Valmetin kasvanut omistusosuus Neleksessä - Kysymyksiä ja vastauksia

10.09.2020

Siitä lähtien kun Valmet 17.6.2020 tiedotti sopimuksesta ostaa 14,9 prosentin osuus Neleksestä Solidiumilta, Neles on ollut kuuma aihe sijoittajatapaamisissamme. Kauppa toteutui 1.7.2020, Neleksen ensimmäisenä listauspäivänä Nasdaq Helsingissä. Valmetista tuli Neleksen, globaalisti johtavan venttiili-, venttiiliautomaatio- ja palveluyhtiön, suurin omistaja. Valmet kertoi tavoitteenaan olevan omistuksen kasvattaminen, kun Neleksen osakkeen hinta tukee lisäosakkeiden ostoa.

Alfa Laval teki 13.7.2020 julkisen ostotarjouksen Neleksestä. Valmetin toimitusjohtaja Pasi Laine kommentoi tarjousta vahvistamalla Valmetin suunnitelman osallistua Neleksen kehittämiseen aktiivisena osakkeenomistajana ja sanoi ettei Valmet pidä Alfa Lavalin ostotarjousta hyödyllisenä Nelekselle.

Viimeisen kuukauden aikana Valmet on vähitellen kasvattanut omistusosuuttaan Neleksessä, mikä on herättänyt kysymyksiä sijoittajilta. Laadimme päivityksen aiheesta kysymysten ja vastausten muodossa.

 

Kuinka paljon Valmet tällä hetkellä omistaa Neleksestä?

Valmet omistaa tällä hetkellä 24,7 % Neleksen osakkeista (8.9.2020). Lisäksi olemme 8.9.2020 liputtaneet tehneemme termiinisopimuksen 620 000 osakkeen ostamisesta. Määrä vastaa 0,41 % Neleksen osakkeista.

Tarvitsetteko kilpailuviranomaisten hyväksynnän yli 25 prosentin omistusosuudelle?

Kyllä. Olemme hakeneet lupia Saksan ja Itävallan kilpailuviranomaisilta.

Milloin odotatte saavanne nämä luvat?

On vaikea sanoa, kauanko prosessi kestää.

Miten on mahdollista, että liputitte jo Neles-omistuksenne ylittäneen 25 %?

Suora osakeomistuksemme on 24,7 %, eli alle 25 prosentin liputuskynnyksen. Olemme kuitenkin 7.9.2020 tehneet termiinisopimuksen, jonka mukaan ostamme lisää Neleksen osakkeita, mikäli saamme tarvittavat viranomaishyväksynnät. Tämä nostaisi omistuksemme yli 25 prosentin rajan, ja liputusvelvollisuus koskee myös rahoitusvälineitä, jotka oikeuttavat hankkimaan osakkeita.

Aikooko Valmet edelleen kasvattaa omistustaan?

Kuten sanoimme jo kesäkuussa 2020, Valmetin tavoitteena on kasvattaa omistusta, kun Neleksen osakkeen hinta tukee lisäosakkeiden ostoa. Valmetin tavoitteena on olla mukana Neleksen kehityksessä aktiivisesti ja pitkällä aikajänteellä.

Aikooko Valmet olla Neleksen omistaja pitkällä tähtäimellä?

Valmetin tavoitteena on olla mukana Neleksen kehityksessä aktiivisesti ja pitkällä aikajänteellä. Neles järjestää ylimääräisen yhtiökokouksen 29.10.2020. Valmet ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että Neleksen hallituksen jäsenmäärä nostettaisiin kahdeksaan (8) ja nykyisten hallituksen jäsenten lisäksi Jukka Tiitinen valittaisiin Neleksen hallitukseen uutena jäsenenä. Jukka Tiitinen toimii tällä hetkellä Valmetilla Aasian ja Tyynenmeren alueen johtajana.

Tekeekö Valmet Neleksestä julkisen ostotarjouksen?

Meillä ei ole sellaista suunnitelmaa tällä hetkellä.

Haluaisin myydä Neles-osakkeeni Valmetille. Miten toimin?

Valmet ei ole tehnyt julkista ostotarjousta Neleksestä, joten osakkeita ei ole mahdollista myydä suoraan Valmetille.

Mahdollistaako Valmetin tase osakeostojen rahoittamisen?

Valmetilla on vahva tase. Velkaantumisasteemme oli kesäkuun 2020 lopussa -23 %, ja rahat ja pankkisaamiset olivat 518 miljoonaa euroa. Valmet on allekirjoittanut lainasopimuksia yhteensä 500 miljoonan euron edestä, ja tästä oli kesäkuun lopussa nostettu 100 miljoonaa euroa. Maksuvalmiutta turvaa lisäksi 200 miljoonan euron sitova valmiusluottosopimus, joka erääntyy vuonna 2024 ja oli nostamatta kesäkuun lopussa, sekä 200 miljoonan euron yritystodistusohjelma, josta kesäkuun 2020 lopussa oli käytössä 40 miljoonaa euroa.