Varsinainen yhtiökokous 2017

 

Valmet Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 23. päivänä maaliskuuta 2017 klo 12.00 alkaen Messukeskuksessa, osoitteessa Messuaukio 1, 00520 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen aloitettiin klo 11.00.

Toimitusjohtaja Pasi Laineen katsaus yhtiökokouksessa 2017

Valmet Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Valmet Oyj:n pörssitiedote 23. maaliskuuta 2017 klo 15:45

Valmet Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2016 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2016. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset, jotka koskivat hallituksen valtuuttamista päättämään omien osakkeiden hankkimisesta sekä osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti maksaa osinkoa 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta 0,42 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.3.2017 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 6.4.2017.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän ja valitsi Valmet Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi Bo Risbergin ja varapuheenjohtajaksi Jouko Karvisen. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Eriikka Söderström. Hallituksen jäseninä jatkavat Lone Fønss Schrøder, Rogério Ziviani, Aaro Cantell ja Tarja Tyni. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 100 000 euroa, varapuheenjohtajalle 60 000 euroa ja muille jäsenille 48 000 euroa vuodessa. Lisäksi yhtiökokous päätti, että peruspalkkiona maksetaan 7 000 euroa jokaiselle tarkastusvaliokunnan jäsenelle, 14 000 euroa tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle, 4 000 euroa jokaiselle palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenelle sekä 6 000 euroa palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle. Tämän lisäksi niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa, maksetaan kokouspalkkiona 700 euroa kokoukselta, ja jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa 1 400 euroa kokoukselta, ja niille jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella 2 800 euroa kokoukselta mukaan lukien valiokuntien kokoukset.

Yhtiökokous päätti, että palkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 40 prosentilla kiinteästä vuosipalkkiostaan Valmet Oyj:n osakkeita säännellyllä markkinalla Nasdaq Helsingin pörssilistalla muodostuvaan hintaan, ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2017 on julkistettu.

Tilintarkastajan valinta

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti. Yhteisön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jouko Malinen.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on 6.4.2017 alkaen luettavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.valmet.com/yhtiokokous.

Lisätietoja antaa:
Rasmus Oksala, lakiasiainjohtaja, Valmet, puh. 010 672 0026
Calle Loikkanen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet, puh. 010 672 0020

 

Takaisin ylös

 

Kokousmateriaalit 

 

Linkki Valmetin vuosikertomukseen 2016

Linkki selvitykseen Valmetin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2016

 

Takaisin ylös

 

Yhtiökokoukseen ilmoittautuminen 

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen on päättynyt 20.3.2017 klo 10.00.

Yhtiökokoukseen ilmoittaudutaan rekisteröintilinkin kautta 20.3.2017 klo 10.00 mennessä (Suomen aikaa). Vaihtoehtoisesti voi ilmoittautua:

  • puhelimitse numeroon 020 770 6884   (arkipäivisin klo 9.00 ja 16.00 välisenä aikana);
  • faksilla numeroon 010 672 0300; tai
  • kirjeitse osoitteeseen Valmet Oyj, Anne Grahn-Löytänen, PL 11, 02151 Espoo.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan, valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi ja asiamiehen tai edustajan henkilötunnus. Osakkeenomistajien Valmet Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

 

Takaisin ylös

 

Esittely ehdotetuista hallituksen jäsenistä

Nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanosta ja palkitsemisesta julkaistiin 16.1.2017 pörssitiedotteella.

Katso esittelyt ehdotetuista hallituksen jäsenistä.

 

Takaisin ylös

  

Liikenneyhteydet kokouspaikalle 

Messukeskus sijaitsee Helsingin Pasilassa osoitteessa Messuaukio 1, 00520 Helsinki.

Raitiovaunut 7A, 7B ja 9 pysähtyvät Messukeskuksen eteläisen sisäänkäynnin edessä. Kaikki kauko- ja lähijunat pysähtyvät Pasilan asemalla, josta on noin 300 metrin kävelymatka Messukeskukseen. Matka Helsingin keskustasta Pasilaan junalla kestää viisi minuuttia.

Bussilinjat 506 ja 69 pysähtyvät Messukeskuksen luona. Linjojen 504 ja 505 lähin pysäkki sijaitsee Pasilan asemalla.

Helsinki-Vantaan lentokentältä on Messukeskukseen 13 kilometriä. I- ja P-junat liikennöivät lentokentältä Pasilan asemalle. Matka-aika junalla on noin puoli tuntia ja junien vuoroväli 10 minuuttia. Taksimatka vie noin 15 minuuttia.

Messukeskuksessa on myös pysäköintitalo.

Taksiasema sijaitsee Messukeskuksen eteläisen sisäänkäynnin edessä.

Lisää tietoa Messukeskuksen sivuilla.

 

Takaisin ylös

 

Tärkeitä päivämääriä 

Ilmoittautuminen alkaa:

8.2.2017

Yhtiökokoukseen osallistumisen täsmäytyspäivä:

13.3.2017
Ilmoittautuminen päättyy:

20.3.2017
klo 10.00

Yhtiökokouspäivä:

23.3.2017

Osingonmaksun täsmäytyspäivä:

27.3.2017

Yhtiökokouksen pöytäkirja luettavissa näillä sivuilla viimeistään:

6.4.2017

Osingon maksupäivä:

6.4.2017

 

Osakkeenomistajilla on osakeyhtiölain mukaisesti oikeus saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi. Pyyntö tästä tulee lähettää kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Osakkeenomistajan tuli toimittaa mahdollinen pyyntö saada asia yhtiökokouksen esityslistalle viimeistään perjantaina 20.1.2017.

 

Takaisin ylös

 

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat 

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä. Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava ne osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Valmet Oyj, Anne Grahn-Löytänen, PL 11, 02151 Espoo, ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

 

Valtakirjapohja

Suomeksi

Englanniksi

 

Takaisin ylös

 

Tietosuoja

Tämän järjestelmän kautta kerättäviä Valmet Oyj:n yhtiökokouksen järjestämisessä hyödynnettäviä tietoja, kuten henkilötunnusta, yritys- ja yhteisötunnusta ja arvo-osuustilinumeroa käytetään vain osakkeenomistajien tunnistamiseksi ja omistuksen varmistamiseksi. Vain määrätyillä henkilöillä on käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla pääsy järjestelmään. Tietoja ei käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen. Järjestelmän teknisestä ylläpidosta vastaa Euroclear Finland Oy. Tietoliikenneyhteys käyttäjän selaimelta Euroclear Finland Oy:n palvelimelle on SSL-salattu.

 

Takaisin ylös