasteellisena

Kuinka paljon 100 miljoonan euron kustannussäästöistä oli nähtävissä ensimmäisessä kvartaalissa?

• Myynnin ja hallinnon yleiskustannukset laskivat 12 miljoonaa euroa vertailukaudesta

• Odotamme, että 100 miljoonan euron kustannussäästöt ovat nähtävissä vuoden 2014 loppuun mennessä

• Henkilöstökulut ovat laskeneet 19 miljoonaa euroa vertailukaudesta, henkilöstön kokonaismäärä on vähentynyt 12 prosenttia / 1 413 henkilöllä verrattuna vuoden 2013 maaliskuuhun

Mitä vaaditaan siihen, että pehmopaperin lyhyen aikavälin markkinanäkymä nousisi hyvään? Olemme kuulleet, että koko kapasiteetti on käytössä Karlstadissa.

• Pehmopapereissa on hyvää asiakasaktiviteettia ja hyvä kapasiteetin käyttöaste Karlstadissa, mutta kapasiteetin käyttöaste Kiinassa on valitettavasti alhainen.

Mitä taustaoletuksia vuoden 2014 tulosohjeistukseen liittyy?

• Ohjeistus perustuu tilauskantaamme sekä sisäiseen ennusteeseen vuodelle 2014

Onko mahdollista saavuttaa 6-9 prosentin EBITA-marginaali nykyisellä volyymilla?

• Historialiisesti marginaalit ovat perustuneet erilaiseen markkinatilanteeseen: suuriin paperikoneisiin, buumiin Kiinassa ja höyrykattiloiden hyvään markkinatilanteeseen

• Hinnat ovat nyt matalammalla kuin vuosina 2008-2010

• Nykyiseen volyymiin perustuen ei ole mahdollista saavuttaa 6-9 prosentin EBITA-marginaalia, vaan tämä vaatii myös sisäistä tehokkuutta, kustannussäästöjä laatuun ja hankintoihin liittyen sekä tuotannon modulaarisuutta

Mitkä olivat kertaluonteisia kustannuksia?

• Q1: Kertaluonteiset erät olivat -6 miljoonaa euroa (0 milj. euroa) liittyen kustannussäästöohjelmaan