Vilkas alku vuodelle

25.02.2021

Vuoden ensimmäiset kaksi kuukautta ovat olleet kiireisiä Valmetin sijoittajasuhdetiimissä, kuten aina. Vuosiraportointi saatiin päätökseen, kun vuoden 2020 tilinpäätös julkaistiin 23. helmikuuta. Vuosiraportoinnin ja Q4-tuloksen lisäksi olemme työstäneet lähestyvää pääomamarkkinapäivää ja yhtiökokousta. Huolimatta kolmen viikon hiljaisesta jaksosta ennen tulosjulkistusta Valmet on jo myös osallistunut yhteen sijoittajaseminaariin ja pitänyt kolme roadshow-päivää vuonna 2021.

Valmetilla on noin 250 institutionaalista omistajaa, joiden omistus yhtiöstä on yhteensä noin 70 prosenttia (Solidium suurimpana omistajana 11 prosentilla). Meidän tehtävämme on tarjota näille omistajille erinomaista palvelua ja säännöllisiä tapaamisia. Palvellaksemme Valmetin n. 51 000:ta yksityissijoittajaa ja mahdollisia uusia sijoittajia, tuotamme aktiivisesti sisältöä Valmetin sijoittajanettisivuille, sosiaaliseen mediaan ja Youtubeen.

Keräsimme tähän muutamia yleisiä keskusteluaiheita vuosituloksen julkaisun jälkeen pidetyistä sijoittajatapaamisista.

 

Miten Covid-19 vaikutti liiketoimintaan ja tulokseen neljännellä kvartaalilla ja vuonna 2020?

Pääsyrajoitukset asiakkaiden tiloihin, matkustusrajoitukset sekä matalammat kapasiteetin käyttöasteet graafisen paperin tuotannossa vaikuttivat negatiivisesti Palveluiden saatuihin tilauksiin ja liikevaihtoon. Pääsyrajoitukset asiakkaiden tiloihin vaikuttivat myös Automaatioon, mutta viimeisellä neljänneksellä Automaation saadut tilaukset kasvoivat, kun mukaan lasketaan pakettimyynti Valmetin projektiliiketoiminnan tilauksiin. Projektiliiketoimintaan, eli Paperit- ja Sellu ja energia -liiketoimintalinjoihin, COVID-19 ei merkittävästi vaikuttanut.

Jotkin kustannukset, kuten matkustuskulut, jäivät matalammiksi pandemian vuoksi. Koko organisaatiomme on suoriutunut hyvin uusissa olosuhteissa, ja olemme löytäneet uusia toimintatapoja, joita voidaan hyödyntää Valmetin ja asiakkaiden prosessien parantamiseen myös pandemian jälkeen.

 

Millainen vaikutus säästötoimenpiteillä oli tulokseen?

Vuonna 2020 teimme toimenpiteitä, joiden seurauksena säästöjä syntyi jonkin verran myynnin ja hallinnon yleiskustannuksissa. Pysyvillä toimenpiteillä oli suurempi vaikutus, mutta myös väliaikaiset lomautukset toivat säästöjä.

Myös COVID-19:n aiheuttama matkustamisen vähentyminen tuotti säästöjä vuonna 2020.

 

Miksi rahavirta oli niin vahva vuonna 2020?

Liiketoiminnan rahavirta oli 532 miljoonaa euroa vuonna 2020 (2019: 295 milj. euroa).

Nettokäyttöpääoma laski -16 prosenttiin vuoden tilauksista (-588 miljoonaa euroa). Vuoden 2019 lopussa vastaava luku oli -11 prosenttia. Myyntisaamisten laskulla ja asiakkailta saatujen ennakkomaksujen (velat asiakkaille myyntisopimuksista) kasvulla oli suuri vaikutus nettokäyttöpääoman muutokseen vuonna 2020.

Valmetille vuosineljännesten väliset vaihtelut rahavirrassa ovat tyypillisiä. On hyvä pitää mielessä, että vaihtelua voi tapahtua myös negatiiviseen suuntaan.

 

Mikä oli ostetun PMP Groupin vaikutus tilauksiin ja liikevaihtoon?

PMP Group sisällytettiin Valmetin taloudelliseen raportointiin viimeisen vuosineljänneksen alusta alkaen osana Paperit-liiketoimintalinjaa. PMPn tilaukset olivat 8 miljoonaa euroa ja liikevaihto 27 miljoonaa euroa loka-joulukuussa.

 

Miten Valmetin 29,5 prosentin omistusosuus Neleksessä käsitellään kirjanpidossa?

Valmetin osuus Neleksen Q3/2020 nettotuloksesta kirjattiin Valmetin Q4/2020 tulokseen pääomaosuusmenetelmää käyttäen. Valmetin osuus Neleksen tuloksesta ei sisälly Valmetin Vertailukelpoiseen EBITA:an. Neljännen kvartaalin EBITA:an sillä oli +2,8 miljoonan euron vaikutus.

 

Odotatteko aktiivisuustason Papereissa jatkuvan edelleen korkealla tasolla?

Aktiivisia myyntiprojekteja on erityisesti Kiinassa. Antamamme lyhyen aikavälin markkinanäkymä on edelleen hyvä kartongille ja paperille, ja pehmopaperin näkymä nostettiin tyydyttävästä hyväksi. Tilaukset ovat ylittäneet miljardin euron rajan nyt neljänä vuotena peräkkäin, vuodesta 2017 alkaen. Tämä on hyvä taso Papereille.

Viime aikoina markkinaosuutemme Papereissa on ollut hyvä, joten lähtökohdat vuoteen 2021 ovat suotuisat.

 

Millainen tilausnäkymä on sellupuolella? Milloin ja mistä odotatte seuraavaa suurta sellutehdasprojektia?

Valmet tiedotti 19. helmikuuta 2021 viimeistelleensä Metsä Fibren kanssa sopimuksen Kemin biotuotetehtaasta. Valmet toimittaa uuden tehtaan avainteknologian sisältäen kaikkien avaintuotantoprosessien teknologian ja tehtaan automaatiojärjestelmän. Tilaus kirjataan vuoden 2021 ensimmäiselle neljännekselle. Sen arvo on noin 350–400 miljoonaa euroa.

Asiakkaamme keskustelevat projekteista, mutta on vaikea sanoa mitään seuraavien suurten projektien ajoittumisesta. Suunnitelmat näyttävät keskittyvän Etelä-Amerikkaan sekä Aasian ja Tyynenmeren alueelle.

 

Miten tulostus- ja kirjoituspaperin kysynnän heikkeneminen vaikuttaa Valmetin palveluliiketoimintaan?

Graafisten paperilaatujen kysynnän lasku ei ole meille mikään uusi ilmiö. COVID-19 on kuitenkin vauhdittanut jo vuosia kestänyttä laskevaa trendiä, mikä näkyy myös Valmetin volyymeissa. Graafisen paperin alhaisemman kysynnän takia asiakkaidemme tuotantokapasiteetti on vajaakäytöllä ja koneita on suljettu. Tämän seurauksena erilaisten kulutusosien kysyntä on laskenut.  

Kysyntä kuitenkin kasvaa kartongissa, pehmopaperissa ja sellussa, ja etsimme jatkuvasti uusia tapoja luoda arvoa asiakkaillemme näissä liiketoiminnoissa.