Vakaampi markkinaympäristö

21.06.2017

Valmet on ollut yksi edelläkävijöistä länsimaisten yhtiöiden joukossa ensimmäisellä paperikonetoimituksellaan Kiinaan vuonna 1933 ja aloittamalla ensimmäisen kumppanuushankkeen vuonna 1989. Tänään Valmet tarjoaa teknologiaa, automaatiota ja palveluja Kiinan sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle vahvalla paikallisella läsnäololla 1 700 työntekijällä viidessä tuotantolaitoksessa, kolmessa palvelukeskuksessa ja useissa toimistoissa. Valmet on toimittanut Kiinaan yli 100 kartonki- ja paperikonetta, yli 20 pehmopaperikonetta, 18 kokonaista sellulinjaa, 500 asennettua automaatiojärjestelmää ja yli 6 000 sellun ja paperin analysaattoria- ja mittausjärjestelmää. Valmetilla on selvästi vahva markkina-asema korkean teknologian tuotteissa Kiinassa.

Kiinassa palvelumarkkinan kasvua tukee merkittävä uusi kapasiteetti, jota on asennettu viimeisen 15 vuoden aikana. Lisäksi asiakkaat Kiinassa ovat alkaneet hiljalleen nähdä palvelujen ulkoistamisen hyödyt. Automaatiomarkkinan kasvua ajaa esimerkiksi kasvava raaka-aineiden, energian ja työvoiman säästön kysyntä sekä korkeammat laatuvaatimukset lopputuotteille. Kaupungistuminen ja nouseva elintaso tukevat kysyntää paperi-, kartonki- ja pehmopaperituotteille, ja koska sellua käytetään näiden tuotteiden raaka-aineena, myös sellunkysynnän odotetaan kasvavan.

Erilaisten paperilaatujen tuotanto- ja kulutusmäärät Kiinassa viittaavat ylikapasiteettiin tietyissä paperilaaduissa, mutta samaan aikaan useat Kiinan paperintuottajat ovat nähneet liikevoiton kasvavan viime vuosien aikana. Jotkut paperintuottajat ovat edistyneet suotuisasti heikommin kehittyvien yhtiöiden kustannuksella, ja vaikuttaa siltä, että suurimmat tuottajat parantavat (ja kasvavat) ja ottavat suuremman osan liikevaihdon ja liikevoiton kasvusta.

Kiinalainen kulutustaso on kaukana kehittyneiden markkinoiden tasosta. Itse asiassa, Kiinassa pehmopaperinkulutus asukasta kohden on vain viidennes Pohjois-Amerikan ja kolmannes Länsi-Euroopan tasosta. Huomioiden Kiinan suuren väkiluvun, jos jokainen kiinalainen kuluttaisi vain muutaman vessapaperirullan enemmän vuodessa, sen tuottamiseen tarvittaisiin aika monta pehmopaperikonetta. Ja vessapaperiahan on vaikea korvata digitaalisilla ratkaisuilla. 

 

Lisätietoa Valmetin liiketoiminnasta Kiinassa löytyy Kiinan aluejohtaja Aki Niemen esityksestä Finnish Industrial Week tapahtumassa (englanniksi).