2020 oli tapahtumarikas ja verrattain hyvä vuosi Valmetille

05.02.2021

Globaali COVID-19-pandemia teki vuodesta 2020 poikkeuksellisen. Vaikka pandemia vaikutti joihinkin Valmetin liiketoiminnoista, vuosi oli yhtiölle kokonaisuudessaan suhteellisen hyvä, ja enemmistö avainmittareistamme kehittyi suotuisasti. Esimerkiksi vertailukelpoinen EBITA kasvoi seitsemättä vuotta peräkkäin.

Mutta aloitetaan tilauksista, jotka valitettavasti laskivat. Vuoden saadut tilaukset olivat yhteensä 3,7 miljardia euroa, kahdeksan prosenttia matalammat kuin viime vuonna. Papereissa saadut tilaukset pysyivät edellisvuoden tasolla yli miljardissa eurossa, ja myös Automaation saadut tilaukset pysyivät edellisvuoden tasolla, kun mukaan lasketaan pakettimyynti projekteihin. Saadut tilaukset laskivat Sellu ja energia-, sekä Palvelut-liiketoimintalinjoilla.

Pandemialla ei ole ollut merkittäviä vaikutuksia Valmetin projekti- eikä automaatioliiketoimintaan, mutta palveluliiketoimintaan painetta ovat aiheuttaneet matkustusrajoitukset, pääsyrajoitukset asiakkaiden tiloihin sekä matalampi kapasiteetin käyttöaste graafisen paperin tuotantolaitoksissa.

Liikevaihtomme oli 3,7 miljardia euroa. Liikevaihto kasvoi projektiliiketoiminnassa ja pysyi edellisvuoden tasolla vakaassa liiketoiminnassa. Liikevaihto on kasvanut mukavasti sinä aikana, kun Valmet on ollut itsenäinen yhtiö – vuonna 2014 liikevaihtomme oli 2,5 miljardia euroa. Kasvua on tullut siis 51 prosenttia, tai keskimäärin 7 prosenttia vuodessa.

Kannattavuus kehittyi hyvin, ja vertailukelpoinen EBITA kasvoi 16 prosenttia 365 miljoonaan euroon. Se on 9,8 prosenttia liikevaihdosta, lähellä uutta, vuosi sitten julkaistua 10–12 prosentin tavoitehaarukkaamme. Vertailukelpoinen EBITA kasvoi korkeamman liikevaihdon ja matalampien myynnin ja hallinnon yleiskustannusten ansiosta. Esimerkiksi COVID-19 aiheutti teollisen internetin ja etäyhteyksien käytön lisääntymisen ja matkustuksen vähentymisen, mikä johti matalampiin matkustuskuluihin vuonna 2020. Mainittakoon myös, että Valmetin osuus Neleksen nettotuloksesta ei sisälly vertailukelpoiseen EBITA:an, johon Neles ei siis vaikuttanut.

Hallitus on päättänyt ehdottaa 0,90 euron osakekohtaista osinkoa. Tämä vastaisi 58 prosenttia nettotuloksesta ja olisi 0,10 euroa enemmän kuin vuoden 2019 osinko. Olemme pystyneet nostamaan osinkoa tasaisesti joka vuosi vuodesta 2014 lähtien. Valmetin yhtiökokous tulee päättämään muun muassa osingon maksusta. Yhtiökokous pidetään 23. maaliskuuta 2021 klo 13.00.

Sitten lyhyesti yritysostoista. Viime vuosina Valmet on noudattanut yrityskauppastrategiaansa ja tehnyt tarkkaan harkittuja yritysostoja, jotka perustuvat selkeään teolliseen logiikkaan. Vuonna 2020 vahvistimme kartonki- ja pehmopaperiteknologian tarjontaamme hankkimalla puolalaisen PMP Groupin. PMPn tuotevalikoima, joka koostuu pienistä ja keskikokoisista pehmopaperikoneista sekä kartonki- ja paperikoneiden uudistuksista, täydentää hyvin Valmetin leveiden ja nopeiden koneiden ja koneuusintojen tarjoomaa. Yhtiön liikevaihto oli noin 70 miljoonaa euroa tilivuonna 2019, ja PMP:n palveluksessa on noin 650 työntekijää Puolassa, Kiinassa, USA:ssa ja Italiassa. PMP on mukana Valmetin taloudellisessa raportoinnissa vuoden 2020 viimeisestä neljänneksestä lähtien. Siitä tuli osa Paperit-liiketoimintalinjaa.

Kesäkuussa 2020 hankimme myös 14,9 prosentin omistusosuuden Neleksestä, ja kasvatimme omistustamme yhtiöstä vähitellen 29,5 prosenttiin. Näemme, että Valmetin ja Neleksen mahdollinen yhdistyminen muodostaisi pohjoismaisen, maailmanlaajuisesti toimivan markkinajohtajan, jolla on ainutlaatuinen tuotevalikoima globaalille prosessiteollisuudelle sekä erinomainen potentiaali pitkäaikaiseen arvon tuottamiseen osakkeenomistajille. Neleksen osakkeiden ostoa käsiteltiin enemmän aiemmissa blogipostauksissa viime vuoden kesäkuussa ja syyskuussa.

Miltä vuosi 2021 näyttää Valmetille? Tulosohjeistuksemme vuodelle 2021 on, että sekä liikevaihto että vertailukelpoinen EBITA -tulos pysyvät samalla tasolla kuin vuonna 2020. Lyhyen aikavälin markkinanäkymä nostettiin ”hyväksi” automaatiolle ja pehmopaperille, mutta laskettiin ”heikoksi” energialle. Lyhyen aikavälin markkinanäkymä sellulle, sekä kartongille ja paperille on edelleen ”hyvä”. COVID-19-pandemiaan liittyvät rajoitukset vaikuttavat edelleen palveluliiketoimintaamme, ja siksi näkymä palveluissa on ”tyydyttävä/heikko”.

Isossa kuvassa Valmetin liiketoimintaa tukevat vahvat megatrendit, meillä on vahva tilauskanta ja olemme pystyneet parantamaan kannattavuutta jokaisena vuonna lähtien vuoden 2013 lopusta, jolloin Valmetista tuli itsenäinen yhtiö. Valmet lähtee vuoteen 2021 hyvistä asemista.