Varsinainen yhtiökokous 2019

Valmet Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2019 pidettiin torstaina 21. maaliskuuta 2019 kello 13.00 alkaen Messukeskuksen salissa 101, osoitteessa Messuaukio 1, 00520.

Kokousmateriaalit 

Katso myös Valmetin vuoden 2018 vuosikatsaus, tilinpäätös ja selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

Valmet Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Valmet Oyj:n pörssitiedote 21.maaliskuuta 2019 klo 16:30

Valmet Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä tänään 21. maaliskuuta 2019. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2018 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2018. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset, jotka koskivat hallituksen valtuuttamista päättämään omien osakkeiden hankkimisesta sekä osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti maksaa osinkoa 31. joulukuuta 2018 päättyneeltä tilikaudelta 0,65 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 25. maaliskuuta 2019 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 4. huhtikuuta 2019.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän ja valitsi Valmet Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi Mikael Mäkisen ja varapuheenjohtajaksi Aaro Cantellin. Hallituksen jäseninä jatkavat Pekka Kemppainen, Monika Maurer, Eriikka Söderström, Tarja Tyni ja Rogério Ziviani. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 110 000 euroa, varapuheenjohtajalle 66 000 euroa ja muille jäsenille 52 800 euroa vuodessa. Lisäksi yhtiökokous päätti, että peruspalkkiona maksetaan 7 000 euroa jokaiselle tarkastusvaliokunnan jäsenelle, 14 000 euroa tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle, 4 000 euroa jokaiselle palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenelle sekä 6 000 euroa palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle.

Tämän lisäksi niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa, maksetaan kokouspalkkiona 700 euroa kokoukselta, ja jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa 1 400 euroa kokoukselta, ja niille jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella 2 800 euroa kokoukselta mukaan lukien valiokuntien kokoukset.

Yhtiökokous päätti, että palkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 40 prosentilla kiinteästä vuosipalkkiostaan Valmet Oyj:n osakkeita säännellyllä markkinalla muodostuvaan hintaan, ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1. tammikuuta - 31. maaliskuuta 2019 on julkistettu.

Tilintarkastajan valinta

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti. Yhteisön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jouko Malinen.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on 4. huhtikuuta 2019 alkaen luettavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.valmet.com/yhtiokokous.

Hallituksen päätökset

Valmet Oyj:n hallitus on pitänyt järjestäytymiskokouksensa varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen. Hallitus on todennut, että kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Aaro Cantellia lukuun ottamatta muut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Valmet noudattaa hallituksen jäsenen riippumattomuuden määrittelyssä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

Valmet Oyj:n hallitus on järjestäytymiskokouksessaan valinnut keskuudestaan tarkastusvaliokunnan sekä palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenet.

Hallituksen tarkastusvaliokuntaan kuuluvat Eriikka Söderström (puheenjohtaja), Tarja Tyni ja Pekka Kemppainen.

Hallituksen palkitsemis- ja henkilöstövaliokuntaan kuuluvat Mikael Mäkinen (puheenjohtaja), Aaro Cantell ja Monika Maurer.

Henkilöstön edustaja

Hallitus on päättänyt kutsua Riina Vilanderin Valmetin Suomen henkilöstöryhmien valitsemana henkilöstön edustajana hallituksen kokouksiin. Hän osallistuu Valmetin hallituksen kokouksiin kutsuttuna asiantuntijana, ja hänen toimikautensa on sama kuin hallituksen jäsenten toimikausi.

Yhtiökokoukseen ilmoittautuminen 

Yhtiökokoukseen ilmoittautuminen on päättynyt 18.3.2018 klo 10.00 (Suomen aikaa).

Lue tietosuojaseloste.

Vaihtoehtoisesti voi ilmoittautua: 

  • puhelimitse numeroon 020 770 6884 (arkipäivisin klo 9.00 ja 16.00 välisenä aikana); tai
  • kirjeitse osoitteeseen Valmet Oyj, Anne Grahn-Löytänen, PL 11, 02151 Espoo.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa

  • osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero
  • sekä mahdollisen avustajan, valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi ja asiamiehen tai edustajan henkilötunnus.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

Osakkeenomistajien Valmet Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Takaisin ylös

Esittely ehdotetusta hallituksen jäsenestä

Nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanosta ja palkitsemisesta julkaistiin pörssitiedotteella 24. Tammikuuta 2019.

Ehdotettu uusi jäsen:

Mikael MäkinenMikael Mäkinen (1956) on työskennellyt Rolls-Royce Plc:n Marine-liiketoiminnan johtajana vuodesta 2014. Hän on Rolls-Roycen johtoryhmän jäsen. Tätä ennen Mäkinen toimi MacGregorin toimitusjohtajana 2012–2014 ja Cargotec Oyj:n toimitusjohtajana 2006–2012. Hän työskenteli useissa eri tehtävissä Wärtsilällä vuosina 1982–2006.

 

 

 

 

 

CV ehdotetusta uudesta hallituksen jäsenestä löytyy täältä. Katso myös Valmetin hallitus. 

Takaisin ylös

Kokouspaikan tiedot 

Messukeskus sijaitsee Helsingin Pasilassa osoitteessa Messuaukio 1, 00520 Helsinki.

  • Raitiovaunu 7 pysähtyy Messukeskuksen eteläisen sisäänkäynnin edessä. Raitiovaunu 9 pysähtyy Pasilan asemalla. Kaikki kauko- ja lähijunat pysähtyvät Pasilan asemalla, josta on noin 300 metrin kävelymatka Messukeskukseen. Matka Helsingin keskustasta Pasilaan junalla kestää viisi minuuttia.
  • Bussilinjat 506 ja 69 pysähtyvät Messukeskuksen luona. Linja 551 kulkee Espoosta Pasilan asemalle.
  • Helsinki-Vantaan lentokentältä on Messukeskukseen 13 kilometriä. I- ja P-junat liikennöivät lentokentältä Pasilan asemalle. Matka-aika junalla on noin puoli tuntia ja junien vuoroväli 10 minuuttia. Taksimatka vie noin 15 minuuttia.
  • Messukeskuksessa on myös pysäköintitalo. Kuten aiempinakin vuosina, Valmet maksaa yhtiökokoukseen osallistuvien parkkimaksut Messukeskuksessa. Ilmoitathan saapuessasi autosi rekisterinumero Messukeskuksen vaatesäilytykseen ja rekisterinumero kirjataan Europarkin Tap & Park -sovellukseen. Rekisteröinnin jälkeen järjestelmä tunnistaa rekisterinumeron ulosajon yhteydessä, eli mitään pysäköintilipuketta ei enää tarvita.
  • Taksiasema sijaitsee Messukeskuksen eteläisen sisäänkäynnin edessä.

Lisää tietoa Messukeskuksen sivuilla.

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen tarjotaan kahvi, tee ja pientä suolaista ja makeaa. Valmetin kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti tarjoilut ovat pääosin suomalaista ja osittain lähituotettua ruokaa. 

Takaisin ylös

 

Tärkeitä päivämääriä 

Ilmoittautuminen alkaa:

7.2.2019

Yhtiökokoukseen osallistumisen täsmäytyspäivä:

11.3.2019
Ilmoittautuminen päättyy:

18.3.2019
klo 10.00

Yhtiökokouspäivä:

21.3.2019

Osingonmaksun täsmäytyspäivä:

25.3.2019

Yhtiökokouksen pöytäkirja luettavissa tällä sivulla viimeistään:

4.4.2019

Osingon maksupäivä:

4.4.2019

 

Osakkeenomistajilla on osakeyhtiölain mukaisesti oikeus saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi. Pyyntö tästä tulee lähettää kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Osakkeenomistajan tuli toimittaa mahdollinen pyyntö saada asia yhtiökokouksen esityslistalle viimeistään maanantaina 21.1.2019.

Takaisin ylös

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat 

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä. Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava ne osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Valmet Oyj, Anne Grahn-Löytänen, PL 11, 02151 Espoo, ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Valtakirjapohja

Suomeksi
Englanniksi

Takaisin ylös

Tietosuoja

Valmet Oyj hallinnoi ja käsittelee tietoja yhtiökokouksen 2019 rekisteröintiä varten. Käsittelyn oikeusperusteen muodostavat rekisterinpitäjän oikeutetut edut kokouksen järjestämiseksi. Valmet käyttää Euroclear Finland Ltd:n ratkaisua rekisteröinnissä. Tietoja säilytetään EU:ssa ja niitä säilytetään viisi vuotta.

Valmet noudattaa asiaankuuluvia rekisteröidyn oikeuksia. Niihin kuuluu oikeus tarkastaa omat henkilötiedot, tehdä niihin oikaisuja, rajoittaa tai vastustaa niiden käsittelyä. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle.

Jos sinulla on kysyttävää tietosuojaperiaatteista, ota yhteyttä Valmetin tietosuojavastaavaan tietosuojalomakkeella.

Takaisin ylös