Yhtiökokous 2015

Valmet Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin perjantaina 27. päivänä maaliskuuta 2015 klo 15.00 alkaen Finlandia-talon A-salissa, osoitteessa Mannerheimintie 13 e, 00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen aloitettiin klo 14.00.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on julkaistu, ja se löytyy kohdasta "Yhtiökokouksen materiaaleja"

Katso toimitusjohtajan katsaus yhtiökokouksessa

Toimitusjohtajan katsauksen esitysmateriaali: Eteenpäin vahvan vuoden 2014 jälkeen


 

Valmet Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Valmet Oyj:n pörssitiedote 27.3.2015 klo 17.00

Valmet Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2014 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2014. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset, jotka koskivat hallituksen valtuuttamista päättämään omien osakkeiden hankkimisesta sekä osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti maksaa osinkoa 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta 0,25 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 31.3.2015 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 10.4.2015.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän ja valitsi hallituksen uudeksi jäseneksi Bo Risbergin. Valmet Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Bo Risberg ja varapuheenjohtajaksi Mikael von Frenckell. Hallituksen jäseninä jatkavat Lone Fønss Schrøder, Friederike Helfer, Pekka Lundmark, Erkki Pehu-Lehtonen ja Rogério Ziviani. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 100 000 euroa, varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 60 000 euroa ja jäsenille 48 000 euroa vuodessa. Tämän lisäksi niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa, maksetaan kokouspalkkiona 700 euroa kokoukselta, ja jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa 1 400 euroa kokoukselta, ja niille jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella 2 800 euroa kokoukselta mukaan lukien valiokuntien kokoukset.

Yhtiökokous päätti, että palkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 40 prosentilla kiinteästä vuosipalkkiostaan Valmet Oyj:n osakkeita säännellyllä markkinalla Helsingin Pörssissä muodostuvaan hintaan, ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 31.3.2015 on julkistettu.

Tilintarkastajan valinta

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti. Yhteisön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jouko Malinen.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on 10.4.2015 alkaen luettavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.valmet.com/yhtiokokous.

Lisätietoja antaa: Rasmus Oksala, lakiasiainjohtaja, Valmet Oyj, puh. 010 672 0026 Hanna-Maria Heikkinen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet Oyj, puh. 010 672 0007

 

Takaisin ylös

 

Tärkeitä päivämääriä yhtiökokoukseen liittyen

Ilmottautuminen alkaa

6.2.2015

Yhtiökokoukseen osallistumisen täsmäytyspäivä:

17.3.2015
Ilmoittautuminen päättyy: 24.3.2015 klo 10 (Suomen aikaa)

Yhtiökokouspäivä:

27.3.2015

Osingonmaksun täsmäytyspäivä:

31.3.2015

Osingon maksupäivä:

10.4.2015

Yhtiökokouksen pöytäkirja luettavissa näillä sivuilla viimeistään:

viimeistään 10.4.2015

 

Osakkeenomistajilla on osakeyhtiölain mukaisesti oikeus saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi. Pyyntö tästä tulee lähettää kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Osakkeenomistajan tuli toimittaa mahdollinen pyyntö saada asia yhtiökokouksen esityslistalle viimeistään perjantaina 23.1.2015.

 

Takaisin ylös

 

Yhtiökokoukseen ilmoittautuminen

Yhtiökokoukseen ilmoittaudutaan rekisteröintilinkin kautta 24.3.2015 klo 10 mennessä (Suomen aikaa). Vaihtoehtoisesti voi ilmoittautua:

- puhelimitse numeroon 020 770 6884 (arkipäivisin klo 9.00 ja 16.00 välisenä aikana);

- faksilla numeroon 010 672 0300; tai

- kirjeitse osoitteeseen Valmet Oyj, Anne Grahn-Löytänen, PL 11, 02151 Espoo.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan, valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi ja asiamiehen tai edustajan henkilötunnus. Osakkeenomistajien Valmet Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen on sulkeutunut 24.3.2015 klo 10.

 

Takaisin ylös

 

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä. Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava ne osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Valmet Oyj, Anne Grahn-Löytänen, PL 11, 02151 Espoo ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

 

Takaisin ylös

 

Valtakirjapohja

Suomeksi
Englanniksi

 

Takaisin ylös

 

Yhtiökokoukseen saapuminen

Finlandia-talo sijaitsee osoitteessa Mannerheimintie 13 e, 00100 Helsinki.

Raitiovaunujen 4, 7 ja 10 pysäkki on Mannerheimintiellä, Finlandia-talon edessä (Kansallismuseon pysäkki).

Finlandia-talon taksitolppa sijaitsee Karamzininrannan puolella oven K1 edessä. Taksia voi tarvittaessa pyytää ajamaan myös Mannerheimintien puolelle.

Finlandia-talon vieressä sijaitsee pysäköintihalli, Q-Park Finlandia, josta on maanalainen kulkuyhteys Finlandia-taloon (Finlandia-talon aukioloaikoina). Ajo pysäköintihalliin tapahtuu Karamzininrannan kautta. Valmet vastaa yhtiökokoukseen osallistuvien pysäköintimaksuista ja pysäköintilipukkeen voi noutaa vaatesäilytyksestä.

Lisää tietoa Finlandia-talon sivuilla.

 

Takaisin ylös

 

Tietosuoja

Tämän järjestelmän kautta kerättäviä Valmet Oyj:n yhtiökokouksen järjestämisessä hyödynnettäviä tietoja, kuten henkilötunnusta, yritys- ja yhteisötunnusta ja arvo-osuustilinumeroa käytetään vain osakkeenomistajien tunnistamiseksi ja omistuksen varmistamiseksi. Vain määrätyillä henkilöillä on käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla pääsy järjestelmään. Tietoja ei käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen. Järjestelmän teknisestä ylläpidosta vastaa Euroclear Finland Oy. Tietoliikenneyhteys käyttäjän selaimelta Euroclear Finland Oy:n palvelimelle on SSL-salattu.

 

Takaisin ylös

 

Esittely ehdotetuista hallituksen jäsenistä

Nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanosta ja palkitsemisesta julkaistiin 22.1.2015 pörssitiedotteella.

Katso esittelyt ehdotetuista hallituksen jäsenistä.

 

Takaisin ylös

 

Yhtiökokouksen materiaaleja

 

Takaisin ylös