Yhtiökokous 2018

 

Kokousmateriaalit 


Katso myös Valmetin vuoden 2017 vuosikatsaus, tilinpäätös ja selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

 

 

 

Valmetin varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Valmet Oyj:n pörssitiedote 21.maaliskuuta 2018 klo 16:20

Valmet Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä tänään 21. maaliskuuta 2018. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2017 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2017. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset, jotka koskivat hallituksen valtuuttamista päättämään omien osakkeiden hankkimisesta sekä osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti maksaa osinkoa 31. joulukuuta 2017 päättyneeltä tilikaudelta 0,55 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 23. maaliskuuta 2018 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 5. huhtikuuta 2018.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän ja valitsi Valmet Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi Bo Risbergin ja varapuheenjohtajaksi Aaro Cantellin. Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Monika Maurer ja Pekka Kemppainen. Hallituksen jäseninä jatkavat Rogério Ziviani, Tarja Tyni ja Eriikka Söderström. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 100 000 euroa, varapuheenjohtajalle 60 000 euroa ja muille jäsenille 48 000 euroa vuodessa. Lisäksi yhtiökokous päätti, että peruspalkkiona maksetaan 7 000 euroa jokaiselle tarkastusvaliokunnan jäsenelle, 14 000 euroa tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle, 4 000 euroa jokaiselle palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenelle sekä 6 000 euroa palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle.

Tämän lisäksi niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa, maksetaan kokouspalkkiona 700 euroa kokoukselta, ja jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa 1 400 euroa kokoukselta, ja niille jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella 2 800 euroa kokoukselta mukaan lukien valiokuntien kokoukset.

Yhtiökokous päätti, että palkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 40 prosentilla kiinteästä vuosipalkkiostaan Valmet Oyj:n osakkeita säännellyllä markkinalla muodostuvaan hintaan, ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1. tammikuuta - 31. maaliskuuta 2018 on julkistettu.

Tilintarkastajan valinta

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti. Yhteisön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jouko Malinen.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on 4. huhtikuuta 2018 alkaen luettavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.valmet.com/yhtiokokous.

Hallituksen päätökset

Valmet Oyj:n hallitus on pitänyt järjestäytymiskokouksensa varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen. Hallitus on todennut, että kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Aaro Cantellia lukuun ottamatta muut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Valmet noudattaa hallituksen jäsenen riippumattomuuden määrittelyssä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

Valmet Oyj:n hallitus on järjestäytymiskokouksessaan valinnut keskuudestaan tarkastusvaliokunnan sekä palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenet.

Hallituksen tarkastusvaliokuntaan kuuluvat Eriikka Söderström (puheenjohtaja), Tarja Tyni ja Pekka Kemppainen.

Hallituksen palkitsemis- ja henkilöstövaliokuntaan kuuluvat Bo Risberg (puheenjohtaja), Aaro Cantell ja Monika Maurer.

Henkilöstön edustaja

Valmetin Suomen henkilöstöryhmien valitsemana henkilöstön edustajana hallituksen kokouksiin osallistuu Riina Vilander. Hän osallistuu Valmetin hallituksen kokouksiin kutsuttuna asiantuntijana, ja hänen toimikautensa on sama kuin hallituksen jäsenten toimikausi.

Yhtiökokoukseen ilmoittautuminen 

 

Yhtiökokoukseen ilmoittautuminen on päättynyt 16.3.2018 klo 10.00 (Suomen aikaa).

Lue tietosuojaseloste.

 

Vaihtoehtoisesti voi ilmoittautua:

  • puhelimitse numeroon 020 770 6884 (arkipäivisin klo 9.00 ja 16.00 välisenä aikana);
  • faksilla numeroon 010 672 0300; tai
  • kirjeitse osoitteeseen Valmet Oyj, Anne Grahn-Löytänen, PL 11, 02151 Espoo.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa

  • osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero
  • sekä mahdollisen avustajan, valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi ja asiamiehen tai edustajan henkilötunnus.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

Osakkeenomistajien Valmet Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

 

Takaisin ylös

 

Esittely ehdotetuista hallituksen jäsenistä

Nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanosta ja palkitsemisesta julkaistiin pörssitiedotteella 24. tammikuuta 2018.

 

Ehdotetut uudet jäsenet:

Monika Maurer (s.1956) toimi aiemmin Nokian operatiivisena johtajana ja sitä ennen Nokian Fixed Networks -liiketoimintaryhmän operatiivisena johtajana. Vuodesta 1985 lähtien hän on myös työskennellyt eri tehtävissä Alcatel-Lucentilla ja Alcatel AG:llä, kuten Alcaltel-Lucentin Fixed Networks -liiketoiminnan operatiivisena johtajana 2012–2016. 

 

 

 

 

 

 

 

Pekka Kemppainen (s.1954) toimi aiemmin KONE Elevators Australian toimitusjohtajana. Vuodesta 1984 hän on työskennellyt eri tehtävissä KONE Oyj:ssä, kuten palveluliiketoiminnan toimitusjohtajana 2010–2017 ja Aasian ja Tyynenmeren aluejohtajana 2004–2010. 

 

 

 

 

CVt ehdotetuista uusista hallituksen jäsenistä löytyvät täältä. Katso myös Valmetin hallitus. 

 

Takaisin ylös

  

Liikenneyhteydet kokouspaikalle 

Messukeskus sijaitsee Helsingin Pasilassa osoitteessa Messuaukio 1, 00520 Helsinki.

 

 

  • Raitiovaunut 7 ja 9 pysähtyvät Messukeskuksen eteläisen sisäänkäynnin edessä. Kaikki kauko- ja lähijunat pysähtyvät Pasilan asemalla, josta on noin 300 metrin kävelymatka Messukeskukseen. Matka Helsingin keskustasta Pasilaan junalla kestää viisi minuuttia.
  • Bussilinjat 506 ja 69 pysähtyvät Messukeskuksen luona. Linja 551 kulkee Espoosta Pasilan asemalle.
  • Helsinki-Vantaan lentokentältä on Messukeskukseen 13 kilometriä. I- ja P-junat liikennöivät lentokentältä Pasilan asemalle. Matka-aika junalla on noin puoli tuntia ja junien vuoroväli 10 minuuttia. Taksimatka vie noin 15 minuuttia.
  • Messukeskuksessa on myös pysäköintitalo.
  • Taksiasema sijaitsee Messukeskuksen eteläisen sisäänkäynnin edessä.

Lisää tietoa Messukeskuksen sivuilla.

 

Takaisin ylös

 

Tärkeitä päivämääriä 

Ilmoittautuminen alkaa:

6.2.2018

Yhtiökokoukseen osallistumisen täsmäytyspäivä:

9.3.2018
Ilmoittautuminen päättyy:

16.3.2018
klo 10.00

Yhtiökokouspäivä:

21.3.2018

Osingonmaksun täsmäytyspäivä:

23.3.2018

Yhtiökokouksen pöytäkirja luettavissa tällä sivulla viimeistään:

4.4.2018

Osingon maksupäivä:

5.4.2018

 

Osakkeenomistajilla on osakeyhtiölain mukaisesti oikeus saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi. Pyyntö tästä tulee lähettää kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Osakkeenomistajan tuli toimittaa mahdollinen pyyntö saada asia yhtiökokouksen esityslistalle viimeistään perjantaina 19.1.2018.

 

Takaisin ylös

 

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat 

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä. Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava ne osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Valmet Oyj, Anne Grahn-Löytänen, PL 11, 02151 Espoo, ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Valtakirjapohja

Suomeksi

Englanniksi

 

Takaisin ylös

 

Tietosuoja

Tämän järjestelmän kautta kerättäviä Valmet Oyj:n yhtiökokouksen järjestämisessä hyödynnettäviä tietoja, kuten henkilötunnusta, yritys- ja yhteisötunnusta ja arvo-osuustilinumeroa käytetään vain osakkeenomistajien tunnistamiseksi ja omistuksen varmistamiseksi. Vain määrätyillä henkilöillä on käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla pääsy järjestelmään. Tietoja ei käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen. Järjestelmän teknisestä ylläpidosta vastaa Euroclear Finland Oy. Tietoliikenneyhteys käyttäjän selaimelta Euroclear Finland Oy:n palvelimelle on SSL-salattu.

 

Takaisin ylös