Yhtiökokous 2014

Varsinainen yhtiökokous järjestettiin 26.3.2014 Helsingin Messukeskuksessa. Yhtiökokouksen päätökset sekä muuta kokoukseen liittyvää materiaalia ja tietoa löytyy alta.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on julkaistu 8.4. ja se löytyy kohdasta "Yhtiökokouksen materiaaleja"

Katso toimitusjohtajan katsaus yhtiökokouksessa

 


 

 

Valmet Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Valmet Oyj:n pörssitiedote 26.3.2014 klo 17:20

Valmet Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2013 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2013. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset, jotka koskivat hallituksen valtuuttamista päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta, osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamista.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti maksaa osinkoa 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta 0,15 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 31.3.2014 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 11.4.2014.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän ja valitsi Valmet Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi Jukka Viinasen ja varapuheenjohtajaksi Mikael von Frenckellin. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Lone Fønss Schrøder. Hallituksen jäseninä jatkavat Friederike Helfer, Pekka Lundmark, Erkki Pehu-Lehtonen ja Rogério Ziviani. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 100 000 euroa, varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 60 000 euroa ja jäsenille 48 000 euroa vuodessa. Tämän lisäksi niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa, maksetaan kokouspalkkiona 700 euroa kokoukselta, ja jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa 1 400 euroa kokoukselta, ja niille jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella 2 800 euroa kokoukselta mukaan lukien valiokuntien kokoukset.

Yhtiökokous päätti, että palkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 40 prosentilla kiinteästä vuosipalkkiostaan Valmet Oyj:n osakkeita säännellyllä markkinalla Helsingin Pörssissä muodostuvaan hintaan, ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 31.3.2014 on julkistettu.

Tilintarkastajan valinta

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti. Yhteisön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jouko Malinen.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on 9.4.2014 alkaen luettavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.valmet.com/yhtiokokous.

Lisätietoja antaa:
Rasmus Oksala, lakiasianjohtaja, Valmet Oyj, puh. 040 586 8997
Hanna-Maria Heikkinen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet Oyj, 010 672 0007

 

Takaisin ylös

 

Tärkeitä päivämääriä yhtiökokoukseen liittyen

Ilmoittautuminen alkaa:

6.2.2014

Yhtiökokoukseen osallistumisen täsmäytyspäivä:

14.3.2014

Ilmoittautuminen päättyy:

21.3.2014 klo 10 (Suomen aikaa)

Yhtiökokouspäivä:

26.3.2014

Osingonmaksun täsmäytyspäivä:

31.3.2014

Osingon maksupäivä:

11.4.2014

Yhtiökokouksen pöytäkirja luettavissa näillä sivuilla viimeistään:

9.4.2014

 

Takaisin ylös

 

Yhtiökokoukseen ilmoittautuminen

Yhtiökokoukseen ilmoittautuminen sulkeutui 21.3.2014 klo 10.00.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa:
- osakkeenomistajan nimi
- henkilötunnus/Y-tunnus
- osoite ja puhelinnumero
- mahdollisen avustajan, valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi ja tämän asiamiehen tai edustajan henkilötunnus..

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan, valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi ja asiamiehen tai edustajan henkilötunnus. Osakkeenomistajien Valmet Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

 

Takaisin ylös

 

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä. Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava ne osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Valmet Oyj, Anne Grahn-Löytänen, PL 11, 02151 Espoo ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

 

Takaisin ylös

 

Valtakirjapohja

Suomeksi
Englanniksi

 

Takaisin ylös

 

Yhtiökokoukseen saapuminen

Messukeskus sijaitsee Helsingin Pasilassa osoitteessa Messuaukio 1, 00520 Helsinki:

Raitiovaunut 7A, 7B ja 9 pysähtyvät Messukeskuksen eteläisen sisäänkäynnin edessä.

Bussilinjat 506 ja 69 pysähtyvät Messukeskuksella. Linjojen 504 ja 505 lähin pysäkki sijaitsee Pasilan asemalla.

Kauko- ja lähijunat pysähtyvät Pasilan asemalla, josta on noin 300 metrin kävelymatka Messukeskukseen. Matka Helsingin keskustasta Pasilaan junalla kestää viisi minuuttia.

Helsinki-Vantaan lentokentältä on Messukeskukseen 13 kilometriä. Taksimatka vie noin 15 minuuttia.

Taksiasema sijaitsee Messukeskuksen eteläisen sisäänkäynnin edessä.

Messukeskuksen pysäköintitaloon ajetaan Ratapihantieltä, osoite navigaattoria varten on Ratapihantie 17. Kongressiparkkiin pääsee Ratamestarinkadulta. Valmet vastaa yhtiökokoukseen osallistuvien pysäköintimaksuista ja pysäköintilipukkeen voi noutaa vaatesäilytyksestä.

Lisää tietoa Messukeskuksen sivuilla.

 

Takaisin ylös

 

Tietosuoja

Tämän järjestelmän kautta kerättäviä Valmet Oyj:n yhtiökokouksen järjestämisessä hyödynnettäviä tietoja, kuten henkilötunnusta, yritys- ja yhteisötunnusta ja arvo-osuustilinumeroa käytetään vain osakkeenomistajien tunnistamiseksi ja omistuksen varmistamiseksi. Vain määrätyillä henkilöillä on käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla pääsy järjestelmään. Tietoja ei käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen. Järjestelmän teknisestä ylläpidosta vastaa Euroclear Finland Oy. Tietoliikenneyhteys käyttäjän selaimelta Euroclear Finland Oy:n palvelimelle on SSL-salattu.

 

Takaisin ylös

 

Esittely ehdotetuista hallituksen jäsenistä

Valmetin hallitukseen ehdotetut jäsenet on esitelty täällä.

 

Takaisin ylös

 

Yhtiökokouksen materiaaleja

Yhtiökokouskutsu
Hallituksen ehdotukset
Yhtiökokouksen esityslista
Toimitusjohtajan katsauksen esitysmateriaali
Yhtiökokouksen pöytäkirja

 

Takaisin ylös