Virtauksensäätö – kohti sujuvaa virtausta

12.09.2022

Valmet Oyj:n ja Neles Oyj:n sulautuminen saatettiin päätökseen 1.4.2022, ja Neleksestä tuli Valmetin viides liiketoimintalinja, Virtauksensäätö.

Mitä Virtauksensäätö-liiketoimintalinja valmistaa ja toimittaa asiakkailleen? Missä näitä tuotteita voidaan käyttää? Otetaanpa selvää.

Virtauksensäätö-liiketoimintalinja valmistaa venttiilejä sekä tarjoaa venttiiliautomaatioratkaisuja ja niihin liittyviä palveluita. Maailmanlaajuinen asiakaskunta kattaa laajasti eri prosessiteollisuuden aloja. Esimerkiksi sellu-, paperi- ja bioteollisuus, öljyteollisuus, teolliset kaasut sekä kemianteollisuus ovat suuria asiakasteollisuuksia. Venttiilitarjonta on erittäin monipuolinen ja sisältää monia erilaisia ratkaisuja asiakkaidemme tarpeisiin. Virtauksensäätö-liiketoimintalinja toimittaa noin 400 000 venttiiliä ja noin 160 000 toimilaitetta (actuator) ja asennoitinta/venttiiliohjainta (positioner/valve controller) vuodessa.

Venttiilit voidaan luokitella joko käyttökohteen tai tyypin mukaan.

Venttiilit käyttökohteen mukaan luokiteltuna

Käyttökohteiden mukaan voidaan tunnistaa kolmen tyyppisiä venttiilejä. Ensimmäistä luokkaa kutsutaan säätöventtiileiksi. Säätöventtiilit ovat minkä tahansa prosessin säätöpiirin tärkein osa, ja ne ovat tärkeitä prosessien vakauttamisessa. Säätöventtiilit tarjoavat luotettavuutta, tuottavuutta ja kestävyyttä, minkä ansiosta asiakkaidemme on helpompi maksimoida tuotantoaan ja kannattavuuttaan. Säätöventtiilien hyödyllisyys perustuu niiden kykyyn muuttaa virtauskanavan kokoa venttiiliohjaimen signaalin ohjaamana. Tämän ansiosta asiakkaamme voivat suoraan määritellä virtausnopeuksia ja siten ohjata prosessimääriä, kuten painetta, kaasun ja nesteen virtausta sekä lämpötilaa.

Toisen venttiililuokan muodostavat sulkuventtiilit (on-off-venttiilit). Virtauksensäätö-liiketoimintalinjan sulkuventtiiliratkaisut mahdollistavat pitkäkestoisen tiiviin sulkemisen, nopean ja turvallisen toiminnan sekä pienemmät hajapäästöt. Yhdessä älykkäiden venttiiliohjaimien kanssa ne tarjoavat diagnostisia ominaisuuksia ja lisäävät laitoksen turvallisuutta. Valmet tarjoaa sekä automaattisia että manuaalisia sulkuventtiileitä.

Kolmas luokka sisältää hätäsulkuventtiilit (ESD) ja toimilaitteet. Nämä venttiilit on suunniteltu pysäyttämään vaarallinen virtaus välittömästi, kun järjestelmät havaitsevat vaarallisen tapahtuman. Olemme yhdistäneet osaamisemme venttiileistä, toimilaitteista, turvallisuusstandardeista (IEC61508/61511), sovelluksista, järjestelmän toimivuudesta ja osaiskutestauslaitteista älykkäisiin ennustustyökaluihin. Diagnostiset tiedot esitetään ymmärrettävästi, jotta mahdollisesti viallisten venttiilikokoonpanojen suunniteltu huolto on mahdollista ennen kuin ne voivat vaikuttaa prosessiin tai turvallisuuteen.

Erilaiset venttiilityypit

Tyypin mukaan luokiteltuna voimme tunnistaa Virtauksensäätö-liiketoimintalinjan venttiileistä kuusi päätyyppiä. Näitä ovat palloventtiilit, läppäventtiilit, istukkaventtiilit, segmenttiventtiilit, puristusventtiilit ja epäkeskiset pyörivät venttiilit. Erilaisia venttiilityyppejä voidaan käyttää eri tarkoituksissa. Esimerkiksi palloventtiileillä on useita alatyyppejä, joista osaa voidaan käyttää ohjausprosesseissa, toisia sulkemisissa, toisia ESD-kontekstissa ja toisia kaikissa edellä mainituissa prosesseissa.

Venttiiliautomaatio ja -palvelut

Valmetin tarjontaan kuuluu myös useita venttiiliautomaatioratkaisuja ja -palveluita. Automaatioratkaisut tarjoavat turvallisen ja luotettavan suorituskyvyn ja kilpailukykyiset ja kestävät omistamisen kokonaiskustannukset (TCO) koko venttiilin elinkaaren ajan. Valmet tarjoaa erilaisia toimilaitteita venttiilin liikkeen tuottamiseen sekä rajakytkimiä venttiilien valvontaan. Lisäksi Valmet tarjoaa venttiiliohjaimia ja venttiilin asennoittimia, jotka yhdistettynä automaatioon mahdollistavat reaaliaikaisten suorituskykytietojen ja etäoptimointiprosessien erinomaisen hyödyntämisen. Valmet tarjoaa myös pumppuja erityisesti vaativiin prosesseihin, joissa käytetään hankaavia, syövyttäviä, erittäin viskoosisia tai kiteytyviä aineita, joissa on korkea kiintoainepitoisuus.

Toimilaitteet ovat laitteita, jotka käynnistävät venttiilien avaamisesta ja sulkemisesta vastaavan fyysisen liikkeen. Toimilaitteita on olemassa kolme yleistä tyyppiä. Pneumaattiset toimilaitteet tyypillisesti muuntavat energian paineilmasta mekaaniseksi pyöriväksi tai lineaariseksi liikkeeksi, joka käyttää venttiiliä. Sähkötoimilaitteet muuttavat sähkövirran mekaaniseksi energiaksi, jota käytetään venttiilin toimintaan. Asiakkaat voivat valita myös käsikäyttöisiä toimilaitteita, jolloin venttiili avataan tai suljetaan käsipyörää kääntämällä.

Asennoittimet/venttiiliohjaimet puolestaan ovat älykkäitä kenttälaitteita, jotka vastaanottavat komentoja ja ohjaavat venttiilitoimilaitteita.

Venttiilipalvelut pitävät asiakkaidemme venttiilit erinomaisessa kunnossa. On selvää, että luotettavuus on jokaisen menestyvän prosessilaitoksen toiminnan ydin. Se parantaa käytettävyyttä, turvallisuutta ja kannattavuutta. Ennakoivasti toimivat asiakkaamme voivat Valmetin avulla pysyä askeleen edellä ja saada syvempää ymmärrystä tehtaistaan ja laitteistaan. Autamme asiakkaitamme muuttamaan tehdasdataa arvokkaaksi tiedoksi, jonka avulla asiakkaat voivat tehdä parhaat päätökset siitä, mitä laitteita valvoa, mitä korjata ja mitä vaihtaa. Toimitamme osia venttiileihin, venttiilien huoltoon ja korjaukseen, laitoksen huolto- ja elinkaaripalveluita sekä PID (Proportional, Integral, Derivative) viritys- ja prosessiohjauspalveluita.

Virtauksensäätö-liiketoimintalinjan lähes 3 000 ammattilaista noin 40 maassa ovat valmiita viemään asiakkaidemme suorituskykyä eteenpäin. Ansioituneilla venttiileillään, venttiiliautomaatioprosesseillaan ja -palveluillaan sekä yli 600 miljoonan euron vuotuisella liikevaihdollaan Virtauksensäätö on vahva lisä Valmetiin.

FC Blogi FI.png