VII Data Discovery

Löydä kehitysmahdollisuuksia tai paranna koneiden ja laitteiden suorituskykyä

Data discovery -prosessi on helppo tapa tutustua teolliseen internetiin sekä analytiikkaan ja dataan perustuviin mahdollisuuksiin. Kyseessä on riskeiltään vähäinen työkalu, jolla voi tarkastella, kuinka dataa hyödyntämällä on mahdollista kehittää prosesseja rajallisella budjetilla ja kohdennetuilla projekteilla. Se toimii arvokkaana perustana myöhemmälle kehitystyölle.

VII Data Discovery yhdistää dataan perustuvia menetelmiä ja työkaluja Valmetin analytiikka-, prosessi- ja teknologia-asiantuntemukseen. Näin prosessiteollisuuden toiminnoista voidaan löytää kehitysmahdollisuuksia tai parantaa koneiden ja laitteiden suorituskykyä. Data Discovery tarjoaa laajuudestaan riippuen arvokasta tietoa ja toimenpidemahdollisuuksia prosessin vakauden, tuotannon suorituskyvyn, koneiden ja laitteiden luotettavuuden ja toimintojen optimoinnin parantamiseksi.

Data discovery -prosessi

VII Data Discovery on interaktiivinen prosessi, jossa hyödynnetään asiakkaan tehtaan tai laitoksen historiallista dataa. Asiakkaan data- ja tietolähteitä ovat tavallisesti hajautetun ohjausjärjestelmän (DCS) tiedot, laboratoriomittaukset, muiden tietojärjestelmien, kuten valmistuksenohjausjärjestelmän (MES) ja tuotannonohjausjärjestelmän (ERP) tiedot, vikaantumis- ja huoltotiedot, PI-kaaviot, kustannustiedot ja haastattelut. Viedyt tiedot analysoidaan asiakkaan asiantuntijoiden sekä Valmetin data-asiantuntijoiden ja prosessiasiantuntijoiden yhteistyönä.

Tuloksista saadaan yksityiskohtainen ja kokonaisvaltainen kuva tehtaan tai laitoksen prosesseista, ja sitä voidaan käyttää tunnettujen ongelmien ratkaisemiseen, juurisyiden etsimiseen sekä mahdollisten kehityskohteiden paikantamiseen. Tietojenhankintaprosessi kestää tavallisesti kuudesta kahdeksaan viikkoa.

Tietojen hankinnassa käytetään kahta lähestymistapaa:

  • tunnistettujen ongelmien korjaaminen analytiikan avulla
  • mahdollisten kehityskohteiden paikantaminen ja kehityspotentiaalin tunnistaminen analytiikan avulla

Tulokset ja edut

VII Data Discovery yhdistää analytiikan prosessiasiantuntemukseen ja tuottaa näkemyksellistä tietoa toiminnoistanne sekä koneistanne ja laitteistanne. Näiden tietojen pohjalta asiantuntijamme nostavat esiin niitä alueita, joista on löydetty optimointimahdollisuuksia. Jos riittävästi tietoa on käytettävissä, optimointimahdollisuuksia arvioidaan myös asiakkaan pitkän aikavälin digitalisointisuunnitelmien ja kustannustehokkuuden kannalta. Näin saadaan mielekkäitä ja oikeaan asiaan keskittyviä toimenpide- ja kehitysehdotuksia.

Teollisen internetin palvelujen käyttöönotto sovellusten avulla

VII Data Discoveryn tulosten perusteella on mahdollista määritellä, mihin prosessin osa-alueisiin keskitytään. Valmet viimeistelee näitä osa-alueita varten tarkoitettujen sovellusten kehitystyön ja käynnistää ne, minkä jälkeen ne tuottavat lähes reaaliaikaista tietoa ja neuvoja asiakkaan valvomoon ohjaajien käyttöön. VII Data Discoveryn ennustavat mallit ajetaan Valmetin analytiikkaympäristössä, mikä tarkoittaa, että Tämän vuoksi vuoksi teollisen internetin toimintoja on helppo ottaa osaksi operatiivista toimintaa vähän kerrallaan.

Jatkokehitys

Uudet sovellukset auttavat käyttämään prosesseja paremmin. Seuraava vaihe on uusien kehityskohteiden paikantaminen: näihin kohteisiin tarkoitettuja sovelluksia ja algoritmeja on saatavana tai niitä voidaan kehittää. Tällä tavalla tuotantoprosessin eri osa-alueita voidaan parantaa ja optimoida järjestelmällisesti